storinka.click » Географія » Виробництво продуктів харчування у світі
Інформація про новину
  • Переглядів: 1815
  • Дата: 7-01-2018, 09:42
7-01-2018, 09:42

Виробництво продуктів харчування у світі

Категорія: Географія


Пригадайте, які зернові хлібні культури вирощують у різних регіонах світу.

Чи відомо вам, які продукти харчування переважають у раціоні населення різних регіонів світу?

ЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Харчова промисловість задовольняє потреби людей у продуктах харчування. Від її розвитку залежать рівень життя населення, продовольча безпека держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків продовольчих товарів. Тому виробництво продуктів харчування тією чи іншою мірою розвинене в усіх країнах світу. Воно суттєво впливаєна функціонування інших складників національних економік і зовнішньоекономічну діяльність країн. Харчова промисловість тісно пов’язана із сільськимі рибним господарством, морським промислом, складським господарством, якізабезпечують надходження сировини рослинного і тваринного походження,тривале зберігання напівфабрикатів і готової продукції в охолодженому та замороженому стані. Машинобудування забезпечує її технологічним обладнанням і пакувальними машинами-автоматами; скляна, паперова, металургійнаі хімічна промисловість — тарою; поліграфічна промисловість — відповідним

її оформленням, а реклама, транспорт і торгівля — просуванням товару до кінцевого споживача. Відходи виробництвапродуктів харчування використовуютьу сільському господарстві, легкій і фармацевтичній промисловості.

Харчова промисловість охоплює кілька десятків видів виробничої діяльності, різних за використанням сировини й застосуванням технологічнихпроцесів. Основні з них відображено намал. 141. Деякі виробництва належатьдо базових, продукція яких вимагаєподальшої переробки (борошномельне,круп’яне, виробництво цукру-сирцю,пастеризація молока тощо), інші випускають напівфабрикати для швидкогоприготування їжі в домашніх умовах,або виготовляють їжу, придатну дляспоживання (хлібобулочні й кондитерські вироби, масло і кисломолочніпродукти, ковбаси, рибні консерви,пресерви тощо).


Загрузка...

 

Харчова промисловість світу щоденно задовольняє потреби людей у великих обсягах продукції різноманітного асортименту (наприклад, тількитвердого сиру налічується понад дві тисячі сортів). Цей асортимент постійнооновлюється, продукція набуває новихспоживчих якостей. Над цим працюютьсотні тисяч малих і середніх виробників. Водночас у харчовій промисловостісклалися потужні національні фірми іміжнародні корпорації, наприклад усімвідомі ТНК Nestle («Нестле»), Coca-Cola(«Кока-Кола»), Unilever («Юнілевер»)

(мал. 142). Кожна компанія володіє сотнями підприємств у різних країнах(найбільшому світовому виробникухарчових продуктів швейцарській компанії Nestle належать 450 підприємству 83-х країнах), за обсягами реалізованої продукції вони належать до найбільших ТНК світу. Діяльність таких ТНКсприяє формуванню схожих продовольчих смаків у різних країнах, хочакожній з них притаманні національнікухні та певні гастрономічні традиції.

В умовах глобалізації спостерігається активне взаємопроникнення елементівнаціональних кухонь, чому сприяютьміжнародні міграційні процеси.

З орієнтацією структури харчування на здоровий спосіб життя (рухи «За здоровий спосіб життя», «За екологічно чисті продукти», «Дієтичне харчування» тощо) в економічно розвинених країнах створено нові харчові виробництва,що виготовляють спеціалізовані товари. Компанія Nestle, яка використовуєлише натуральну сировину найвищої якості, здобула світове визнання виробника корисних і безпечних продуктів харчування високого ґатунку.


ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ. Розміщення підприємств харчової промисловості залежить від сировинного і споживчого чинників.

До районів виробництва сировини тяжіють ті підприємства, які використовують малотранспортабельну сировину (що швидко псується) або великі її обсяги. Це цукрові, олійні, плодоовочеконсервні, маслоробні,

молочноконсервні, рибні заводи. До споживача тяжіють виробництва, у яких затрати на транспортування сировини менші, ніж на перевезення готовоїпродукції. Такими є хлібопекарська, кондитерська, молочна, пивоварна промисловість. Деякі виробництва розміщують з урахуванням і сировинного, іспоживчого чинників (борошномельна, м’ясна промисловість).

У харчовій промисловості розвинена спеціалізація за стадіями технологічного процесу: початкові стадії наближені до сировини, а подальші — до споживача. Наприклад, виробництво томатного концентрату зосереджено безпосередньо в сільськогосподарських районах, а виготовлення томатної пастиі соків — у районах споживання. Такий територіальний поділ технологічногопроцесу можна спостерігати також у чайній, цукровій, виноробній промисловості. Чайні та чаєрозважувальні фабрики, заводи з виробництва цукру-сирцюі готового цукру, підприємства первинного та вторинного виноробства розміщують у різних місцях, навіть у різних країнах. Виробництва, що працюютьна привізних напівфабрикатах — первинно обробленій сільськогосподарськійпродукції, розміщують здебільшого у портах, великих містах чи агломераціях, поблизу залізничних вузлів.

ГЕОГРАФІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ. У різних країнах і регіонах світу сучасна харчова промисловість базується на місцевій та імпортній сировині. У Європі на власній сировині працюють м’ясна промисловість Даті та Німеччини, маслоробна Нідерландів і Білорусі, сироробнаШвейцарії та Франції, цукрова Польщі та Великої Британії, олійна Італіїта України, виноробна Франції та Іспанії. Значну частину виробленої продукції ці країни експортують. Водночас європейські країни виробляють цукор,шоколад, каву та інші продукти харчування із привізної сировини — здебільшого з країн, що розвиваються. У США, Канаді, що володіють величезнимисировинними ресурсами, харчова промисловість розвивається на власній сировині; лише невелика кількість підприємств використовує імпортну сировину і напівфабрикати. Тому там яскраво виражена орієнтація виробництвахарчових продуктів і напоїв на спеціалізовані сільськогосподарські райони йвеликі агломерації та мегалополіси. Особливе місце в харчовій промисловостіпосідають Австралія та Нова Зеландія. Ці країни мають великі спеціалізовані сільськогосподарські райони і відносно нечисленного споживача, тому насвітові ринки вони постачають сільськогосподарську сировину і продукти їїпервинної переробки.

У більшості країн, що розвиваються, усі стадії промислової переробки проходить незначна частина сільськогосподарської продукції. Високий рівеньрозвитку харчової промисловості мають такі країни: Китай, Індія, Туреччина,Аргентина, Бразилія, Уругвай, Мексика, азійські нові індустріальні країни.У багатьох країнах, що розвиваються, переважає первинна переробка сільськогосподарської сировини (нерідко шляхом використання ручної праці), а

їх продукція експортується в розвинені країни, де проходить завершальні стадії обробки.

Світове виробництво цукру сягає майже 170 млн тонн на рік, основну його частину (понад 75%) виробляють із цукрової тростини,решту — із цукрового буряку. Найбільшимивиробниками (мал. 144) й водночас експортерами цукру є «тростинові» країни — Бразилія,Індія, Таїланд, Мексика, Гватемала, а такожєвропейські країни — Франція, Німеччина, щовиробляють буряковий цукор. Водночас СІНА,Китай, Індонезія, маючи немалі обсяги виробництва, належать до найбільших споживачів таімпортерів цього солодкого продукту.

У світовому олійному виробництві переважають пальмова і соєва олії (мал. 145). Загалом у світі у 2015 р.було виготовлено майже 180 млн тоннолії різних видів. Лідерами з її виробництва є Індонезія, Китай, Малайзіяі країни ЄС. Індонезія та Малайзія єнайбільшими постачальниками на світовий ринок пальмової олії, Аргентинаі Бразилія — соєвої, Канада — ріпакової, а Україна й Росія — соняшникової.Серед найбільших імпортерів олії —Індія, Китай, країни ЄС.

Протягом останніх десятиріч у світі зростають обсяги виробництва м’яса. У структурі його виробництва переважає свинина і м’ясо птиці (мал. 47 нас. 72). Серед регіонів світу лідерами у продукуванні м’яса є Азія, Європа і Північна Америка, а серед країн — Китай, СІНА, Бразилія, країни ЄС (мал. 48на с. 73). Найбільшими експортерами м’ясної продукції є Австралія, НоваЗеландія, Данія, Нідерланди, СІНА.

Світове виробництво молока й молочних продуктів збільшується, оскільки зростає споживання в країнах, що розвиваються. Провідними виробниками молока у світі є СІНА, Індія, країни ЄС, Китай, Бразилія, а головні виробники молочної продукції — компанії економічно розвинених країн,наприклад французькі Lactalis («Лакталіс») і Danone («Данон»). Зокрема,Lactalis є світовим лідером з виробництва сирів відомих торгових марокPresident, Galbani і Parmalat (мал. 146 на с. 180). Свою продукцію компаніявиробляє у понад 40-ка країнах, а продає у 80-ти.


Загрузка...

 

У виробництві кави, чаю, какао між виробниками сільськогосподарських культур і головними споживачами готової продукції склалася традиційна спеціалізація в рамках міжнародних організацій країн експортерів та імпортерів цієї продукції. Виробники (країни, що розвиваються) постачаютьпервинно оброблену сировину, а споживачі (переважно економічно розвиненікраїни) пристосовують її для власних потреб і нерідко стають потужними експортерами готової продукції (США, Велика Британія, Швейцарія, Італія,Іспанія, Нідерланди, Австрія). Водночас країни-виробники чайного листа виступають також значними постачальниками готового чорного і зеленого чаю(Індія, Шрі-Ланка, Кенія, Китай, Індонезія).

Виробництво вина загалом поширене у восьми десятках країн, які умовно поділяють на виробників вин Старого Світу (Європа і Близький Схід) і Нового Світу (інші регіони). Провідні виноробні регіони світу зосереджені в середземноморських субтропіках або сусідніх помірних широтах. Найбільшимивиробниками вина є країни Південної і Західної Європи — Італія, Франціята Іспанія, які продукують близько половини його світового річного обсягу.

У пивоварній промисловості лідерство за Китаєм, США, Бразилією, Німеччиною, Мексикою, Росією. Американські, британські, нідерландські та данські компанії контролюють світовий ринок пива. Сучасною тенденцієюрозвитку у виробництві напоїв є зростання попиту на безалкогольну продукцію. Американська харчова ТНК Coca-Cola — найбільший у світі виробникконцентратів, сиропів і безалкогольних напоїв. Свою продукцію компанія постачає у понад 200 країн світу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть головні складники харчової промисловості.

2. Які чинники вливають на розміщення виробництв харчової промисловості?

3. Покажіть на карті провідні країни з виробництва цукру.

4. Які країни є найбільшими виробниками молока й молочних продуктів?

Які ТНК працюють у сфері виробництва продуктів?

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук