storinka.click » Географія » Машинобудування в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 1253
  • Дата: 7-01-2018, 09:40
7-01-2018, 09:40

Машинобудування в Україні

Категорія: Географія


Пригадайте основні принципи розміщення виробництв машин і устаткування.

Де в Україні сформувалися металургійні бази?

МАШИНОБУДУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. Машинобудування є провідним складником і локомотивом економіки будь-якої індустріально розвиненої країни. В Україні воно має тривалу історію розвитку, що почаласяу середині XIX ст. Перші машинобудівні підприємства були пов’язані з виробництвом досконаліших знарядь праці й механізмів для сільського господарства (фабрика сільськогосподарських машин у Млієві, сучасна Черкаськаобласть), промислового устаткування, інструментів і металоконструкцій длявуглевидобувної промисловості та металургії, що розвивалися на Донбасі та вПридніпров’ї (заводи в сучасному Донецьку, Дніпрі, Кам’янському). Згодомвиникли паровозобудівні майстерні в Харкові та Луганську. Значні коштибули залучені в машинобудування України між двома світовими війнами,коли відбувалася індустріалізація економіки: створено великі підприємстваважкого і середнього машинобудування. У другій половині XX ст. значнийрозвиток поряд з уже наявними отримали високотехнологічні виробництва:авіаційне, ракетно-космічне, автомобільне, електротехнічне, приладобудування, а також виробництва військово-промислового комплексу.

У 80-х роках XX ст. машинобудування України було доволі розгалуженим та охоплювало понад два десятки спеціалізованих видів діяльності. Воно було одним з найбільш територіально поширених видів економічної діяльності: підприємства працювали майже в усіх містах, багатьох селищах міського типу. На машинобудування припадало близько третини загального обсягупромислової продукції країни. Майже половину вироблених машин й устаткування вивозили за межі України.


Загрузка...

Водночас технічна і технологічна база машинобудування залишалася застарілою: на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи виділяли незначні кошти. Ринками збуту вітчизняної машинобудівної продукції були республіки колишнього СРСР, низка азійських, африканських ілатиноамериканських країн. Проблеми галузі загострилися на рубежі XX іXXI століть, коли виникла глибока фінансово-економічна криза, порушилисятрадиційні виробничі зв’язки з пострадянськими країнами, відбулася втратанайбільшого (російського) ринку збуту. Водночас розширення можливостейекспорту продукції в інші країни показало неконкурентоздатність багатьохмашин і устаткування українського виробництва порівняно з аналогічнимизразками розвинених і нових індустріальних країн. Обсяги виробництва продукції в Україні різко скоротилися, насамперед у важкому (енергетичному,гірничошахтному), сільськогосподарському машинобудуванні, автомобілебудуванні, приладобудуванні. Чимало підприємств почали працювати неритмічно, або призупинили діяльність, або перестали функціонувати. Цепризвело до зникнення окремих виробництв, наприклад бурякозбиральних

комбайнів, автонавантажувачів, мопедів, бурильного устаткування. На межі зникнення опинилося виробництво тракторів, мотоциклів. Загалом часткамашинобудування у промисловому виробництві України знизилася до 10%,що в 3-5 разів менше, ніж у провідних машинобудівних країнах.

Сьогодні машинобудування України потребує докорінних змін. Перспективним шляхом його розвитку є створення сучасних технологічно досконалих виробництв із залученням зовнішніх і внутрішніх інвестицій. Інколи ці виробництва можуть виникати на базі наявних підприємств. Але переважноїх створюють у нових місцях, оскільки для сучасного машинобудівного виробництва приміщення колишніх підприємств здебільшого непридатні. Крімтого, модернізація машинобудування передбачає створення нових високо-технологічних виробництв (сучасної промислової та електронної техніки), атакож невеликих підприємств із гнучкими технологіями, які здатні швидкопереорієнтовуватися на випуск різноманітних товарів народного споживання.

ВАЖКЕ І СЕРЕДНЄ МАШИНОБУДУВАННЯ. В Україні важке машинобудування досі залишається важливим видом діяльності, яка випускає машини й устаткування для вугільної, гірничовидобувної, металургійної, хімічної промисловості, електроенергетики, а також підіймально-транспортні засоби.Підприємства орієнтуються на сировину (метал) та основних споживачів своєїпродукції. Для енергетичного машинобудування важливі також кваліфікованіпрацівники. Підприємства, що випускають устаткування для гірничовидобувноїй металургійної промисловості, розміщені в Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, для електроенергетики — у Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому,різноманітне промислове устаткування — у Дніпрі, Сумах, Бердичеві, Львові.

Продукція верстатобудування — це устаткування для машинобудівних та інших заводів. Верстатобудівні підприємства орієнтуються на кваліфіковані кадри. Найбільші центри верстатобудування в Україні — Краматорськ,Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Житомир, Мукачево.


 

ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Ще донедавна в Україні виро бляли різноманітні транспортні засоби: легкові й вантажні автомобілі, автобуси, мотоцикли, мопеди, велосипеди, літаки, судна. Сьогодні, попри

занепад деяких виробництв і зменшення обсягів виробництва продукції загалом, асортимент окремих її видів зріс і збільшилася кількістьпідприємств-виробників. Зокрема, вавтомобілебудуванні до традиційнихвиробників — заводів у Запоріжжі(легкові автомобілі) і Кременчуці (вантажівки) — додалися підприємства вЧеркасах (легкові та вантажні автомобілі), Чернігові (автобуси), с. Проліски, що біля Борисполя (автобуси і

вантажівки). На Луцькому автозаводі, спеціалізація якого — виготовлення легкових і вантажно-легкових автомобілів, почали складати автобуси і тролейбуси, а на Мелітопольському моторному заводі, що постачає двигуни длялегкових автомобілів, — автобуси. Майже всі автомобілебудівні підприємстваспівпрацюють з іноземними партнерами: японськими, південнокорейськими,німецькими, індійськими. У кооперації з німецькими фірмами працює заводлегкових автомобілів «Єврокар» у с. Соломонове Закарпатської області.

Віднедавна в багатьох регіонах України завдяки інвестиціям виникли підприємства відомих світових автомобільних компаній. Там, використовуючи дешеву робочу силу, компанії виготовляють різноманітні комплектуючіта обладнання для своєї продукції (кабельні мережі та джгути, електротехнічні перемикачі, стартери, акустичні системи, фільтри, електронні системипідігріву сидінь тощо). Такі підприємства функціонують в обласних центрах імістах західних областей країни (найбільше — у Закарпатській, Львівській,Тернопільській), Переяславі-Хмельницькому (Київська область).

Упродовж тривалого часу в Києві виробляли тролейбуси і мотоцикли, а у Львові — автобуси й мопеди, однак ці виробництва закрито. Натомість виробництво тролейбусів налагоджено у Дніпрі, а у Львові на новому українсько-німецькому підприємстві проектують і виготовляють сучасні міські транспортні засоби — трамваї, тролейбуси, автобуси й електробуси. Центрами виробництва велосипедів є Харків, віднедавна — Київ.

Центрами залізничного машинобудування в Україні є Кременчук, Кам’янське, Маріуполь, де виробляють вантажні вагони різного призначення. Крюківський вагонобудівний завод у Кремечуці віднедавна започаткувавв Україні виробництво пасажирськихвагонів різних модифікацій, поїздів теплової та електричної тяги, які здатнірозвивати швидкість 160—200 км/год,а також вантажних електровозів.

Найбільші автомобілі в Україні випускає створений у 1958 році Кременчуцькийавтомобільний завод. Це — 23-тонні лісовози, а також тягачі, спроможні буксирувати 30-тонні причепи.

Україна в минулому володіла потужною і розгалуженою мережею

підприємств суднобудування і судноремонту, розташованих у портових містах Чорноморського узбережжя, а також на річці Дніпро. Морські вантажні судна спускали на воду в Миколаєві, який був найбільшим суднобудівним центром у Східній Європі, Херсоні, Керчі, Феодосії, а річкові судна будувалив Києві, Запоріжжі, Херсоні, Ізмаїлі. Майже всі заводи втратили замовниківі сьогодні, за окремими винятками, не працюють. Кримські підприємства, наяких виробляли морську військову техніку, опинилися на окупованій території поза контролем України.

Літакобудування і виробництво космічної техніки є наукомісткими, тому орієнтуються на потужні конструкторські бюро. У Київському конструкторському бюро імені Антонова було розроблено й на авіаційному заводі створено найбільші та найпотужніші у світі транспортні літаки Ан-124 «Руслан»і Ан-225 «Мрія» (мал. 135). Сьогодні підприємство випускає пасажирські та

транспорті літаки різних модифікацій. Моторобудівний завод, що в складі компанії «Мотор Січ» (Запоріжжя) виробляє авіадвигуни для літаків ігвинтокрилів, здійснює їх ремонт таобслуговування.

Україна входить до п’ятірки країн -лідерів космічних послуг і технологій. Головним підприємством космічноїпромисловості є конструкторське бюро«Південне» та виробниче об’єднання«Південний машинобудівний завод»у Дніпрі. Українські спеціалісти створили космічні апарати «Січ-1», «Оке-ан-О», «АУОС», ракети-носії «Зеніт»,«Дніпро», «Циклон» та «Мікрон».

Основні центри літакобудування — Київ і Харків, виробництва космічної техніки — Дніпро і Харків.

Український літак Ан-225 «Мрія» — найпотужніший, найдовший (84 м) і найбільший у світі. Він надає комерційні послуги з перевезення надважких (до 640 тонн) танестандартних вантажів.

ТОЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Україна мала добре розвинене точне машинобудування, підприємства якого працювали в містах-мільйонниках,багатьох обласних центрах (Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Вінниці,Житомирі, Чернігові, Сумах, Черкасах) та інших містах. Однак в умовахстрімкого розвитку мікроелектроніки ці підприємства не змогли ефективно конкурувати із всесвітньо відомими фірмами в сучасних інноваційнихрозробках з електроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій, приладобудування тощо. Лише окремі з них зуміли зберегти чи відродити виробництво — переважно ті, що співпрацюють з відомими світовими брендами.

Створення спільних із зарубіжним капіталом виробництв сучасних якісних електронних товарів — перспективнийшлях розвитку точного машинобудування в країні.

З урахуванням останніх світових технологічних розробок в Україні налагоджено виробництво комп’ютерної техніки. Зокрема, виробничо-логістичнийкомплекс Impression Electronics, щорозташований в Гостомелі (Київськаобласть), випускає персональні комп’ютери, серверні системи, ноутбуки,ультрабуки, планшети, електроннікнижки, смартфони, відеореєстратори.

Українське підприємство Impression Electronics одним із перших у світі у2011 р. почало випуск планшетногоПК — Impression lm PAD на ОС Windows.Загалом це підприємство випускає до1500 комп'ютерів на день.

Українська компанія «ЕКТА» — один із найбільших східноєвропейських виробників світлодіодних екранів. Вона здійснила інсталяції екранів власного виробництва убагатьох країнах Європи, Азії та ПівнічноїАмерики. Світлодіодні екрани ЕКТА встановлено у сесійній залі Верховної РадиУкраїни, Київському палаці спорту, на фасаді торгівельно-розважального центруOcean Plaza в Києві.

У виробництві відео- і медіа-обладнання працюють компанії «ЕКТА», Infomir. Сучасний завод компанії «ЕКТА» в Житомирі на основісвітлодіодних модулів випускає різноманітну продукцію: екрани для трансляції відео у форматі 3D, розраховані на концертні зали; цифрові бігборди,відеовивіски, відеобанери для зовнішньої реклами; інформаційні та спортивнітабло, які розміщують на вокзалах і стадіонах; інтерактивні вітрини для торговельно-розважальних центрів; світлодіодні дорожні знаки тощо.

Компанія Infomir (Одеса) виробляє обладнання (IPTV-приставки та медіаплеєри) під торговою маркою MAG для провайдерів послуг інтерактивного телебачення. Її особливість — повний виробничий цикл: проектуванняпродукту, дизайн, розробка програмного забезпечення, виробництво, наданнядопомоги в інтеграції, сервісна підтримка користувачів.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Цей вид машинобудування орієнтується на споживача, тобто спеціалізацію сільського господарства. В Україні були створені потужні підприємства з виробництва тракторів (Харків, Дніпро), різноманітних комбайнів: кукурудзозбиральних(Херсон), бурякозбиральних (Тернопіль, Дніпро), кормозбиральних (Хмельницький). Сьогодні лише окремі заводи частково відновлюють свою діяльність, наприклад Харківський тракторний завод (трактори, зернозбиральнікомбайни), Херсонський комбайновий завод. Лідирують у своїх напрямах підприємства у Кропивницькому (виробництво посівних комплексів), Одесі (ґрунтообробні агрегати), Бердянську (жниварки). Створено нові виробництва, щоорієнтуються на потреби вітчизняного ринку, наприклад завод сільськогосподарської техніки в селищі Липова Долина (Сумська область).


Загрузка...

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Складним є становище машинобудівних підприємств на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Більшість не працює, деякі знищені в результаті військових дій або порізані на брухт. Інші було демонтовано й вивезено на територіюРосійської Федерації, як це сталося з оборонними підприємствами «Топаз» уДонецьку, Луганським патронним заводом, філією підприємства «Мотор Січ»,що в Сніжному (Донецька область). Таке також трапилося з колись найбільшим у Європі Луганським тепловозобудівним заводом. В анексованому Кримузалишилися суднобудівні підприємства: завод «Затока» в Керчі, що випускавтанкери, оборонний завод у Феодосії з випуску суден на повітряній подушці тасудноремонтний завод у Севастополі.

Із часом машинобудування має набути важливішого значення у структурі промисловості й формуванні експорту України. Необхідно розширювати асортимент продукції за рахунок виробництва побутових товарів. Потрібні модернізація машинобудівних заводів, їх технічне переоснащення з використаннямсучасних технологій, зростання темпів випуску наукомісткої продукції високого технологічного рівня, освоєння нових конкурентоздатних зразків техніки, підвищення якості й ефективності виробництва з орієнтацією на потребивнутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Яке значення має розвиток машинобудування для економіки України?

2. Які машинобудівні виробництва розвинені в нашій країні?

3. Назвіть чинники, що визначають розміщення важкого машинобудування. Покажіть найбільші його центри на карті.

4. Якою продукцією забезпечує економіку транспортне машинобудування?

5. Де в Україні виникли центри літакобудування? Які чинники визначили їхнєрозміщення?

6. Які перспективи розвитку машинобудування в Україні?

З'ясуйте, які підприємства машинобудування є у вашому регіоні. Яку продукцію вони випускають?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8

Транспортне машинобудування України

1. Позначте на контурній карті України центри виробництва транспортних засобів.

2. Поясність, які чинники вплинули на їх розміщення.

 

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук