storinka.click » Географія » Географія виробництва машин і устаткування світу
Інформація про новину
  • Переглядів: 3697
  • Дата: 7-01-2018, 09:39
7-01-2018, 09:39

Географія виробництва машин і устаткування світу

Категорія: Географія


Пригадайте, які види виробництв охоплює машинобудування.

Які основні сучасні тенденції розвитку машинобудування?

ЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Електронна промисловість є найбільш на-укомістким і динамічним складником світового машинобудування. Сьогодні немає сфери людської діяльності, у якій не застосовували б її продукцію: електронні компоненти і плати, комп’ютери й периферійне обладнання, радіо- ітелекомунікаційне устаткування, засоби мобільного зв’язку, інструменти і прилади контролю, медична й промислова апаратура, офісна техніка й різноманітні товари побутового призначення (аудіо- й відеоапаратура тощо). Проникнення електроніки в сучасне життя — важлива віха людського прогресу.

Електронна промисловість з’явилася насамперед у розвинених країнах. Згодом вона перемістилась у країни з дешевоюробочою силою, де компанії СІНА, Західної Європи і Японії розміщували свої виробництвапобутової, обчислювальної техніки, засобівзв’язку. Спершу це були східноазійські новііндустріальні країни (Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур), у яких згодом з’явилися своїкомпанії — «законодавці моди» в електроніці. Далі їх коло розширилося завдяки країнамПівденно-Східної Азії (Малайзія, Філіппіни,

Таїланд), Латинської Америки (Мексика, Бразилія), Центральної і Східної Європи (Чехія,

Угорщина, Польща, Словаччина). Найбільшим центром розвитку світової електроніки за останні десятиліття став Китай, частка якогодосягла близько 2/5 світового виробництва галузі (табл. 6), а обсяги виробництва продукціїзначно більші, ніж у США і Японії разом узятих (мал. 125). Сьогодні з’явилися нові «дешеві» країни — Індія, Індонезія, В’єтнам, якібільш вигідні для ТНК щодо розміщення новихпідприємств електронної промисловості, ніжКитай. Серед західноєвропейських країн найбільшими виробниками продукції електронноїпромисловості є Німеччина, Франція, ВеликаБританія, Швейцарія, Італія.

Таблиця б

Частка країн у світовому виробництві продукціїелектроніки, % (1995 і 2015 рр.)


Загрузка...

Отже, у світовій електроніці відбувається переміщення виробничих потужностей до країн,

що розвиваються. Проте основні прибутки від неї залишаються в економічно розвинених і східноазійських нових індустріальних країнах, компанії якихконтролюють світовий ринок продукції і є лідерами в дослідженнях, проектуванні та розробці нових зразків.Американські, японські, південно-корейські і тайванські компаніїочолюють рейтинг найбільш прибуткових компаній світу з виробництваелектроніки (мал. 126).

Схожа ситуація склалася в окремих підрозділах електронної промисловості, зокрема у виробництві комп’ютерної техніки. Китай туттакож абсолютний лідер за виробництвом продукції, китайські фірмиз’являються в рейтингах найбільшихкомп’ютерних компаній. Зокрема,компанія Lenovo вийшла на першемісце у виробництві комп’ютерів,потіснивши конкурентів зі СТТТАі Тайваню (мал. 127). А серед виробників планшетів вона на третійпозиції після американської Apple(що постачає майже четверту частину світової продукції) і півден-нокорейської Samsung. Натомістькомпанії Samsung і Apple є незаперечними лідерами у новітньому напряміелектронної промисловості — виробництві смартфонів.


Народження комп'ютера

Першою «ластівкою» на шляху виникнення електронної промисловості було винайдення електронної лампи на початку XX ст.Наступними етапами, що привели до революційних змін, були: 1947 рік — винахідтранзистора; 1959 — створення кремнієвоїінтегральної схеми; 1971 — створення мікропроцесора. Першим комп'ютером вважають механічну обчислювальну машину Z1німецького інженера Конрада Цузе (1936—1938 рр). Друге, третє і четверте поколіннякомп'ютерів з'явилися відповідно після винаходу транзистора, створення інтегральних схем, проектування мікропроцесора.Комп'ютерами п'ятого покоління вважаютьперсональні комп'ютери, які почали випускати із середини 1970-х років.

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ. Поряд з електронною промисловістю, автомобілебудування є провідним виробництвом машинобудування світу за вартістю виробленої і реалізованої продукції. Це пояснюється кількомапричинами. По-перше, зберігається стійкий попит на автомобілі — головний транспортний засіб сучасності; по-друге, автомобілебудування«притягує» супутні виробництва та активізує розвиток інших галузей якпостійний споживач металу, скла, гуми, фарб, пластмас, текстилю, електронного обладнання, паливно-мастильних матеріалів тощо; по-третє, автомобілебудування належить до виробництв середнього рівня складності, щонайбільшою мірою відповідає кваліфікації представників робітничих професій в індустріальному суспільстві.

Становлення і розвиток сучасної автомобілебудівної промисловості відбувалися подібно до інших виробництв машинобудування. Виникнувшинаприкінці XIX — на початку XX ст. у Європі і СІНА, автомобілебудування у першій половині XX ст. поширилося територією колишнього СРСР іЯпонії, у другій половині XX ст. — удеяких нових індустріальних країнах(Республіці Корея, Бразилії), а згодомохопило чимало країн в Азії та Центральній Європі. Тривалий час лідерами з виробництва автомобілів булиСША і Японія (СІНА— найбільшийвиробник вантажівок, а Японія —легкових автомобілів).

Спеціалізація — автомобілебудування

Серед десяти найбільших за обігом коштів промислових компаній світу чотири спеціалізуються на виробництві автомобілів:Toyota Motor (Японія) — найбільший світовий виробник автомобільної техніки, якийна підприємствах у 22 країнах випускаєпонад 9 млн одиниць продукції під брен-дами Toyota («Тойота»), Lexus («Лексус»),Scion («Сайон»), Daihatsu («Дайхатсу»),Ніпо («Хіно»); General Motors («Дженералмоторз») (США); Daimler («Даймлер») (Німеччина); Ford Motor Company («ФордМотор Кампані») (США).

Починаючи з 2009 р., перше місце посів Китай, який з року в рік нарощує обсяги виробництва (насамперед

легковиків), випереджуючи колишніх лідерів (табл. 7).

Таблиця 7

Країни-лідери з виробництва автомобілів, млн штук (2016 р.)

Серед регіонів світу безперечне лідерство належить Азії (понад 50 %світового виробництва), де, крім згаданих вище країн, автомобілебудування стрімко розвивається в Індії,Таїланді, Індонезії, Ірані, Малайзії,Туреччині. В Європі майже усі країни, за незначним винятком, маютьавтомобілебудівну промисловість.Найбільш розвинена вона в Німеччині, Франції, Іспанії, Великій Британії, Італії, Росії, Чехії, Швеції.В Америці, крім США, в автомобілебудуванні помітними гравцями є Канада, Мексика та Бразилія.

Хоча за обсягами виробництва Китай займає чільні позиції, алежодна китайська автомобілебудівнакомпанія поки що не стала серйозним конкурентом найбільшим світовим виробникам автомобілів. Дотаких належать японські, західноєвропейські, американські та південно-корейські фірми (мал. 130). Усі вониє транснаціональними корпораціями, мають складальні підприємства вбагатьох країнах світу, де нерідко виробляють значно більше продукції,ніж у країні свого базування. Наприклад, Toyota складає 60 % автомобілів поза Японією, Volkswagen — 70 %поза Німеччиною, a Fiat — понад80 % поза територією Італії.

Усі провідні автомобілебудівні компанії світу сьогодні активно працюють над створенням екологічно чистих автомобілів, які споживали б значно менше вуглеводневогопального (бензину, газу чи дизельного), поєднували його з електротягою(гібридні автомобілі) чи повністю від

нього відмовилися (електромобілі на акумуляторах, авто з двигуном внутрішнього згоряння, що працює на водні тощо). У цьому сегменті виробництва з’являються новітні компанії, наприклад, американські Tesla та Faraday Future (розробка електромобілів), британська Riversimple (воднемобілі) .

ЛІТАКОБУДУВАННЯ. Виробництво літаків є складником авіаційно-космічної промисловості. Це наукомісткий вид діяльності, розвиток якого однаковою мірою залежить від сучасних конструкційних матеріалів, що їхпостачають металургія та хімічна промисловість, та електронного обладнання літаків, ракет, супутників (авіоніки). Таке поєднання є доволі унікальним, а виробництво — витратним, тому коло країн, здатних випускатилітаки й космічні апарати, обмежене.

Літакобудування почало формуватися на початку XX століття. Інтерес до виробництва військових літаків виник за часів останніх світових воєн, ацивільних — у другій половині XX ст. Сьогодні світове лідерство в цій галузі належить США, країнам ЄС, Росії, Бразилії та Канаді. У цивільномуавіабудуванні світу домінують дві великі корпорації: американська Boeing(«Боїнг») та об’єднана європейська Airbus («Ейрбас»). Ключовою їх особливістю є розпорошення виробництвапо всій території країни (США) абокількох країн (Франції, Німеччини,

Великої Британії та Іспанії). Прогнозують, що до переліку передових авіабудівників невдовзі долучитьсяКитай, який почав виробництво пасажирських літаків рівня авіалайнерівсвітових гігантів. Виготовлення окремих типів цивільних літаків характерне також для низки країн Європи(України, Італії, Швеції, Швейцарії,

Австрії, Чехії), Азії (Японії, Індії, Ірану), Аргентини.


Загрузка...

 

СУДНОБУДУВАННЯ. Виробництво суден належить до найдавніших утранспортному машинобудуванні.Воно тривалий час було надзвичайноважливим для багатьох приморськихкраїн, які долучалися до системиміжнародних торговельних відносин.Тепер через низьку економічну ефективність, значну матеріаломісткість,тривалий виробничий процес суднобудування для багатьох країн сталоне пріоритетним.

Перед початком Другої світової війни лідером світового суднобудування була Західна Європа, яка забезпечувала 80% виробництва всіх кораблів. У XXI ст. географія світового суднобудування докорінно змінилася. Трисхідноазійські держави — Китай, Республіка Корея і Японія — спускають наводу 90 % усіх вироблених у світі суден.

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ. Це виробництво визначає світовий науково-технічний розвиток. Верстатобудування виробляє машини для обробки різноманітних матеріалів: метало- та деревообробні верстати, автоматичні й напівавтоматичні машинобудівні лінії, ковальсько-пресове, ливарне та іншеобладнання. У наш час стрімко зростає виготовлення верстатів з програмнимуправлінням, комп’ютеризованих верстатів, а також промислових роботів.

У світовому верстатобудуванні сформувалась відносно невелика група країн, які постачають на міжнародні ринки найбільше металообробного устаткування: Японія, Німеччина, Італія, Швейцарія, США, Тайвань. Найбільшим виробником і водночас споживачем продукції є Китай. Лідерами усвіті з виробництва і продажу промислових роботів є Японія (більше половинисвітового виробництва) і Німеччина.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які види машинобудівної діяльності за часом своєї появи належать до нових і новітніх, а які — до старих?

2. Яку продукцію виробляє електронна промисловість? Назвіть країни, що є світовими лідерами з виробництва комп'ютерів.

3. Які тенденції спостерігають у розвитку і розміщенні виробництв автомобільноїпромисловості світу?

4. Назвіть чинники, від яких залежить розвиток сучасного літакобудування. Чомуколо країн — виробників літаків обмежене?

5. Як змінилися країни — лідери світового суднобудування в останні десятиліття?

Поміркуйте, чому Азійський регіон має найвищі темпи розвитку машинобудування в сучасному світі.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Складіть перелік продукції електронної промисловості, якою ви користуєтеся вдома чи під час навчання в школі, за групами призначення:група 1 — комп'ютерна техніка;група 2 — мобільні телефони, смартфони;група 3 — офісна техніка.

Укажіть, які компанії і де її виробили.

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук