storinka.click » Географія » Чорна металургія світу
Інформація про новину
  • Переглядів: 3783
  • Дата: 7-01-2018, 09:33
7-01-2018, 09:33

Чорна металургія світу

Категорія: Географія


Пригадайте, які корисні копалини належать до руд чорних металів.

У чому полягають спеціалізація і комбінування виробництва?

СКЛАД ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ. Чорна металургія — це сукупність видів промислової діяльності, які охоплюють увесь процес від видобутку і підготовки сировини, палива, допоміжних матеріалів і до випуску прокату та виробівподальшої переробки (мал. 99). До неї належать: 1) видобуток залізних, марганцевих і хромітових руд; 2) їх збагачення (видалення порожньої породи ізбільшення вмісту металу в сировині) та агломерація (спікання подрібненоїруди у більші грудки); 3) видобуток допоміжних матеріалів (вапняків, доломітів, які додають до руди, щоб поліпшити процес плавлення металу й видалити з нього шкідливі компоненти); 4) виробництво вогнетривких матеріалів(для термоізоляції плавильних печей і виготовлення форм для розливу сталі); 5) виробництво металургійного палива (коксу з вугілля); 6) виробництвоферосплавів (сплавів заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими легу-вальними елементами — нікелем, ванадієм, вольфрамом, молібденом тощо,які надають сталі потрібних властивостей: міцності, стійкості проти зношення, корозії, високих температур); 7) виробництво чавуну, сталі, прокату; 8) вторинна переробка чорних металів; 9) випуск металургійних виробів промислового призначення.


Загрузка...

Основу чорної металургії становить власне металургійна переробка (чавун — сталь — прокат). Чавун виплавляють у доменних печах. Як металвін має невисокі механічні властивості, оскільки містить чимало домішок (насамперед вуглецю). Понад 90% чавуну переробляють на сталь. У процесі переробки з чавуну видаляють домішки, додають феросплави й отримують сортисталі різних хімічних, фізичних і механічних властивостей. Сталеплавильневиробництво здійснюють кількома способами: у мартенівських печах (цейспосіб був найбільш поширеним у минулому столітті), конверторах (одним зрозповсюджених сучасних способів є кисневоконверторний), електроплавильних печах. Прокат (стальні листи, прути, балки, кутники, труби тощо) отримують на спеціальних установках — прокатних станах.

Для чорної металургії характерний високий рівень виробничої концентрації, оскільки застосовують устаткування великої потужності (доменні печі, кисневі конвертори, прокатні стани). Поширені різні форми комбінування металургійного виробництва. Комбінати бувають: повного циклу (виробляють чавун, сталь і прокат); неповного циклу (чавун і сталь); переробноїметалургії (сталь виплавляють із брухту); малої металургії (виробництво сталій прокату на машинобудівних заводах).

Комбінати з повним металургійним циклом охоплюють доменне (виплавлення чавуну), сталеплавильне і прокатне виробництва (мал. 100). З ними пов’язані також виробництва, що постачають паливо й сировину (коксове, агломераційне) і що працюють на відходах (азотних добрив, будівельних матеріалів)чи виготовляють готову продукцію (металеві вироби). Такі комбінати розміщують здебільшого біля джерел сировини і палива, тому що на них припадає до

90 % усіх затрат на виплавлення чавуну (майже 50 % — на кокс і до 40 % — на залізну руду). Важливу роль відіграє наявність джерел водопостачання і допоміжних матеріалів.


ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ. Підприємства чорної металургії утворюють металургійні райони. Ще в минулому столітті у світі сформувалося кількатаких районів, що орієнтувалися на сировинну базу, тобто були розміщеніпоблизу родовищ залізної руди чи в межах залізорудних басейнів: Лотарингія — у Францїі, Приозер’я — у США, Урал — у Росії, Кривий Ріг — в Україні,райони на північному сході Китаю й у Південній Африці. Металургійне паливо (кокс) там виробляли з привізного вугілля або завозили з інших територій.Сьогодні сировинна орієнтація розміщення металургійних підприємств переважає в країнах, що розвиваються, та які освоюють потужні басейни залізноїруди — у Бразилії, Індії, Венесуелі. Інший варіант розміщення металургійнихрайонів — у кам’яновугільних басейнах, багатих на коксівне вугілля, кудидоставляють сировину (залізну руду): Пенсильванія — у США, Мідленд — уВеликій Британії, Рур — у Німеччині, Верхня Сілезія — у Польщі, Донбас —в Україні, Кузбас — у Росії.

Згодом для розвинених країн стало властивим розміщення металургійних підприємств на морських узбережжях — у портах, куди надходять привізні сировина і паливо. Потужні металургійні центри з’явилися у морських портах Італії, Франції, Великої Британії, північного сходу США, Японії, Китаю та нових індустріальних країн — Республіки Корея і Тайваню.

Переробна металургія зорієнтована переважно на джерела вторинної сировини (відходи металургійного виробництва) і на споживання готової продукції. Сучасною тенденцією є будівництво міні-заводів у місцях споживання металу — у районах розвиненого машинобудування. Вони переробляють місцевий брухт або імпортну сировину.

ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ У СВІТІ. Світове виробництво сталі зростало швидкими темпами до 70-х років XX ст. (із ЗО млн тонн на поч.XX ст. до 600 млн тонн у 1970 р.). Упродовж наступних двох десятиліть темпи

сповільнилися внаслідок зниження металомісткості промислової продукції, використання новітніх матеріалів(алюмінію, пластмас, кераміки, композитів), посилення заходів з охоронидовкілля тощо. Однак з кінця XX ст.виробництво сталі у світі знову різкозросло (до 1665 млн тонн у 2014 р.).Основна причина — стрімка індустріалізація низки країн, що розвиваються,в Азії й Латинській Америці.

Третину світового випуску сталі забезпечують 26 великих центрів чорної металургії з річним виплавленням понад 10 млн тонн.У п'ятірці лідерів — агломерації Рейн-Руру Німеччині, Чикаго в США, Токійська вЯпонії, що виплавляють понад 20 млн тоннсталі щороку, а також Шанхай і Таншань уКитаї. Безпрецедентного зростання зазнаввузол чорної металургії у Таншані. За останні десятиліття він наростив виробничіпотужності до 50 млн тонн на рік. Це можна порівняти з річним обсягом виплавлення сталі в Німеччині.

Чорна металургія і в XXI ст. залишається однією з найважливіших складових частин промисловості, а їїпродукція — сталь і сплави заліза зіншими металами — основними конструкційними матеріалами.

Останніми десятиліттями частка чорної металургії в промисловості економічно розвинених країн постійно зменшується, поступаючись місцемвисокотехнол огічним виробництвам.Зменшується і їхня частка у світовомувиплавленні чавуну й сталі. Натомістьрізко зросла частка країн, що розвиваються, у світовому обсязі виробництва чорних металів. Це зумовленоїхніми власними потребами, переміщенням виробництва чорних металів ближчедо основних регіонів видобутку якісної руди,а також посиленням природоохоронних вимогу розвинених країнах, які намагаються позбутися екологічно «брудних» підприємств насвоїй території. Особливо стрімко розвиваєтьсячорна металургія в Китаї, Індії, Бразилії, Республіці Корея, Туреччині — країнах, що швидкими темпами проводять індустріалізацію. Усвітовій металургії панують транснаціональнікомпанії.


Загрузка...

Чорні метали виробляють у 70-ти країнах світу. Одним з головних виробництв чорної металургії є виплавлення сталі. Майже 3/4 світового виробництва сталі дають країни Азії, ще 16% припадає на Європу (разом з Росією), питома вага Америки становить 10% (мал. 102). Найбільше сталівиробляє Китай — це майже половина світового обсягу та у 8 разів більше,ніж Японія, що посідає друге місце(мал. 103).

Найбільшою металургійною компанією світу є ArcelorMittal (Люксембург), якаконтролює близько 10% світового виробництва сталі. їй належить низка підприємств з видобутку залізної руди, вугілля,металургійних комбінатів у десятках країнсвіту, в тому числі й великий завод «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг» в Україні.

На асортимент продукції чорної металургії впливають особливості економіки країн світу. Так, у США на. Японії традиційно великою є частка виробництва тонколистового прокату, що пов’язано з розвитком автомобілебудуванняі виробництвом побутової електроніки, а в Китаї та Республіці Корея — середньо- та товстолистого прокату, який використовують у суднобудуванні.

Чимало потужних експортерів сталі та прокату одночасно є також великими їх імпортерами, що свідчить про розвинений міжнародний поділ праці в чорній металургії. До найбільших світових експортерів сталі належать Китай,Японія, Республіка Корея, Росія і Німеччина. Однак не всі найбільші виробники чорних металів є великими їх експортерами. Так, у першій десятці світовихекспортерів немає США та Індії, натомість до неї входять країни Бенілюксу.У десятці найбільших виробників та експортерів сталі також є й Україна.ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, Сьогодні в чорній металургії відбувається структурна перебудова, технічне і технологічне переоснащення. Розвивається електрометалургія, що дає змогу отримувати більш дешеву та якісну сталь, а такожвпроваджуються високоекономічні киснево-конверторні технології. У країнахЗахідної Європи та Японії таким чином виплавляють понад 75 % сталі. У виробництві сталі та інших видів металопродукції певний час ще домінуватиме традиційне устаткування (доменні печі, електропечі, кисневі конвертори),проте сьогодні набувають поширення новітні технології. До них належать:пряме одержання сталі з руди (безчавунне виробництво), безперервне розливання сталі, безперервне лиття профілів, близьких за формою до кінцевої продукції, використання плазмових технологій тощо.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому чорну металургію називають давнім і водночас сучасним видом діяльності?

2. Які виробництва охоплює чорна металургія?

3. Які форми суспільноїорганізаціївиробництва дістали розвитоку чорній металургії?

4. За мал. 100 розкажіть про роботу металургійного комбінату повного циклу.

5. Наведіть приклади районів чорної металургії, що збігаються з розміщенням сировинних баз і вугільних басейнів.

6. Чим зумовлено виникнення центрів чорної металургії в морських портах?

Поміркуйте, чому підприємства чорної металургії активно створюють у країнах, що розвиваються.

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук