storinka.click » Географія » Видобування нерудної мінеральної сировини
Інформація про новину
  • Переглядів: 1587
  • Дата: 7-01-2018, 09:30
7-01-2018, 09:30

Видобування нерудної мінеральної сировини

Категорія: Географія


Пригадайте, які є нерудні корисні копалини.

На які види нерудної сировини багаті надра України?

ВИДОБУВАННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ У СВІТІ. Нерудні мінеральні ресурси є важливою сировиною для промисловості — хімічної, металургійної, будівельних матеріалів, скляної та порцеляново-фаянсової. їх використовують також з науковою і технічною метою, у ювелірній справі, медицині (озокерит), побуті (кухонна сіль). Нерудні копалини мають значне поширення,вони залягають на платформах і в складчастих областях земної кори.

Калійна сіль, фосфорити й апатити — основа для виробництва мінеральних добрив. Поклади калійних солей мають менше 20-ти країн переважно в Північній півкулі. Дві країни — Канада і Росія — володіють 80 % світових їїзапасів (мал. 82), що сконцентровані уСаскачеванському (Канада) і Верхньо-камському (Росія) басейнах.


Загрузка...

Значно ширша географія запасів сировини для виробництва фосфатнихдобрив — фосфоритів та апатитів.Визнаним лідером є Марокко і залежнавід нього Західна Сахара, де в надрахміститься 75 % світових запасів фосфатної сировини (мал. 83). Найбільшимипокупцями сировини для виробництвамінеральних добрив є Китай, США,Індія, країни ЄС.

Світові ресурси кам’яної солі практично невичерпні. Її видобуваютьз надр земної кори, із солоних озер,морської води. Поклади кам’яної солічи розсолів промислових обсягів маютьпонад сто країн. Річне світове виробництво солі становить 250—300 млн тонн.Основними її виробниками є Китай(27%), США (15%), Індія, Німеччина,Австралія, Канада, Мексика. США іНімеччина більше половини маси соліотримують із розсолів, а Індія — переважно з морської води.

Світові ресурси сірки також практично необмежені й залягають повсюдно. Її використовують насамперед для виробництва сірчаної кислоти, що потрібна для виготовлення фосфатних добрив, отрутохімікатів, у целюлозно-паперовому виробництві. Сірку отримують із самородних руд, а також якпобічний продукт під час очищення природного газу, переробки нафти, рудкольорових металів. Її частка як побічного продукту у світі постійно зростає,оскільки цей спосіб її виробництва є економічно вигідним. Натомість підприємства з видобутку самородної сірки в багатьох країнах закриваються. Світовими лідерами за її запасами були Ірак, Польща, Мексика, Чилі, СІЛА,Україна, Йорданія. Найбільшими виробниками сірки сьогодні є Китай, СІЛА,Росія, Канада, Німеччина, Японія, Саудівська Аравія.

Технічні мінерали (алмази, азбест, слюда, малахіт) широко застосовуються в промисловості, будівництві, ювелірній справі завдяки їхнім унікальним властивостям та естетичній цінності. Особливо цінними є алмази. Великі алмазоносні провінції розташовані в південній частині Африки та Росії (Якутія). Вартість алмазів зазвичай виражають у доларах США, а масу — в каратах (1 карат = 200 міліграмів). До п’ятірки найбільших виробників алмазів у2015 р. входили: Росія (38 мли каратів), Ботсвана (25 мли), Канада (12 млн),Ангола (9 млн), Південна Африка (7 млн каратів). Попит на алмазну сировинузростає із року в рік.

Для виробництва порцеляни й паперу застосовують каолін, який ще називають білою глиною. Його поклади поширені на всіх материках. Третину світового видобутку дають США й Узбекистан, потужними виробниками також є Німеччина, Чехія, Бразилія, Велика Британія, Україна.ВИДОБУВАННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ. Серед усіх кориснихкопалин в Україні найбільш поширені нерудні ресурси (за кількістю видів і закількістю відкритих та освоєних родовищ). За запасами деяких з них (сірки,облицювального каменю, каоліну) Україна посідає одне з провідних місць уЄвропі, а за запасами графіту — друге у світі (поступається лише Китаю).

Поклади самородної сірки приурочені до Передкарпатського прогину. Прикарпатський сірконосний басейнзаходить на територію сусідніх країн — Польщі й Румунії — та належитьдо найбільших у світі. Видобуток сіркив Україні, що донедавна мав значні обсяги, сьогодні припинено через економічну недоцільність.

Басейн калійної солі в Україні також пов’язаний із Передкарпатським прогином. Унаслідок тривалої експлуатації родовища виснажені, тому видобування також припинено.

Родовища самородної сірки

У Прикарпатському сірконосному басейні в межах України виявлено понад 20 родовищ самородної сірки. Її видобували уЛьвівській області в кар'єрах Роздольсько-го, Язівського, Подорожнянського, Ново-яворівського родовищ та способом підземної виплавки (Немирівське родовище).

Потужні поклади кам’яної солі залягають на Донбасі, у Дніпровсько-Донецькій западині й Закарпатті, а як природні підземні розсоли поширені в Передкарпатті. Найбільшими родовищами, які розробляють упродовж тривалого часу, є Бахмутське і Слов’янське (Донецька область). Соляні шахти найдавнішого Солотвинського родовища (Закарпатська область) сьогодні закрито.Великі запаси кам’яної солі містяться в солоних водоймах Азово-Чорноморсько-го узбережжя та Криму, затоки Сиваш. У 2012 р. видобуток кам’яної солі вУкраїні становив близько 7 млн тонн, однак у 2015 р. він зменшився втричі.


Родовища фосфоритів знайдено в Придніпров’ї, Придністров’ї, Сумськійі Харківській областях, апатитів — уЖитомирській і Запорізькій областях.

Але поклади невеликі, тому родовища не розробляють.

Облицювальний камінь

Більшість родовищ облицювального каменю (граніти, габро, лабрадорити, ба-зальти) приурочені до Українського щита і залягають у Житомирській, Рівненській,Хмельницькій, Запорізькій областях. За запасами базальту Україна посідає провіднемісце в Європі. Його видобувають у Рівненській (Клесівське родовище) і Дніпропетровській областях.

Територія України є однією з провідних каолінових провінцій у світі та найбагат-шою в Європі. З минулого століття український каолін, за видобутком якого нашадержава посідає третє місце в світі післяСІІІАта Колумбії, постачають для виробництва найкращих сортів порцеляни, фаянсута паперу.

Надра України багаті на природні будівельні матеріали. Одні з них використовують як сировину для будівельної промисловості, інші спрямовуютьбезпосередньо на будівництво. Мертель, крейда, вапняк, глина, гіпс —сировина для виробництва цементу ірізноманітних будівельних сумішей;леси і глини — цегли і черепиці; пісоквикористовують як наповнювач для бетону. Родовищ природних будівельнихматеріалів чимало на всій територіїУкраїні. Це стосується також і покладівкаменю — природного стінового (туфи,вапняки), будівельного (пісковики,граніти, базальти) та облицювального(граніти, базальти, габро, лабрадорит).

Вогнетривкі глини, флюсові вапняки, доломіти, піски — це сировина для металургійної промисловості. їхвикористовують під час виплавленнячорних металів. Скляні піски, керамічні глини, каолін, що також дужепоширені в Україні, слугують сировиною для виробництва скла, керамічнихвиробів, порцеляни і фаянсу. Запасивисокоякісних каолінів зосереджені вмежах Українського щита.

В Україні є родовища коштовного та напівкоштовного каміння — димчастого кварцу, гірського кришталю, берилу, аметисту, агату, яшми, топазу. Вони поширені в Українських Карпатах і Кримських горах, Дніпровсько-Донецькій западині, а найбільш унікальні родовища зосереджені в межахУкраїнського щита. На Поліссі є великі поклади бурштину.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які види нерудних копалин люди використовують у господарській діяльності тапобуті?

2. Яке значення мають калійні солі? Які країни є світовими лідерами з їх видобутку?Чи є поклади калійних солей в Україні?

В. Розкажіть про особливості поширення покладів кам'яної солі. Які країни є найбільшими її виробниками? Де видобувають кам'яну сіль в Україні?

4. Чим цінні фосфорити й апатити? Які країни світу є лідерами з їх виробництва?

5. Які корисні копалини слугують будівельними матеріалами? Як цими копалинамизабезпечена Україна?

Дізнайтеся, які підприємства видобувної промисловості є у вашому регіоні. Де переробляють видобуту сировину?


Загрузка...

ГЕОГРАФІЧНА ЗАДАЧА

Алмазовидобувна промисловість належить до стратегічних і водночас унікальних напрямів виробничої спеціалізації країн. У табл. 4 зазначено найбільших світових виробників алмазів. Порівняйте їх виробництво у 2008 і 2015 рр. та з'ясуйте, як зміниласяперша п'ятірка країн-лідерів. Обчисліть, на скільки відсотків зріс або зменшився видобуток алмазів в окремих країнах (у розрахунках 2008 рік прийміть за базовий). Зробітьвисновки.

Таблиця 4

Найбільші світові виробники алмазів

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ для самоконтролю навчальних досягнень

Розділ II. Первинний сектор господарства

1. Яка частина світу має найбільшу частку пасовищ і сіножатей у структуріземельного фонду?

А Європа Б АфрикаВ АзіяГ Австралія і Океанія

2. Укажіть, яка відповідність між сільськогосподарською культурою та країною, що спеціалізується на її вирощуванні, є правильною.

А рис — Індонезія Б кава — Італія

В цукровий буряк — Індія Г льон-довгунець — Іспанія

3. Які сільськогосподарські культури недоцільно вирощувати в степовій зоніУкраїни у зв'язку з агрокліматичними умовами?

А пшеницю, соняшник Б жито, картоплю

В ячмінь, баштанні Г сою, просо

4. Укажіть, яка група сільськогосподарських культур визначає рослинницькуспеціалізацію на Українському Поліссі.

А ефіроолійні культури, виноград Б цукрові буряки, озима пшениця В картопля, житоГ баштанні культури, соняшник

5. Назвіть провідну складову частину тваринництва України.

А скотарство БвівчарствоВптахівництвоГбджільництво

6. Назвіть країну, що має найбільші лісові ресурси.

А Канада БУкраїнаВПольщаГНімеччина

7. Назвіть країни, що мають одні з найбільших у світі запаси нафти й природного газу.

А США, Австралія Б Саудівська Аравія, Іран

В Південна Африка, Казахстан Г Білорусь, Туркменістан

8. Які країни мають власні родовища залізних і марганцевих руд, а також кам'яного вугілля?

А Китай, Індія Б Велика Британія, Норвегія

В Італія, Німеччина Г Франція, Японія

9. Установіть відповідність між областями України та розвиненими в них видами видобувної промисловості.

А Рівненська 1буровугільна

Б Черкаська 2кам'яновугільна

В Полтавська 3торф'яна

Г Донецька 4сланцева

5 нафтогазова

10. Розташуйте послідовно із заходу на схід вугільні басейни України.

А Донецький Б Львівсько-Волинський В Дніпровський

11. Розкажіть про перспективи й проблеми освоєння родовищ нафти і природного газу на території України та шельфах Чорного й Азовського морів.

РОЗДІЛ III

ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Тема 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

Тема 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВОДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

Тема 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

Тема 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН,

ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

Тема 6. ВИРОБНИЦТВО

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ,

НАПОЇВ

Вивчаючи розділ, ви:

• отримаєте уявлення про типи електростанцій, продукцію металургійних, хімічних,машинобудівних, текстильних, харчових таінших підприємств;

• дізнаєтесь про світових лідерів з виробництва електроенергії, металів, мінеральнихдобрив, деревини й паперу, машин, устаткування, одягу, взуття, продуктів харчування,про вплив різних чинників на розміщенняпідприємств;

• навчитесь характеризувати розміщення,сучасні тенденції розвитку та наслідки впливу на довкілля виробництв вторинногосектору господарства, оцінювати місце України у світовому виробництві промисловоїпродукції;

• розвиватимете вміння аналізувати обсяги виробництва промислової продукції вУкраїні та світі, читати тематичні економіко-географічні карти України і світу.

Тема 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Видобуті з надр Землі мінеральні ресурси, вирощену сільськогосподарську продукцію, заготовлену деревину зазвичай не використовують як кінцевий продукт. Здебільшого їх спрямовують для подальшої переробки в переробну промисловість, що разом з будівництвом утворюють вторинний сектор економіки. Він є важливим складником світового господарства і певним чином впливає на розвиток усіх інших видівгосподарської діяльності — від аграрного виробництва до інформаційної сфери, які неможуть функціонувати без його продукції. Загалом вартісна частка вторинного секторуу світовому ВВП становить третину. Для різних країн цей показник коливається у межах15-60 % (залежно від її рівня розвитку).

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук