storinka.click » Географія » Видобування металічних ресурсів
Інформація про новину
  • Переглядів: 2954
  • Дата: 7-01-2018, 09:29
7-01-2018, 09:29

Видобування металічних ресурсів

Категорія: Географія


У яких виробництвах використовують рудну сировину?

З видобутку яких руд Україна є світовим лідером?

До металічних руд належать мінеральні речовини із вмістом металів, достатнім для їх промислового використання. З металічних руд отримуютьчорні та кольорові метали й різноманітні сплави. Руди бувають одно- і багатокомпонентними (комплексними). їх видобуток здійснюють різними способами: відкритим (кар’єрним), підземним (шахтним), комбінованим, дражним(поєднує видобуток і збагачення сировини).

ВИДОБУВАННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ. До руд чорних металів належать залізні, марганцеві, хромітові руди, які використовують для виплавки чавуну і сталі.

Підтверджені світові запаси залізних руд оцінюють у майже 200 млрд тонн. Ці запаси розподілені на земній кулі доволі рівномірно. П’ятірка країнз найбільшими покладами залізних руд володіє майже 70% світових запасів.Серед лідерів є й Україна (табл. 3). Саме в цих країнах, а також у США, Канаді, Індії, Болівії розташовані найбільші залізорудні родовища і басейни світу.

Перевагу віддають видобутку високоякісних руд (із вмістом металу понад 60%) і багатих руд (не менше 47%).Водночас розробляють руди середньої(47- 20 %), а подекуди й низької якості(бідні із вмістом заліза менше 20 %).

Таблиця З

Частка і місце* країн за запасами залізної руди у світі (2014 р.)


Загрузка...

У природі залізо рідко трапляється в чистому вигляді. Поширеність заліза в земній корі — 4,65%. Це 4-те місце після кисню,кремнію та алюмінію. Вважається, що залізо формує більшу частину земного ядра.

Світовий річний видобуток залізних руд становить понад 3 млрд тонн. Серед провідних країн світу за видобутком лідирує Китай (мал. 78), якийводночас є найбільшим споживачемі покупцем залізної руди. Серед найбільших імпортерів також Японія, Республіка Корея, Німеччина, Франція,Індія. Натомість Австралія, Бразилія,Південна Африка, Україна і Канада — найбільші постачальники на міжнародні ринки залізної руди, зокремазбагаченої (концентрату).

Марганець використовують для поліпшення якості чавуну і сталі. Віннадає залізу твердості, стійкості достирання. Запаси марганцю у світі

становлять 550 млн тонн. їх розподіл дуже нерівномірний — понад 2/3 припадає на три країни — Південну Африку, Україну (близько 25% світових запасів) й Австралію. ПівденнаАфрика й Австралія разом з Китаєм, Габоном,Бразилією, Індією є також найбільшими у світівиробниками марганцю (мал. 79) та його експортерами (Китай здійснює видобуток для власнихпотреб). Річний видобуток марганцевої руди усвіті становить 18 млн тонн.

Тугоплавкий метал хром — один із головних компонентів нержавіючої жаростійкої, кислотостійкої сталі та сплавів. Понад 3/4 загальносвітових запасів хромітових руд припадає на Південну Африку, великі запаси маютьКазахстан, Зімбабве, Індія, Фінляндія, які єнайбільшими виробниками і постачальникамихрому на світові ринки.

ВИДОБУВАННЯ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ. Кольорові метали за сукупністю характеристик,особливостей видобутку і виробництва поділяють на легкі (алюміній, титан, магній), важкі(мідь, свинець, цинк, олово, нікель), благородні(платина, золото, срібло), рідкісні тощо.

Серед легких кольорових металів сьогодні першочергове значення має алюміній. Унікальне поєднання легкості, міцності й електропровідності зробили цей метал незамінним у багатьохвиробництвах. До того ж алюміній — найбільшпоширений метал у земній корі. Він міститься в різних гірських породах, проте найвищиййого вміст — у бокситах. Найбільші родовищабокситів розташовані у вологих тропіках та субтропіках. Світові запаси цієї сировини оцінюютьу 25 млрд тонн. Дві країни — Гвінея й Австралія — володіють понад 50% світових запасівбокситів. Великі поклади зосереджені в надрахБразилії, В’єтнаму, Ямайки. Світовий видобуток бокситів становить понад 230 млн тоннна рік, а лідерами серед країн за видобутком єАвстралія, Китай, Бразилія (мал. 80).

Титан — незамінний в авіаційному виробництві метал. Добувають його з ільменіту та рутилу. Половина світових запасів ільменітузнаходиться в надрах Китаю й Австралії, майже половина світових запасів рутилу — у надрах Австралії. До країн зі значними запасамиі видобутком титаномістких ресурсів належатьтакож Індія, Південна Африка, Бразилія,Україна.


Сучасний світ неможливо уявити без міді: машинобудування, будівництво, ювелірна справа, медицина — це далеко не повний переліксфер її застосування. Світові запаси мідних рудстановлять 720 млн тонн, найбільша їх частиназосереджена в країнах Америки — у Тихоокеанському рудному поясі (Чилі,Перу, Мексика, СІЛА, Канада), в Австралії та країнах «мідного поясу»Африки (ДР Конго, Замбія, Південна Африка). Лідером з видобутку є Чилі(ЗО % світового виробництва міді) (мал. 81).

Поліметалічні руди — комплексна сировина для отримання багатьох кольорових металів, насамперед свинцю та цинку. До числа провідних країнсвіту за їх запасами і видобутком входять Австралія, Китай, СІЛА, Канада,Казахстан.

Олово використовують у сплавах, найбільш відомим серед яких є бронза (сплав з міддю), а також як антикорозійне покриття. Більше половини світових запасів олова припадає на Азію. Головні родовища олов’яної руди розміщені в межах Східноазійського олов’яного поясу, що простягається східнимитериторіями Росії та Китаю через Таїланд, Малайзію, Індонезію, та Тихоокеанського рудного поясу (Перу, Болівія, Бразилія).

Велику кількість металів, які мало поширені або дуже розсіяні в земній корі, об’єднують у групу рідкісних металів (цирконій, германій, вольфрам,кадмій, молібден, берилій, літій тощо). Зазвичай вони в невеликих кількостях входять до складу різних мінералів і гірських порід, тому отримання їх учистому вигляді пов’язане з чималими труднощами. До рідкісних металів належить майже два десятки рідкісноземельних металів (скандій, ітрій, лантан,церій тощо), без яких важко уявити сучасну високотехнологічну продукціюелектроніки, приладобудування, автомобілебудування. Вони є необхіднимикомпонентами смартфонів, планшетних комп’ютерів, сучасних телевізорів.Найбільша частина світових запасів рідкісноземельних металів міститься вродовищах Китаю (40%), Австралії, Бразилії, Росії, СІЛА, Індії. Водночаспонад 95 % світового видобутку цих металів зосереджено в Китаї, від якого,власне, й залежить розвиток усієї сучасної світової електроніки.

Унікальним металом із групи благородних є золото — найважливіший елемент світової фінансової системи. Воно практично не піддається корозіїі може зберігатися доволі тривалий час. До наших днів у злитках і ювелірних виробах дійшло не менш як 90 % цього металу, видобутого людиною заувесь історичний період. Золото має широке застосування в промисловості, ювелірній справі, фармакології. Його світові запаси становлять близько50 тис. тонн (а теперішні світові банківські резерви золота оцінюють у майже40 тис. тонн). Найбільше золота є в надрах Південної Африки (26 % світовихзапасів), Росії, США, Австраліїі та Індонезії. Сьогодні лідером з видобуткуцього металу є Китай.

Світові запаси срібла значно більші, ніж золота. Великі його поклади мають Перу, Польща, Чилі, Австралія, Росія.

Уран належить до радіоактивних металів. Переробка 1 кг урану дає змогу отримати таку ж кількість енергії, яка виділяється у разі спалювання5,4 тис. тонн кам’яного вугілля. Перероблений уран використовують як паливо в атомній енергетиці. Найбільшими запасами уранових руд володіють Австралія (понад 25 % світових), Казахстан, Росія, Канада і Південна Африка.ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД В УКРАЇНІ. У надрах України залягають металічні руди, що містять різні метали, — від найбільш поширених уземній корі алюмінію і заліза до рідкісних елементів. За запасами залізної ймарганцевої руд Україна посідає перше-друге місця у світі, титанової та уранової — у Європі. У 2015 році в країні було видобуто 175 млн тонн залізноїруди і близько 400 тис. тонн марганцевої. Наша держава забезпечує власніпотреби та продає ці рудні мінеральні ресурси іншим країнам. Більшість родовищ руд розміщено в межах Українського щита, а також давньої (Донецької)і молодої (Карпатської) складчастих областей.

Найбільші родовища чорних металів розташовані в Дніпропетровській та сусідніх з нею областях. Загальні запаси залізних руд становлять понад25 млрд тонн. Головним залізовидобувним районом України є Криворізькийбасейн (Кривбас), у якому багаті та високоякісні руди видобувають шахтнимспособом, а бідні — у кар’єрах. Залізні руди з високим вмістом металу розробляють також у Кременчуцькому (Полтавська область) і Білозерському (Запорізька область) залізорудних районах.

Запаси марганцевих руд (140 млн тонн) зосереджені в Придніпровському марганцеворудному басейні. Видобуток ведуть на Нікопольському родовищівідкритим і шахтним способами. Водночас більше за запасами Великоток-мацьке родовище (Запорізька область) ще не розробляють.

Серед руд кольорових металів в Україні найбільше видобувають титанових руд — на Іршанському (Житомирська область) і Самотканському (Дніпропетровська область) родовищах. У Побузькому нікелеворудному районі (Кіровоградська область) розробляють нікелеві руди. Тут також розвіданопоклади кобальтових руд.


Загрузка...

Родовища золота в Україні

Згадки про видобуток золота на Закарпатті датуються XII ст. Там збереглися золото-видобувні шахти (штольні). У період панування Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини місцеве населення отримувалозолото способом промивання донних відкладів річки Тиси. З 1944 р. на Закарпаттіпочала працювати Закарпатська геологічна експедиція, яка відкрила Мужіївськеродовище золота.

В Україні є родовища руд кольорових металів, які ще не освоюють, але вони вже готові до експлуатації — по-ліметалічних (Берегівське у Закарпатській області), алюмінієвих (наЗакарпатті, Придніпров’ї та Приазов’ї),золота, рідкісних металів. Золотознайдено в Карпатському і Донецькомурегіонах, на південних схилах Українського щита. Великі запаси самородноїміді виявлено на Волині.

В Україні є родовища руд рідкісних металів — цирконію, гафнію, ніобію, літію, берилію, скандію, танталу, ітрію, молібдену, стронцію. За розвіданимизапасами деякі з них вважають великими і навіть гігантськими. Наразі видобувають у значних обсягах цирконій та германій, у менших — скандій і гафній.

В Україні експлуатують три родовища уранових руд (найбільше — Новокостянтинівське в Кіровоградській області), проте розвідано їх значнобільше.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть країни з найбільшими обсягами видобутку залізних руд. Покажіть їх на карті.

2. Які країни є світовими лідерами з видобутку марганцевих руд?

3. У чому полягають особливості розміщення родовищ руд кольорових металів?Які країни входять до «кольоровометалічних» поясів світу?

4. Назвіть і покажіть на карті країни, що мають найбільші запаси й обсяги видобуткуалюмінієвих і мідних руд.

5. Назвіть басейни та райони видобудку залізних і марганцевих руд в Україні.

6. Де розташовані основні родовища руд кольорових металів, що їх розробляютьв Україні?

За даними табл. З з'ясуйте, у запасах залізних руд яких країн найбільше багатих і високоякісних руд, а в яких — переважають руди середньої і низької якості.Оцініть можливості розвитку в Україні видобування руд кольорових металів. Розроблення родовищ яких кольорових руд є перспективними?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Оцініть місце України на світових ринках руд чорних і кольорових металів. Назвіть і покажіть на карті басейни та райони їх залягання у нашій країні, порівняйте обсягивидобування руд з показниками провідних їх виробників у світі та спрогнозуйте перспективи розвитку в Україні цих видобувних виробництв:

група 7 — залізних руд; група 2 — марганцевих руд; група 3 — титанових руд.

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук