storinka.click » Географія » Видобування паливних ресурсів
Інформація про новину
  • Переглядів: 1695
  • Дата: 7-01-2018, 09:28
7-01-2018, 09:28

Видобування паливних ресурсів

Категорія: Географія


Пригадайте, які мінеральні ресурси використовують як паливо.

На які паливні корисні копалини багаті надра України?

Паливні мінеральні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль. Вугілля, нафта і природний газ — це три «енергетичні кити» сучасного світовогогосподарства.


Загрузка...

ВУГІЛЛЯ. Вугілля — один із найбільш поширених видів енергоресурсів. Достовірні запаси вугілля (кам’яного ібурого) оцінюють у 890 млрд тонн, ізяких майже дві третини припадає наАзію та Америку (мал. 68).

Вугільні басейни і родовища у світі розміщені в межах двох планетарнихширотних смуг — північної (ПівнічнаАмерика та Євразія) і південної (Південна Америка, південь Африки йАвстралія). Потужну північну смугуформують вугільні басейни на території Канади, США, Великої Британії,Німеччини, Польщі, України, Росії,Казахстану, Індії, Китаю, Індонезії.Значно скромніша за потужністю південна смуга охоплює вугільні басейнина території Колумбії, Чилі, Бразилії,Південної Африки, Австралії та НовоїЗеландії. Основні світові запаси вугілля (близько 90 %) зосереджені в надрах 10-тикраїн (мал. 69).

Світовий видобуток вугілля становить майже 8 млрд тонн. Видобуток підземним способом (у шахтах) згортається, а відкритим (у кар’єрах) — зростає. До найбільших басейнів і районіввидобутку вугілля у світі належать Верхньо-сілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний(Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США),Південно-Східний (Австралія). Світовими лідерами з видобутку вугілля є Китай, США, Індія (мал. 70). Китай та Індія використовують

вугілля для власних потреб, США й Росія — частково експортують, Індонезія й Австралія здебільшого продають назовнішніх ринках. Найбільші його імпортери — це Японія і країни ЄС.

Запаси нафти у надрах Землі

За різними оцінками, потенційні запаси нафти в надрах Землі становлять від 185до 390 млрд тонн, тоді як за всю історіюнафтовидобутку із земних надр одержаноблизько 90 млрд тонн цієї сировини.


НАФТА. З нафти отримують рідке паливо, мастила, вона є сировиною для виробництва синтетичних матеріалів.Сьогодні в загальному світовому споживанні енергоресурсів частка нафтистановить третину, а в другій половиніXX ст. сягала майже половини. Задляконтролю над нафтовими родовищамиі потоками її експорту ведуться війни,відбуваються політичні конфлікти.Нафта перетворилася на реальний інструмент геополітичного впливу.

Розвідані запаси нафти у світі — 240 млрд тонн, майже половина з нихприпадає на Південно-Західну Азію(мал. 71). П’ять країн світу — Венесуела, Саудівська Аравія, Канада, Іран,Ірак — володіють майже 2/3 світовихзапасів нафти (мал. 72). Більшість родовищ зосереджена на внутрішньоматерикових тектонічних прогинах таокраїнах материків і шельфових зон.Це нафтові басейни Перської затоки(Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, ОАЕ); Мексиканської затоки іКарибського моря (прибережні райониСША, Мексики, Венесуели)-, Гвінейської затоки (Нігерія, Габон)-, Зонд-ський (Індонезія), Західносибірський(Росія), Сахарський (Алжир, Лівія),Північноморський (Норвегія, ВеликаБританія), Техаський (США), Західно-канадський (Канада) басейни. До найбільших нафтових родовищ належатьтакож нафтоносні піски в басейнір. Оріноко (Венесуела) і провінції Аль-берта (Канада).

Шельфові поклади нафти

У багатьох країнах частина розвіданих запасів нафти зосереджена в родовищах на шельфі Світового океану: у США — понад1/2, Анголі та Австралії— понад 4/5, у Бахрейні — 9/10, у Норвегії та Великій Британії— майже 100% запасів.

Світовий річний видобуток нафти перевищив 4,3 млрд тонн. Найбільшими нафтовидобувними країнами є Саудівська Аравія, Росія (водночас і найбільші її експортери) та США(найбільший у світі споживач нафти) (мал. 73).Для врегулювання обсягів видобутку цьогоенергоносія і впливу на її ціну на світовомуринку 13 країн Перської затоки, ЛатинськоїАмерики й Африки створили Організацію країн — експортерів нафти (ОПЕК). На них разомприпадає понад 70 % запасів, 40 % видобутку та35% світового експорту «чорного золота». КрімСША, великими імпортерами цього енергоносіяє Китай, Індія, Японія, країни ЄС.

ПРИРОДНИЙ ГАЗ Природний газ широко використовують у побуті як пальне для автомобілів, сировину в хімічній промисловості та паливо для електростанцій. Розвідані світові запаси природного газу оцінюють у 215 трлн м3, майже 80 % з них припадає на країни Азії (мал. 74). Межі нафто- і газоноснихбасейнів зазвичай збігаються, але видобувають нафту і природний газ із порідрізного геологічного віку і різних глибин — газ залягає значно глибше, ніжнафта. Росія, Іран, Катар і Туркменістан володіють 60 % світових запасів

природного газу (мал. 75). На їхній території відкрито унікальні за обсягами природного газу родовища: найбільше у світі Північний/Південний Парс(Перська затока, територіальні водиКатару й Ірану), в якому зосереджено 13% світових запасів газу; друге заобсягами запасів — Уренгой (ЗахіднийСибір, Росія) — 5 % світових.

Можливо, одним із найбільших газових родовищ у світі є Зохр, що його нещодавновиявила італійська енергетична компаніяв Середземному морі поблизу узбережжяЄгипту. Родовище залягає на глибині приблизно в 1,5 км і за попередніми оцінкамимістить 850 млрд м3 газу.

Видобуток газу у світі постійно зростає і досяг у 2015 р. майже 3,6 трлн м3. Світовимилідерами є США і Росія (мал. 76). Росія разомз Катаром, Норвегією та Канадою є найбільшими експортерами газу, & Японія, країни ЄС іКитай — його імпортерами.

Найбільше у світі паливних ресурсів використовують США. Ця країна для виробництва електроенергії споживає 25% нафти від загальносвітового обсягу, що більше, ніж використовує вся Європа; 22 % природного газу, щотрохи менше від спожитого обсягу газу в усійАзії; майже 20% вугілля, що у 6 разів більше,ніж використовує вся Африка.

ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ. В Україні є всі основні види паливних ресурсів. Країна володіє значними запасами вугілля, яких достатньо для внутрішніх потреб на сотні років. Натомість запаси природногогазу й особливо нафти значно менші, що недостатньо для потреб національноїекономіки. У надрах нашої країни є також торф і горючі сланці.

У 2015 р. в Україні (без тимчасово окупованої території АР Крим і непідконтрольних українській владі частин Донецької й Луганської областей) було видобуто ЗО млн тонн вугілля, 2,6 млн тонн нафти і газового конденсату, майже 20 млрд м3 природногогазу. До агресії Росії щодо територіїУкраїни ці показники були більшими. У 2012 р. в Україні було добутомайже 66 млн тонн вугілля, 3,4 млнтонн нафти і газового конденсату та20,5 млрд м3 природного газу.

Максимальний видобуток мінерального палива в Україні спостерігався у 1970-х роках: 218 млн тонн вугілля, 14,5 млн тонн нафти і газового конденсату, 70 млрд м3природного газу.

За розвіданими запасами вугілля Україна посідає друге місце в Європі (після Німеччини) і сьоме у світі, володіючи майже 4% світових запасів. Основні поклади кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому басейні (Донбасі). Там видобувають вугілля різних видів: антрацит (має найбільшу теплотворнуздатність), кам’яне, зокрема енергетичне (паливо для одержання теплової електричної енергії) та коксівне (паливо для металургійної промисловості). Черезскладні геолого-технічні умови (глибинне залягання, мала потужність пластів,значна газоносність) видобуток вугілля на Донбасі (здебільшого в Донецькій іЛуганській областях) став невигідним і небезпечним. Зараз, в умовах збройного протистояння на сході України, його видобуток різко скоротився, чималошахт занедбано чи знищено, затоплено підземними водами. Певні перспективирозвитку вуглевидобутку має Західний Донбас (Дніпропетровська область).

Порівняно незначні запаси кам’яного вугілля є у Львівсько-Волинському басейні. Вугілля там нижчої якості, ніж на Донбасі, його використовують здебільшого в західному регіоні країни як енергетичне і побутове паливо. Поклади бурого вугілля зосереджені здебільшого в Дніпровському басейні,родовища якого є в Житомирській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. У найбільшому з них — Олександрійському — вугіллязалягає близько до поверхні, тому його видобувають відкритим способом.

Родовища нафти і природного газу зосереджені у трьох нафтогазоноснихрегіонах на заході, сході та півдні України. Проте їх запаси невеликі й становлять менше 0,1% (нафта) і 0,3% (газ)від загальносвітових. Основні ресурсизосереджені в Східному нафтогазоносному регіоні. Родовища нафти і попутного газу виявлено в Чернігівській,Сумській і Полтавській областях,а природного газу — у Харківськійобласті. Серед найбільших родовищ — Шебелинське, Західнохрести-щенське, Єфремівське, Сахалінське,Краснокутське газові, Леляківське,Гнідинцівське, Глинсько-Розбишівськенафтогазоконденсатні. Родовища у Західному нафтогазоносному регіонівиснажені тривалим видобутком.

У 2017 р. в Україні було введено в роботу свердловину на Краснокутському родовищі (Харківська область) з рекордним видобутком природного газу — в 1 млн м3 газуна добу. Глибина свердловини — 5500 м.Таких свердловин із часів незалежностіУкраїни ще не було.

Нарощуємо видобуток


Загрузка...

Щоб збільшити обсяги видобування, останнім часом в Україні активізованопошуково-розвідувальні буріння, сейсмічні дослідження з тривимірними побудовами з використанням новітніх технологій навсіх потенційно нафтогазоносних площах.Так, нещодавно було відкрито нафтоверодовище в Шевченківському районі Харківської області, запаси якого попередньооцінюють в 290 тис. тонн. Нафта там залягає на глибинах від 2100 до 2200 м.

Найбільш перспективним для пошуку і видобутку газу в Україні є Південний нафтогазоносний регіон, у якому досліджено й освоєно промислові родовища на території АР Крим,на шельфі Чорного й Азовського морів. Унаслідок окупації Криму Росіязаволоділа великою частиною шельфуй морської економічної зони і захопила газові розвідувальні та бурові платформи. Тому тепер Україна контролюєнезначну частину запасів і видобуткуприродного газу в цьому регіоні, зокрема Стрілківське родовище.

Окрім природного газу на території України в різних гірських породах на великій глибині законсервовано запаси «нетрадиційного» газу. Виявленозначні запаси горючого газу у вугільних пластах кам’яновугільних басейнів.Його поклади досліджують у пісковиках (Юзівське родовище в Донецькій іХарківській областях). Також знайдено сланцевий газ у глинистих породах(Олеське родовище у Львівській та Івано-Франківській областях).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які мінеральні ресурси світу належать до паливних? У яких виробництвах їхвикористовують?

2. Назвіть країни світу, що є лідерами з видобутку вугілля.

3. Поясніть, чому через поклади нафти виникають глобальні конфлікти у світі.

3. У яких регіонах світу зосереджено найбільші запаси природного газу? Які країнисвіту видобувають його найбільше?

4. Які види паливних ресурсів видобувають в Україні?

5. Охарактеризуйте запаси й видобуток кам'яного вугілля на Донбасі. Якими є перспективи його експлуатації?

Оцініть запаси й видобуток нафти і природного газу в Україні? Порівняйте їх зі світовими.

Чи є родовища паливних ресурсів у вашій області? Якщо є, то якїх використовують?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам'яного вугілля, нафти і природного газу

1. На контурній карті світу позначте найбільші басейни та райони видобутку вугілля: Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан),Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний(Австралія).

2. На контурній карті світу позначте найбільші басейни нафти і природного газу: басейни Перської, Гвінейської! Мексиканської заток, Західносибірський, Зондський,Сахарський, Техаський, Західноканадський, Північноморський басейни.

3. На контурній карті України позначте басейни та райони видобутку: вугілля —Донецький та Львівсько-Волинський, нафти і природного газу — Східний, Західний і Південний регіони.

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

З різних джерел інформації з'ясуйте перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфах Чорного та Азовського морів. Які проблеми з цим пов'язані?

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук