storinka.click » Географія » Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України
Інформація про новину
  • Переглядів: 513
  • Дата: 7-01-2018, 09:24
7-01-2018, 09:24

Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України

Категорія: Географія


Пригадайте, що домінує за вартістю продукції в сільському господарстві України: рослинництво чи тваринництво.

Із виробництвом яких сільськогосподарських культур найтісніше пов'язаний розвиток тваринництва в Україні?

ТВАРИННИЦТВО. Тваринництво в Україні посідає друге місце після рослинництва за вартістю виробленої продукції. Його розвиток та спеціалізація залежать від особливостей кормової бази та потреб споживача. Основою кормової бази є вирощування кормових та зернофуражних культур, а такожвикористання природних пасовищ і сіножатей. Найбільше пасовищ і сіножатей — у північних та передгірнихобластях України. Для відгодівлі худоби використовують також відходиокремих виробництв харчової промисловості — висівки (пшеничні, житні,вівсяні, соєві, ячмінні, рисові, гречані),жом, мелясу, макуху, шрот, а такожбілково-вітамінні добавки.

Висівки — побічний продукт переробки зерна на крупу і борошно (до 28% масизерна). Жом — тверді відходи, меляса —густа рідина від переробки цукрових буряків на цукор. Макуха (вичавки) — побічнийпродукт переробки олійних культур (соняшнику, ріпаку, сої, льону), шрот отримують після відділення олії розчинниками.

Провідним у тваринництві України є скотарство, хоча за останні десятиліття поголів’я великої рогатої худоби значно скоротилося. Основною його продукцією є молоко та м’ясо. Загалом на території країни сформувалася молочно-м’ясна спеціалізація скотарства, особливо в гірських районах. Водночасу центральних та південних регіонах чимало господарств мають м’ясо-молоч-ну спеціалізацію. На півночі, де багато пасовищ, на територіях довкола містпереважає молочний напрям.


Загрузка...

Виробництво молока впродовж останнього десятиліття постійнозменшується. Найбільше його виробляють у господарствах Вінницької,Полтавської, Хмельницької, Житомирської, Львівської, Чернігівськоїобластей (мал. 61). Яловичина (м’ясовеликої рогатої худоби) у загальномувиробництві м’яса посідає третю позицію — на неї припадає понад 17 %(мал. 62). Найбільше яловичини виробляють у господарствах Львівської,Івано-Франківської, Хмельницької,Полтавської, Харківської областей.

Значне місце у структурі тваринництва посідає свинарство, яке постачає м’ясо, сало, шкіру. Поголів’я свиней вУкраїні за останні роки також помітноскоротилося. Свинина становить третю частину від загального виробництвам’яса в Україні (мал. 62). Свинарствоменш залежне від кормової бази, томузосереджене в густонаселених районах,де розвинене овочівництво, є відходихарчової промисловості. Воно поширене в усіх регіонах України, найбільшепоголів’я свиней — у Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Полтавській, Черкаській областях. У приміських господарствах виникли великі відгодівельні комплекси.

Птахівництво виробляє м’ясо, яйця, перо та пух. У поголів’ї птиці переважають кури — 90%. Решту становлять качки, індики, гуси, цесарки, перепели, фазани, страуси. Яйця та м’ясо виробляють на птахофабриках, розташованих переважно навколо великих міст та в рекреаційних районах. М’ясоптиці у структурі його виробництва посідає перше місце. Провідними виробниками яєць в Україні є Київська, Хмельницька, Херсонська, Дніпропетровська, Вінницька області.

Вівчарство в Україні відіграє додаткову роль, і лише у господарствах Карпат воно є одним з головних напрямів. Здебільшого овець розводять у селянських господарствах. Вівчарство спеціалізується на постачанні м’яса, вовни, овчини, овечого молока, сиру. Його спеціалізацію визначають особливість кормової бази та природні умови. У степовій зоні переважає вівчарство вовняноїспеціалізації, у лісостепових, лісових та гірських районах — м’ясо-вовняної.Найбільше поголів’я овець — у степових областях і на Закарпатті.


Українець — основоположник рамкового бджільництва

Українського бджоляра Петра Прокопови-ча вважають основоположником рамкового бджільництва. Його пасіка на хуторі Пальчики на Чернігівщині в 1840-х рокахбула найбільшою у світі: в ній налічувалося10000 бджолосімей. Тепер рамку Прокопо-вича використовують мільйони пасічниківу всьому світі. Його іменем названо Український інститут бджільництва.

Галуззю міжнародної спеціалізації в Україні стало бджільництво. За виробництвом меду Україна є одним зісвітових лідерів. Наша країна має давні традиції бджільництва. Українськийбджоляр Петро Прокопович у 1814 р.створив перший розбірний рамковийвулик, що справило значний вплив нарозвиток світового бджільництва.

У спеціалізованих господарствах різних регіонів країни розвиваютьсякліткове звірівництво (вирощуванняхутрових звірів — норки, нутрії тощо),кролівництво, ставкове рибництво.

Упродовж останніх десятиліть в Україні зникло шовківництво. Це один з найдавніших у світі видів діяльності, метою якого є розведення шовкопрядадля отримання шовковичних коконів. Із цих коконів виготовляють натуральний шовк. Трудомісткі шовківницькі підприємства діяли в областях степовоїзони і в Криму.

Рибне господарство України

Рибне господарство України постачає рибу та інші біоресурси. У морях виловлюють бичка, камбалу, хамсу, кільку, оселедця, пеленгаса, а в прісноводних водоймахі річках — товстолобика, коропа, савана,карася, ляща, плітку, судака, окуня, сома,щуку та ін. Заготовляють також креветок, мідій, раків, а підприємство «Осетр»(Київська область) стало першим у країнівиробником чорної ікри, яка йде на експорт. У раціоні мешканців України рибиі морепродуктів вкрай мало — близько12 кг на одну особу за рік, тоді як у країнах Європи їх споживають 26 - 35 кг за рік.


Загрузка...

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ зони. Зональна спеціалізація сільського господарства склалася під впливом переважно природних чинників. Відповідно до агрокліматичних і ґрунтово-земельних умов в Україні розрізняють трисільськогосподарські зони та два гірські райони. Також сформувалися поза-зональні приміські території.

На півночі України у поліській зоні землеробство спеціалізується на виробництві жита, вівса, гречки, картоплі, хмелю тощо. Там розвинене свинарство та скотарство молочного й молочно-м’ясного напряму. У загальнодержавному поділі праці ця зона особливо вирізняється виробництвом картоплі(близько 40 %) і хмелю (понад 90 %). Значні площі на Поліссі мають підвищену радіоактивність, із сільськогосподарського обігу вилучена чорнобильська30-кілометрова зона.

У лісостеповій зоні провідними виробництвами у рослинництві є зернове господарство, зокрема вирощування пшениці, кукурудзи, ячменю, гречки, гороху. Український лісостеп — один з найбільших у світі регіонів вирощування і переробки цукрового буряку та ріпаку. Тваринництво спеціалізуєтьсяна розведенні великої рогатої худоби, свинарстві. За своїм ґрунтово-кліматичним потенціалом ця зона належить до винятково сприятливих для розвиткусільського господарства регіонів світу.

Степова зона має зерново-соняшниково-тваринницьку спеціалізацію. У степах сприятливі природні умови для вирощування зернових (пшениці, кукурудзи, рису, проса), соняшнику, овочевих і баштанних культур. Тамрозвивається виноградарство і садівництво. Проте стабільні врожаї багатьох

сільськогосподарських культур можливі лише за умови широкого застосування зрошування. Головні види виробництва у тваринництві — скотарство м’я-со-молочного напряму та свинарство. Розвивається вівчарство і птахівництво.

У Карпатському гірському районі провідним видом сільськогосподарської діяльності є тваринництво, зокрема розведення овець і великої рогатої худоби. У північних передгір’ях вирощують картоплю і зернові культури, наЗакарпатті — кукурудзу, овочі, фрукти, ягоди й виноград. У Кримськомугірському районі поширене вівчарство і скотарство, у передгір’ях — зернове господарство, овочівництво, садівництво, виноградарство, вирощуванняефіроолійних культур.

Специфічною формою територіальної організації сільського господарства є приміські сільськогосподарські райони, що формуються навколо великих міст і в агломераціях. Вони спрямовані на задоволення потреб населення в малотранспортабельній продукції: свіже молоко і вироби з нього(сир, сметана), свіжі овочі, плоди та ягоди. Господарства приміських районівпереходять на цілорічне виробництво рослинної (у теплицях та парниках) ітваринницької продукції.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть про склад тваринництва в Україні.

2. Якою є кормова база тваринництва? Охарактеризуйте природно-географічніпередумови розвитку тваринництва в Україні.

3. Де поширене скотарство в Україні? Які напрями воно має?

4. Де поширене свинарство? Що є кормовою базою для нього?

5. Розкажіть про птахівництво в Україні. У яких районах воно розвинене?

6. У яких регіонах поширене вівчарство? Якою продукцією воно забезпечує людей тавиробництво?

Дізнайтеся, яку спеціалізацію має тваринництво у вашому регіоні. Поміркуйте, чому саме такі його напрями найбільш розвинені.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Розкажіть про спеціалізацію рослинництва і тваринництва сільськогосподарських зон та гірських районів України:група 7 — поліської зони;група 2 — лісостепової зони;група 3 — степової зони;група 4 — гірських районів Карпат і Криму.

Оцініть місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції.

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук