Інформація про новину
 • Переглядів: 846
 • Дата: 9-02-2018, 20:17
9-02-2018, 20:17

Закон всесвітнього тяжіння

Категорія: Фізика

1. Закон всесвітнього тяжіння

2. Рух штучних супутників Землі та космічних кораблів

3. Як було відкрито закон всесвітнього тяжіння?

4. Як «зважили» Землю?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1322
 • Дата: 9-02-2018, 20:05
9-02-2018, 20:05

Третій закон Ньютона

Категорія: Фізика

1. Третій закон Ньютона

2. Властивості сил, з якими тіла взаємодіють

3. Приклади виявлення та застосування третього закону Ньютона

4. Вага і невагомість

Інформація про новину
 • Переглядів: 2473
 • Дата: 9-02-2018, 20:02
9-02-2018, 20:02

Другий закон Ньютона

Категорія: Фізика

1. Співвідношення між силою та прискоренням

2. Маса

3. Другий закон Ньютона

4. Рух тіла під дією сили тяжіння

Інформація про новину
 • Переглядів: 678
 • Дата: 9-02-2018, 20:00
9-02-2018, 20:00

Взаємодії та сили

Категорія: Фізика

1. Сили в механіці

2. Чим характеризується кожна сила?

3. Приклади дії сил

4. Вимірювання сил

5. Додавання сил

Інформація про новину
 • Переглядів: 1099
 • Дата: 9-02-2018, 19:59
9-02-2018, 19:59

Закон інерції — перший закон Ньютона

Категорія: Фізика

1. Коли швидкість тіла змінюється?

2. Закон інерції

3. Інерціальні системи відліку та перший закон Ньютона

4. Застосування явища інерції

5. Чи очевидний перший закон Ньютона?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1807
 • Дата: 9-02-2018, 19:58
9-02-2018, 19:58

Рівномірний рух по колу

Категорія: Фізика

1. Модуль та напрям швидкості за умови рівномірного руху по колу

2. Кутова швидкість

3. Період обертання та обертова частота

Інформація про новину
 • Переглядів: 8120
 • Дата: 9-02-2018, 19:57
9-02-2018, 19:57

Приклади розв’язування задач

Категорія: Фізика

1. Рівняння руху

2. Робота з графіками

3. Шляхи, які проходить тіло за послідовні рівні проміжки часу

4. Задачі, в умові яких не дано часу руху

Інформація про новину
 • Переглядів: 4145
 • Дата: 9-02-2018, 19:56
9-02-2018, 19:56

Прямолінійний рівноприскорений рух

Категорія: Фізика

1. Миттєва швидкість

2. Прискорення

3. Прямолінійний рівноприскорений рух

4. Вільне падіння

Інформація про новину
 • Переглядів: 731
 • Дата: 9-02-2018, 19:56
9-02-2018, 19:56

Прямолінійний рівномірний рух

Категорія: Фізика

1. Швидкість прямолінійного рівномірного руху

2. Графіки прямолінійного рівномірного руху

3. Середня швидкість

Інформація про новину
 • Переглядів: 592
 • Дата: 9-02-2018, 19:54
9-02-2018, 19:54

Кінематика. Механічний рух

Категорія: Фізика

1. Основне завдання механіки

2. Фізичне тіло та матеріальна точка

3. Система відліку. Відносність руху

4. Траєкторія, шлях і переміщення

Назад Вперед