storinka.click » Географія » Наука. Освіта. Охорона здоров’я
Інформація про новину
  • Переглядів: 803
  • Дата: 6-01-2018, 08:56
6-01-2018, 08:56

Наука. Освіта. Охорона здоров’я

Категорія: Географія


Якими результатами наукових досліджень вам доводилося користуватися? Які є заклади освіти та охорони здоров'я у вашій області?

Наукова діяльність - творча діяльність, спрямована на одержання нових знань і пошук шляхів їх застосування. Важливість наукової праці є очевидною. Адже все, що оточує нас, - речі, техніка, предмети повсякденного вжитку, є результатом наукових винаходів, сумлінної праці й натхнення багатьох людей.

Науковий працівник провадить наукову (науково-технічну) діяльність здебільшого в наукових установах та вищих навчальних закладах, як державної, так і приватної форм власності.

У більшості розвинених країн світу основними центрами розвитку науки є зазвичай університети (табл. 1). Найвідоміші з них, наприклад, Гарвардський і Стенфордський університети та Массачусетський технологічний інститут, що у США. Світове ім’я мають також Кембриджський та Оксфордський університети, що у Великій Британії. Відомими щодо наукових досліджень є також Токійський університет (Японія) і Торонтський університет (Канада) тощо.

В Україні відомі своїми науковими розробками Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет «Львівська політехніка» та ін. (табл. 2).

Вищою науковою самоврядною організацією України є Національна академія наук України (НАН України), що заснована на державній власності і є державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа. Чимало саме академічних установ є також центрами наукових досліджень і підготовки висококваліфікованих наукових кадрів у відповідних наукових галузях. Серед таких, зокрема, Інститут математики, Інститут археології, Інститут географії, Інститут гідробіології, Інститут геологічних наук, Інститут української мови та ін.

Нерідко неподалік від університетів або іншого науково-дослідного центру створюються технополіси - особливі форми просторової організації наукових досліджень та освіти. Технополіс зазвичай уявляє собою місто, яке спеціалізується на розробці та впровадженні у виробництво нових розробок. Основним завданням технополісів є не виробництво матеріальних товарів, а виробництво технологій, інформаційних ресурсів.

Найпершим і одним з найвідоміших технополісів є Кремнієва долина у США. Тут вдалося об’єднати досягнення університетської науки (Стен-фордського університету) і фірм, які виробляють електронну та авіакосміч-ну продукцію. Кремнієва долина - батьківщина всесвітньо відомих компаній Intel, AMD, Oracle, Apple, Cisco, Yahoo!, eBay. Успіх американського технополісу надихнув інші країни, а сам він став зразком для наслідування, навіть у назві. Так, місто Бангалор в Індії називають індійською «Кремнієвою долиною». В Японії відомий технопарк на о. Кюсю - «Кремнієвий острів». Данія разом із Швецією створила технопарк «Медиконова долина». У Китаї також є своя «Кремнієва долина».


Загрузка...

Таблиця 1

Рейтинг найкращих університетів світу: світовий Топ-20

Таблиця 2

Рейтинг вищих навчальних закладів: Топ-20 України


В Україні наукові та науково-технічні роботи виконують 978 організацій, де працюють понад 100 тис. осіб. До державного сектору економіки належать лише 44 % таких організацій. Інші - це приватні підприємства та заклади вищої освіти. За останні 10 років через складну економічну ситуацію кількість організацій, які виконують науково-дослідні роботи, скоротилася на третину. На жаль, і сьогодні держава не спроможна належним чином підтримувати науково-дослідні роботи. Частка фінансування наукових робіт за бюджетні кошти у 2015 р. становила лише 35 %. Інше - це кошти власні, вітчизняних замовників, а також кошти іноземних джерел.

Попри непрості умови праці науковців у країні триває підготовка наукових кадрів. В Україні таку підготовку здійснюють 490 закладів, у тому числі 256 наукових установ і 234 вищі навчальні заклади. Основним на

уковим центром є Київ, у якому учених готують 222 заклади. Помітно також вирізняється серед інших Харківська область, де підготовку наукових кадрів здійснюють 64 заклади і Львівська - 33 заклади.

Освіта - це цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь і навичок або щодо їхнього вдосконалення. Саме освіта готує нові покоління для життя, для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що постають перед людством. До того ж освіта забезпечує всі галузі господарства кадрами.

В Україні першою ланкою освіти є дошкільна освіта, спрямована на надання всебічної допомоги сім’ям у розвитку, вихованні й навчанні дитини. Нині така допомога надається в майже 15 тис. дошкільних навчальних закладах, зокрема яслах, дитячих садках і яслах-садках.

Наступними ланками є шкільна, позашкільна, професійно-технічна й вища освіта. Центральне місце в системі освіти належить шкільній освіті. Саме тому основний вид навчальних закладів в Україні - це загальноосвітні навчальні заклади. Їхня кількість перевищує 17 тис. закладів, з яких понад 11 тис. розташовані в сільській місцевості. Найбільше загальноосвітніх навчальних закладів налічують у Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, а також у м. Київ. Останніми роками зростає кількість загальноосвітніх закладів недержавної форми власності, зокрема закладів нового типу - гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Позашкільна освіта спрямована на розвиток нахилів і здібностей дітей у різних сферах діяльності, зокрема науці, техніці, культурі, мистецтві. Вона сприяє самовдосконаленню особистості, професійному самовизначенню і підготовці до життя. До закладів позашкільної освіти належать малі академії наук учнівської молоді, музичні й художні школи, станції юних техніків і юних туристів тощо.

Професійно-технічна освіта в Україні, незважаючи на непростий час, має попит серед молоді, що цікавиться робітничими професіями. До професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) належать професійно-технічні училища, художні професійно-технічні училища, центри професійно-технічної освіти та ін. Тут молодь віком від 15 до 18 років разом з професією здобуває і загальну середню освіту. Кваліфікацію «кваліфікований робітник» молоді люди можуть здобути в ПТНЗ й після отримання повної загальної середньої освіти. Загалом в Україні 798 ПТНЗ, які відносно рівномірно розподілені по території країни. Найбільше таких навчальних закладів у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Вищу освіту представлено мережею закладів, які відрізняються за формами власності, формами навчання, галузями знань і освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Вища освіта поступово входить у міжнародну систему освіти.

В Україні понад 650 вищих навчальних закладів (ВНЗ), у яких навчаються понад 1,5 млн студентів. Найпоширенішим є коледжі, яких налічують 218. Крім них, в Україні є 185 університетів, 83 училища, 63 інститути, 56 технікумів, 53 академії і одна консерваторія. Найбагатші на ВНЗ Київ та Київська область, де загалом 47 ВНЗ, у яких навчається близько 28 тис. студентів. Харківська область має 32 (понад 19 тис. студентів), а Дніпропетровська - 29 ВНЗ (понад 20 тис. студентів).


Загрузка...

В Україні дев’ять вищих навчальних закладів, заснованих з 16 по кінець 19 століття, які і дотепер успішно щороку випускають десятки тисяч фахівців. Один з найстаріших навчальних закладів Європи і найстаріший в Україні -Національний університет «Острозька академія». Заснована у 1576 році. На той час академія була надзвичайно прогресивною: там вивчали 5 іноземних мов та більше 10 дисциплін. При академії була потужна друкарня, саме там видали греко-слов'янський «Буквар» - перший український підручник (1578) та першу повну слов'яномовну «Острозьку Біблію»(1581).

Охорона здоров’я - діяльність, спрямована на забезпечення доступного медичного обслуговування населення. Охоплює лікувальні, лікувально-профілактичні, санітарно-протиепідемічні й інші установи, різні види відпочинку й фізичної культури.

Основними показниками розвитку системи охорони здоров’я є кількість лікарняних закладів, кількість лікарняних ліжок, кількість лікарів усіх спеціальностей, кількість середнього медичного персоналу. В Україні налічують близько 2 тис. лікарняних закладів, у яких понад 330 тис. лікарняних ліжок і працює понад 186 тис. лікарів усіх спеціальностей і понад 370 тис. середнього медичного персоналу. Найкраще забезпечені лікарняними закладами та лікарями столиця і Київська область, а також Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська області.

У сільській місцевості основними медичними закладами є фельдшерсько-акушерські пункти. Серйозною проблемою є брак у значній частині сільських населених пунктів будь-яких медичних закладів.

Зміцненню здоров’я населення слугує також мережа санаторно-курортних закладів, серед яких санаторії, пансіонати з лікуванням, санаторії-профілакторії, будинки відпочинку тощо. За кількістю таких закладів вирізняються передусім Львівська, Одеська, Закарпатська області.

Організація охорони відрізняється в кожній окремій країні. Водночас є організація, що опікується проблемами охорони здоров’я населення усіх країн світу. Це Всесвітня організація здоров’я (ВООЗ). Вона об’єднує 194 країни, серед яких і Україна.

ГОЛОВНЕ

Наукова діяльність - творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та пошук шляхів їх застосування.

Освіта - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення.

Охорона здоров'я - діяльність, спрямована на забезпечення доступного медичного обслуговування населення.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть основні ланки освіти в Україні.

2. Наведіть приклади закладів дошкільної та професійно-технічної освіти.

3. Визначте проблеми наукової діяльності та охорони здоров’я в Україні.

4. Розкрийте роль науки й освіти в суспільстві.

5. Поясніть призначення технополісів.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко