storinka.click » Географія » Туризм в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 352
  • Дата: 6-01-2018, 08:53
6-01-2018, 08:53

Туризм в Україні

Категорія: Географія


Що ви знаєте про туризм?

У які туристичні подорожі ви вирушали зі своїми рідними чи друзями?

Туризм і його значення. Туризм - це подорож людей за межі середовища постійного проживання з будь-якою (за винятком забороненої законом) метою без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування на термін від 24 годин до 1 року. Слід розрізняти подорожі міжнародного і внутрішнього туризму. Міжнародний туризм - це подорожі, які передбачають перетин державного кордону. Натомість внутрішній туризм передбачає поїздки лише в межах власної країни.

Значення туризму як для окремих країн і регіонів, так і для людства загалом надзвичайно велике та різноманітне. Передусім завдяки туризму люди можуть відпочивати, оздоровлюватися та лікуватися. Для цього існують спеціально організовані подорожі, які розраховані на будь-який вік.

Туризм сприяє розвитку економіки певного регіону або країни, оскільки він забезпечує доходи, які отримує держава за рахунок витрат туристів під час подорожей. Подекуди доходи від туризму відіграють провідну роль у розвитку економіки країни. Туризм надає широкі можливості щодо працевлаштування населення, оскільки створює робочі м ісця. Тим самим підвищується зайнятість населення.

Туризм також має освітнє значення, адже він надає можливості для розвитку власної ерудиції, для поповнення і закріплення знань про оточуючий світ. Завдяки туризму зміцнюються дружні відносини між різними народами і країнами. До того ж туризм стимулює збереження культурної та природної спадщини, оскільки інтерес туристів до історії та культури тих чи інших країн нерідко й складає мету подорожі туристів.

Чинники розвитку туризму. Розвиток туризму передусім визначає наявність туристичних ресурсів, а також певних умов, що забезпечують їх повноцінне використання туристами під час подорожей.

Туристичні ресурси - це сукупність об’єктів, явищ і подій будь-якого походження, які безпосередньо використовуються для потреб туристів. Власне туристичні ресурси, це те, заради чого зазвичай й здійснюється туристична подорож. За походженням розрізняють природні, антропогенні (культурні) та природно-антропогенні туристичні ресурси. Перша група

виникла завдяки виключно природі, друга - завдяки зусиллям людини, а третя є результатом спільної праці природи і людини.

Туристичні ресурси зазвичай розміщені на території певної країни і тому є передусім її національним надбанням. Однак частину таких ресурсів визнано унікальними, важливими для всього людства. У такому разі вони включаються до особливого переліку Світової спадщини, складеного ЮНЕСКО - Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Головна мета списку Світової спадщини - зробити відомими й захистити унікальні природні та культурні об’єкти.


Загрузка...

Один з об'єктів списку Світової спадщини ЮНЕСКО - собор Святої Софії (Софія Київська, або Софійський собор). Цей християнський собор у центрі Києва є пам'яткою української архітектури та монументального живопису ХІ-XVIII ст., однією з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі й однією з найголовніших християнських святинь Східної Європи (мал. 107). У «Повісті минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 1037 роком.

На відміну від туристичних ресурсів, умови розвитку туризму не використовуються безпосередньо для потреб туристів. Але умови помітно впливають (прямо чи опосередковано) на використання туристичних ресурсів. Тому значення умов розвитку туризму надзвичайно велике. А самі вони є різні: політичні, економічні, соціальні, науково-технічні, географічні, культурно-історичні.

Так, наприклад, серед політичних умов надзвичайно велике значення відіграє чинник миру, оскільки за його відсутності туризм неможливий. Економічні умови визначають розвиток туризму, передусім через стан економіки і відповідно рівень життя населення. Якщо економіка слабка, а рівень життя низький, то й туризм розвивається слабко. Науково-технічні умови можуть надати потужний поштовх туризму через ефективне використання сучасних інтернет-технологій, через створення якісної туристичної інфраструктури - шляхів сполучення, засобів розміщення, закладів розваг та ін. Географічні умови теж можуть сприяти або навпаки гальмувати розвиток туризму через сприятливий чи несприятливий клімат, вигідне чи невигідне географічне положення, наявність чи відсутність привабливих природних об’єктів тощо. 


Культурно-історичні умови визначають вплив на розвиток туризму через події в історичному минулому (колонізація європейцями Америки, заселення Австралії), через сучасні релігійні традиції тощо.

Розвиток туризму в Україні. Наша країна має різноманітні й багаті туристичні ресурси. Серед таких особливе місце посідають унікальні, що занесені до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО (мал. 108). Загалом їх сім - чотири українські об’єкти повністю знаходяться в межах території України. Інші три пам’ятки частково перебувають на території інших держав. До того ж Україна має вигідне географічне положення, оскільки через її територію проходять важливі транспортні коридори. А сприятливий загалом клімат та різноманітність рельєфу, природних зон безумовно привертають увагу туристів.

Популярність України в іноземних туристів є досить великою. У поточному столітті вона навіть входила у провідну десятку найпопулярніших серед міжнародних туристів країн світу. Проте через негаразди економічного

та політичного характеру сьогодні Україна втратила частину туристичної привабливості і, як наслідок, обсяг в’їзного туристичного потоку скоротився приблизно удвічі. Попри це щорічно наша країна має від 10 до 12 млн туристичних відвідувань іноземцями.

Набагато більше здійснюють наші співвітчизники туристичних подорожей за кордон - понад 20 млн. Через це, останніми роками витрати наших туристів за кордоном перевищують доходи від іноземних туристів.

Через указані причини зазнав негативних змін і внутрішній туризм. Донедавна в середині України щорічно здійснювалося понад 40 млн подорожей, тепер менше 30 млн. Завдяки великій кількості подорожей, які здійснюють Україною її жителі, внутрішній туризм забезпечує більші доходи порівняно з міжнародним туризмом.

Туристичні райони України. Територія України неоднорідна щодо можливостей розвитку туризму. З огляду на це, розрізняють декілька туристичних районів, кожен з яких - це територія, яка володіє певними ознаками привабливості, забезпечена туристичною інфраструктурою і має свої особливості організації туризму. Основою виділення туристичних районів є передусім туристичні ресурси, якими вона володіє і які визначають туристичну спеціалізацію району. Залежно від сукупності сприятливих чинників розвитку туризму район має певний показник туристичної привабливості або, як кажуть, має певний рейтинг.

Одним з найпоширеніших варіантів туристичного районування є виокремлення п’яти районів. Найвищі можливості розвитку туризму має Причорноморський район (табл. 1).


Загрузка...

Таблиця 1

Туристичні райони України

Рейтинг

Туристичні райони

Адміністративні

області

Дуже

високий

Причорноморський

АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська

Високий

Карпатсько-Подільський

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька

Середній

Полісько-Столичний

Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська

Дуже

низький

Придніпровсько-

Донецький

Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Донецька, Луганська

Низький

Харківський

Харківська, Сумська

ГОЛОВНЕ

Туризм - це подорож людей за межі середовища постійного проживання без здійснення оплачуваної діяльності на термін від 24 годин до 1 року.

Розрізняють міжнародний і внутрішній туризм.

Значення туризму надзвичайно велике й різноманітне, а його розвиток визначається наявністю туристичних ресурсів і сприятливих умов.

Розвиток туризму в Україні відбувається за несприятливих економічних та політичних умов.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Визначте, чим туристична подорож може відрізнятися від звичайної поїздки в межах вашого населеного пункту.

2. Назвіть чинники розвитку туризму.

3. Наведіть приклади туристичних ресурсів у вашому туристичному районі.

4. Поясніть, які сучасні особливості розвитку туризму в Україні.

5. Обґрунтуйте ступінь привабливості туристичного району вашого проживання.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко