storinka.click » Географія » Транспорт і його роль в економіці
Інформація про новину
  • Переглядів: 1617
  • Дата: 6-01-2018, 08:46
6-01-2018, 08:46

Транспорт і його роль в економіці

Категорія: Географія


Які транспортні засоби вам відомі?

Якими видами транспорту ви користуєтесь у повсякденному житті?

Транспорт і його роль. Слово «транспорт» походить від латинського transporto і означає «переміщую». І справді, транспорт - одна з головних галузей господарства, яка здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Нині, коли час нерідко вирішує все, роль транспорту незрівнянно зросла. Хоча ця галузь господарства не створює жодних матеріальних цінностей, його розвиток розглядається як одне зі стратегічних завдань у будь-якій розвинутій державі. Адже транспорт є необхідною умовою функціонування господарства. Саме транспорт забезпечує вкрай важливі зв’язки між окремими підприємствами, галузями та регіонами. Тим самим транспорт об’єднує територію окремої країни в єдине господарство, а національні господарства - в єдине світове господарство. Не випадково транспорт називають «кровоносною системою економіки».

Транспорт дуже впливає на розміщення населення і господарства країни. Населені пункти зазвичай розміщуються неподалік транспортних шляхів. Завдяки цьому люди можуть суттєво економити свій робочий і вільний час. Так само переміщення вантажів тими чи іншими шляхами сполучення змінює їхню вартість.

Види транспорту. Транспорт можна поділити передусім на дві великі групи - пасажирський і вантажний. Водночас залежно від засобів, якими транспорт здійснює перевезення, виокремилися різні види транспорту. Серед них розрізняють наземні види транспорту, наприклад: автомобільний, залізничний, трубопровідний, електронний; водний - морський і річковий; повітряний, або авіаційний транспорт. Крім того, у складі наземного транспорту виокремлюють також міський транспорт, зокрема тролейбусний, трамвайний, метро.

Найпоширеніший нині вид транспорту - це автомобільний, роботу якого забезпечують різноманітні автозасоби пересування. Для пасажирів - це автобуси, всюдисущі «маршрутки» і легкові таксі. Для вантажів призначено спеціально обладнані машини. Автомобільний транспорт дуже маневрений і забезпечує те, що не може зробити будь-який інший вид транспорту, - довезти від «дверей до дверей». Тому він є незамінним для перевезення на короткі відстані - у кілька кілометрів.


Загрузка...

Особлива роль належить автобусам - багатомісним пасажирським автомобілям, які вміщують понад 10 пасажирів. Ці транспортні засоби використовуються як у багатьох містах України, так і для міжміських і міжнародних перевезень. Підвищення останніми роками комфортності пасажирських автобусів дає їм змогу успішно конкурувати із залізничним транспортом і в перевезеннях на великі відстані.

Попри численні переваги, автомобільний транспорт має суттєві недоліки. Легкові автомобілі - наймарнотратніший транспорт порівняно з іншими видами транспорту щодо витрат на переміщення одного пасажира. Автомобільні перевезення приблизно в 15 разів дорожчі від морських і в 10 разів - від залізничних.

Залізничний транспорт виник на початку ХІХ ст., а вже в середині століття посів у розвинутих промислових країнах найважливіше місце. У другій половині ХХ ст. залізниці почали втрачати своє значення. Адже щодо вантажних перевезень вони не витримували конкуренції з автомобільним транспортом, а щодо пасажирських - з авіаційним (на великих відстанях) і легковим автомобілем (на коротких відстанях). Проте сучасні залізниці мають чимало переваг - високу вантажопідйомність, надійність, порівняно високу швидкість.

Спеціалізовану легку залізницю, яку застосовують як міський пасажирський транспорт, називають трамваєм. Розвиток трамваю почався з кінця ХІХ ст. У великих містах трамвай подекуди починають замінювати на тролейбус. Нині трамвай разом з тролейбусом і метрополітеном часто об’єднують в особливу групу - міський транспорт.

Метрополітен. Назва цього виду транспорту походить від назви компанії «Метрополітен» (у перекладі - «столичний»), що першою взялася будувати невидиму трасу.

Повітряний транспорт спеціалізується на перевезеннях пасажирів на відстань понад 1 тис. км. Водночас повітряним транспортом послуговуються і для інших корисних цілей - аерофотозйомок, хімічної обробки посівів, боротьби з лісовими пожежами, санітарних перевезень.

Авіаційний транспорт є наймолодшим і найшвидкіснішим, але водночас і найдорожчим. До того ж він залежить від погодних умов.

Трубопровідний транспорт нині відомий кожному з вас. Пригадайте звичайний водопровід. Однак основне призначення цього виду транспорту -це транспортування газу, рідкого палива, хімічних продуктів. Трубопровідний транспорт є найбільш економічним й ефективним видом і не залежить від погодних умов.


Виокремлюють також електронний транспорт, представлений лініями електропередач, за допомогою яких електроенергію транспортують від виробника до споживача. Щоб підвищити надійність і безпеку систем електропостачання, на деяких ділянках замість ЛЕП під землею прокладають спеціальний високовольтний кабель.

Водний транспорт. Це найдешевший вид транспорту, адже природні водні шляхи потребують менше витрат для їхнього утримання. До того ж судна мають велику вантажопідйомність і можуть перевозити дуже громіздкі вантажі, як-от ліс у плотах або будівельні матеріали.

Водний транспорт поділяють на морський і річковий. Сучасна роль морського транспорту визначається його активною участю в міжнародних перевезеннях, адже саме морем найдешевше перевозити вантажі. Морський транспорт, що є основою міжнародної торгівлі, здійснює і каботажні перевезення - перевезення між портами однієї держави. Малий каботаж -це перевезення між портами одного моря. Великий каботаж - це перевезення в межах однієї держави, але між портами різних морів.

Річковий транспорт розвивається за наявності судноплавних річок і створення гідротехнічних споруд. Перспективи його розвитку пов’язані з використанням понад двохсот міжнародних річкових басейнів. Іншим перспективним напрямом є змішані перевезення «річка-море» з використанням спеціальних суден.

В умовах науково-технічного прогресу збільшилася пропускна здатність транспортних шляхів, з’явилися нові транспортні засоби, збільшилася їх місткість і швидкість пересування. Великого поширення набула, зокрема, контейнеризація перевезень, яка сприяла підвищенню продуктивності праці на транспорті в кілька разів завдяки спрощенню вантажно-розвантажувальних операцій.

Транспортна система. Окремі види транспорту функціонують не ізольовано, вони є складовими єдиної транспортної системи. Транспортна система - територіальне поєднання взаємопов’язаних видів транспорту, які, спільно взаємодіючи, найповніше задовольняють потреби господарства та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Роботу всіх видів транспорту забезпечує транспортна інфраструктура - сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв’язку, різноманітного технічного обладнання.

Надзвичайна роль в інфраструктурі транспорту належить шляхам сполучення, серед яких особливо важливими є транспортні магістралі -широкі дороги, призначені для швидкісного руху великої кількості транспортних засобів. Зазвичай, транспортні магістралі - це дороги державного або міжнародного значення.


Загрузка...

Магістральні шляхи сполучення різних видів транспорту нерідко перетинаються, унаслідок чого виникають транспортні вузли. Транспортний вузол - це комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, перетинаються або розгалужуються не менш як три лінії одного або двох видів транспорту, які у взаємодії обслуговують перевезення вантажів і пасажирів. Залежно від видів транспорту, що стикуються, розрізняють вузли залізнично-автодорожні, водно-автодорожні або залізнично-водно-автодо-рожні тощо. У кожному із цих вузлів може бути ще й повітряний та трубопровідний транспорт.

Пасажирообіг і вантажообіг. Роботу транспорту оцінюють, зокрема, за обсягами перевезень - кількістю пасажирів та обсягами вантажів, перевезених певним його видом. Проте обсяги перевезень не є вичерпними показниками роботи транспорту. Адже залишаються невідомими ані відстань, на яку здійснювали перевезення, ані ступінь завантаженості транспортного засобу тощо. З огляду на це, основними показниками роботи транспорту, що відображають його економічну ефективність, є пасажирообіг і вантажообіг.

Пасажирообіг - це кількість пасажирів, перевезених на певну відстань за певний час. Цей показник вимірюють у пасажиро-кілометрах (пас.-км), на морському транспорті - у пасажиро-милях. Вантажообіг - це кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний час. Для його визначення використовують такий показник, як тонно-кілометр (ткм), на морському транспорті - тонно-милі.

ГОЛОВНЕ

Розрізняють наземний, водний і повітряний види транспорту.

Основними показниками економічної ефективності роботи транспорту є пасажирообіг і вантажообіг.

Пасажирообіг - це кількість пасажирів, перевезених на певну відстань за певний час, вимірюється у пасажиро-кілометрах.

Вантажообіг - це кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний час, вимірюється в тонно-кілометрах.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть сучасні види транспорту.

2. Охарактеризуйте недоліки кожного з видів транспорту.

3. Визначте переваги кожного з видів транспорту.

4. Поясніть роль транспорту в сучасному господарстві.

5. Обґрунтуйте доцільність показників, що використовують для визначення ефективності роботи транспорту.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко