storinka.click » Географія » Машинобудування світу
Інформація про новину
  • Переглядів: 2240
  • Дата: 6-01-2018, 08:39
6-01-2018, 08:39

Машинобудування світу

Категорія: Географія


Показники, що визначають рівень економічного розвитку країни. Чому машинобудування є однією з важливих галузей в епоху НТР?

Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. На сьогодні машинобудування займає серед усіх галузей світової промисловості провідне місце як за кількістю зайнятих, так і за вартістю виробленої продукції. За рівнем розвитку машинобудування оцінюють рівень розвитку будь-якої країни.

Приблизно з 1970-х років машинобудування стало лідирувати серед інших галузей промисловості в розвитку і використанні високих технологій.

Сьогодні світове машинобудування базується на наукомістких технологіях. Так, якщо в кінці XX ст. спостерігалася залежність машинобудівних виробництв від розвитку енергетики та металургії, то на сучасному етапі воно значною мірою залежить від розвитку наукомістких технологій. Поява таких продуктів електронного машинобудування, як сучасні електронні комп’ютерні компоненти, зумовило широке їх упровадження у виробництво нового покоління технічних систем, автоматизованих машин і роботів. Особливою тенденцією у створенні сучасної продукції машинобудування стало переорієнтування навантаження з механічних вузлів до інтелектуальних (штучний інтелект) компонентів. Частка механічної частини в сучасному машинобудуванні скоротилася із 70 % на початку 1990-х років до 30 % у наш час.

Від рівня розвитку машинобудування вирішальною мірою залежать продуктивність праці в усіх галузях господарства, науково-технічний прогрес. Машинобудування визначає не тільки галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. Сталий розвиток і надійне функціонування галузі багато в чому визначає енергоємність і матеріаломісткість економіки, продуктивність праці, рівень екологічної безпеки промислового виробництва і економічну безпеку країни. Ці показники є найважливішими чинниками успішного економічного розвитку будь-якої держави.

Зважаючи на все це, можна впевнено констатувати, що випереджаючі темпи розвитку машинобудування, можливість упровадження у промислове виробництво новітніх технологій і технічних засобів є головним джерелом і основною запорукою підвищення рівня добробуту населення країни, її подальшого економічного зростання та інноваційного розвитку.


Загрузка...

Галузева структура світового машинобудування досить складна. Вона охоплює понад 70 галузей. Основними з них є: електроніка, електротехніка, комп’ютерна техніка, робототехніка, приладобудування, сільськогосподарське машинобудування і тракторобудування, верстатобудування, автомобілебудування, локомотиво- та вагонобудування, літакобудування, суднобудування тощо.

Виробництво багатьох видів сучасної машинобудівної продукції вимагає великих трудових витрат, високої кваліфікації робітників. Особливо трудомісткі приладобудування, виробництво електроніки та інші новітні галузі. Ці галузі також вимагають постійного впровадження останніх досягнень НТР. Розміщуються такі виробництва у великих містах або поруч з ними, там, де є багато кваліфікованих робітників та інженерів, розташовуються центри наукових досліджень, є розвинена інфраструктура. Зате орієнтація машинобудування на джерела металу в епоху НТР значно знизилася. Машинобудування поступово стає галуззю повсюдного розміщення.

Найбільші країни - виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки. Найбільшими світовими центрами машинобудування в наш час є Європейський Союз, Китай, США і Японія (мал. 77). Вони мають усі галузі машинобудівного виробництва і безпосередньо формують світовий ринок. Інші країни не можуть повністю забезпечити себе цією продукцією і тому залежать від світового ринку.

Країни, що розвиваються, відрізняються одна від одної за рівнем економічного розвитку. Деякі з них за показником випуску продукції машинобудування на душу населення наближуються до розвинутих. Машинобудівні виробництва в них розвиваються за рахунок іноземного капіталу та дешевої праці (наприклад, країни Південно-Східної Азії).

Окремо вирізняється група країн (як-от, Бразилія, Індія, Мексика, Аргентина та ін.), у яких створені можливості для розвитку машинобудування завдяки розвитку інших галузей, що працюють на світовий ринок.

Мал. 78. Сучасний металообробний верстат


Європейський Союз є найбільшим світовим центром машинобудування за загальним валовим випуском продукції. Однак ненабагато від нього відстає Китай, який за останнє десятиріччя увійшов до когорти лідерів галузі. У цей самий період середньорічні темпи приросту випуску машинобудівної продукції в ЄС становили лише 1,1 %, а у США і Японії навіть спостерігалося падіння (на 1,1 і 3,1 % відповідно). Це відображає загальний процес перенесення машинобудівних виробництв із Заходу на Схід. Причина в тому, що трудові витрати в Китаї удвічі нижчі, ніж у Японії, утричі нижчі, ніж у США, і майже в п’ять разів нижчі, ніж у Європейському Союзі.

Умовно у складі машинобудування світу можна виділити три великі групи, що охоплюють понад 90 % усіх товарів, які виробляє ця галузь, і є приблизно рівними за вартістю продукції: 1) загальне машинобудування; 2) транспортне машинобудування; 3) електротехніка (включно з електронікою).

Найбільш розгалуженим є загальне машинобудування, що налічує понад 300 різних виробництв. Виробництво цієї досить складної продукції тяжіє в основному до індустріально розвинених країн і багато в чому визначається наявністю кваліфікованої робочої сили. Наприклад, верстатобудування розвинуте в Японії, Німеччині, США, Італії, Швейцарії. Особливо вирізняється Японія, що масово виробляє висококласну робототехніку, випереджаючи як американських, так і європейських конкурентів. Вирізняється за обсягами і верстатобудування Китаю. Проте тут акцент поки робиться на виробництві обладнання середнього рівня якості і точності.

Верстатобудування ж відіграє стратегічну роль у підвищенні конкурентоспроможності всієї економіки. Найважливішими споживачами продукції верстатобудування є виробники машин і устаткування, автомобілів, суден, локомотивів і літаків; виробники обладнання для електростанцій, інструменту, медичної техніки, побутових приладів, оптики, ювелірних виробів і годинників, військово-оборонна промисловість (мал. 78).

Подібна картина в розміщенні спостерігається у сфері важкого машинобудування, яке виробляє устаткування для окремих галузей індустрії.

Таке виробництво найкраще розвинуте насамперед у таких країнах, як США,

Японія, Німеччина, Велика Британія,

Китай.

Відбулися істотні зміни в територіальному розподілі праці між країнами у випуску продукції транспортного машинобудування. Так, колись провідні суднобудівні держави - Велика Британія, Італія, Нідерланди, США - поступаються лідерством у розвитку суднобудування в Південній Кореї (мал. 79),

Японії, Китаю, Фінляндії та Бразилії.

У суднобудуванні і виробництві залізничного транспорту поряд з розвиненими країнами дедалі помітнішу роль відіграють країни, що розвиваються.

Вагонобудування плавно «переміщується» до середньорозвинутих країн та країн, що розвиваються, - Індії, Бразилії, Аргентини, Туреччини, Мексики, Ірану, Таїланду, Чилі, Колумбії, а в перші чотири країни - і локо-мотивобудування. У цих процесах вагому роль відіграла дешева праця, що використовується у цих країнах.

У сучасних умовах зазнали істотних змін чинники розміщення і автомобільної промисловості. Раніше її підприємства тяжіли до центрів виробництва металу, гуми, зручним транспортним комунікаціям тощо. Завдяки цьому виникли центри, наприклад, у Детройті (США), у Турині (Італія), Йокогамі (Японія). Сьогодні спеціалізовані заводи з випуску окремих деталей, вузлів і агрегатів дедалі частіше виникають там, де є робоча сила і попит.

У виробництві автомобілів тривалий час лідирували три країни - США, Японія та Німеччина. Утім, сьогодні найбільшим виробником автомобілів є Китай. Проте більш правильно говорити не про географію японського, американського або китайського автомобілебудування, а про географію економічної діяльності автомобільних ТНК. Адже автомобілебудування давно вже вийшло за рамки державних кордонів.

Найбільші компанії - виробники автомобілів: Toyota, Nissan, Honda (Японія), GeneralMotors, Ford (США), Volkswagen (Німеччина), Hyundai-Motor (Республіка Корея), (США), SAICMotor, BAW, Chery, Gelly (Китай).

На початку ХХІ ст. найбільш бурхливими темпами розвивається автомобілебудування саме континентального Китаю. У 2010 р. виробництво автомобілів у КНР зросло на 32 % порівняно з 2009 р. і досягло 18 млн автомобілів, включаючи 11 млн легкових автомобілів, що дало змогу зберегти другий рік поспіль перше місце у світі (у тому числі і за продажем легкових автомобілів), значно випередивши США і Японію, а також усі країни Євросоюзу разом узяті. Передбачається, що найближчими роками автопром Китаю виросте ще на 10-15 % і вперше у світовій історії зможе перевищити планку виробництва у 20 млн автомобілів.

Найбільш вузьким є «клуб» авіакосмічного машинобудування, де провідні позиції посідають США, Франція, Велика Британія та Росія. На початку XXI ст. очевидне «пожвавлення» проявили також авіакосмічні підприємства Німеччини, Японії, Китаю та Індії. Найбільші корпорації: Airbus S.A.S, Boeing, ОАК (Об’єднана авіабудівна корпорація).

Загалом розміщення світового машинобудування зумовлене багатьма чинниками. Так, електроніка не тяжіє ні до джерел сировини чи матеріалів, ні до споживачів. Підприємства цієї галузі нерідко розміщуються «вільно» і дедалі частіше виникають у країнах, що розвиваються, з огляду на дешеву працю. Власне географія електронної промисловості - новітньої галузі машинобудування - складалася у другій половині XX ст.

Електроніка є галуззю, що поєднує сучасну науку, техніку й технології, вона набула сьогодні виняткового значення. Основні групи виробництва електроніки - це електронні засоби обробки інформації, засоби зв’язку, побутова апаратура, електронні компоненти (мал. 80).

Найбільші виробники електроніки: Apple, IBM, Samsung, LG, Dell, HP, SONY, Intel, Microsoft і багато інших. Головні регіони електронного машинобудування: Північна Америка, Східна і Південно-Східна Азія, Західна Європа. Країни - лідери в електронній промисловості: Японія, США, Китай, Індонезія, Малайзія, Німеччина, Республіка Корея, Франція, Сінгапур та інші.

Проте варто зазначити, що деякі галузі найбільш складної електронної промисловості використовують розсіяні дрібні підприємства. Так, великі фірми з успіхом виконують ручну збірку техніки, використовуючи дешеву робочу силу в країнах Південно-Східної Азії.

Світовим лідером з виробництва промислової та побутової робототехніки є Японія. Сьогодні більшість японських підприємств галузі створюють роботів-гуманоїдів та іншу роботизовану техніку (мал. 81).


Загрузка...

ГОЛОВНЕ

Від рівня розвитку машинобудування значною мірою залежить продуктивність праці в усіх галузях господарства та науково-технічний прогрес.

Сучасне світове машинобудування базується на наукомістких технологіях.

Світове машинобудування налічує понад 70 галузей. Головними з них є електроніка, електротехніка, комп'ютерна техніка, робототехніка, приладобудування, сільськогосподарське машинобудування і тракторобудування, верстатобудування, автомобілебудування, вагонобудування, літакобудування, суднобудування.

Найбільшими світовими центрами машинобудування в наш час є Європейський Союз, Китай, США і Японія.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Яке значення має рівень розвитку машинобудування для економіки країни? Чи існує взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування?

2. Укажіть, які зміни останнім часом відбулися в машинобудуванні світу.

3. Поясніть, чому розвиток науки має важливе значення для машинобудування.

4. Наведіть приклади найбільших країн - виробників літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп'ютерів, робототехніки.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізуйте картосхему (мал. 82). Зробіть висновок про кількість авто, що припадають на 1000 жителів різних країн. Порівняйте цей показник в Україні з іншими країнами та середньосвітовим значенням.

 

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко