storinka.click » Географія » Машинобудування в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 5645
  • Дата: 6-01-2018, 08:38
6-01-2018, 08:38

Машинобудування в Україні

Категорія: Географія


Що таке спеціалізація та кооперування?

Галузі, які визначають рівень економічного розвитку країни.

Машинобудування в Україні. Виробництво машин й устаткування є однією з важливих галузей в економіці України і зумовлює політичну, економічну й соціальну безпеку країни, рівень її виробничого потенціалу. Розвиток машинобудування є своєрідним індикатором промислового та економічного рівня розвитку нашої держави.

Структура нашої економіки склалася таким чином, що машинобудування є технологічним ядром промисловості і визначає стан національної безпеки. Але в наш час для збереження такої ситуації потрібно перетворити підприємства галузі в сучасний, конкурентоспроможний, високотех-нологічний і сприятливий до інновацій комплекс, інтегрований в систему міжнародного розподілу праці. Тому що від рівня розвитку машинобудування залежать найважливіші економічні показники: валовий внутрішній продукт країни, продуктивність праці в інших галузях національної економіки, їх матеріаломісткість та енергоємність, рівень екологічної безпеки виробництва та обороноздатність держави.

На сьогодні значущість машинобудування визначається тим, що комплекс об’єднує близько 2 тис. великих і середніх підприємств і організацій,

а також близько 6 тис. дрібних підприємств. Кількість зайнятих працівників у машинобудуванні становить майже третину всіх працюючих у промисловості, тому рівень кваліфікації працівників машинобудування багато в чому визначає кадровий потенціал промисловості України.

У структурі галузей вторинного сектору господарства виробництво машин та устаткування займає друге місце після металургійного комплексу. Основною продукцією галузі є виробництво електротехніки і приладів, устаткування для електростанцій та металургійних підприємств, транспортних засобів (автомобілі, вагони, літаки), обладнання для хімічних і нафтохімічних підприємств, харчової промисловості, для сільського господарства та військово-оборонна продукція.

Галузь посідає важливе місце щодо внеску до бюджету України. Підприємства з виробництва машин та устаткування є в більшості регіонів України. Вони впливають на розвиток соціальної інфраструктури і стан ринку праці. Як великий споживач продукції металургії, хімічної галузі, енергетики, транспорту і зв’язку машинобудівний комплекс сприяє розвитку цих та інших галузей.


Загрузка...

Отже, роль машинобудівних виробництв у соціально-економічному розвитку України на сьогоднішньому етапі є значущою. Тому від розвитку галузі багато в чому залежить, чи зможе Україна зайняти провідне місце серед держав, що володіють високотехнологічною промисловістю і пропонують якісну продукцію на світових ринках, чи перетвориться на сировинну базу економік розвинених країн світу.

Починаючи з 1991 року (за окремими винятками) обсяги виробництва в машинобудуванні зменшувалися, що є наслідком кризового розвитку господарства країни і втрати виробничих зв’язків українських підприємств машинобудування з підприємствами інших країн, що працювали в машинобудівному комплексі. Крім того, за перші роки незалежності було значно скорочено інвестиції в розвиток як окремих підприємств, так і цілих галузей машинобудування. Кризові явища в машинобудуванні були підсилені відсутністю замовників на існуючу продукцію, а отже, і ринків збуту готової продукції, а також зміною спеціалізації та асортименту виробництва багатьох машинобудівних підприємств.

Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування зосереджені нині переважно в областях з високим рівнем розвитку науково-дослідної та металургійної бази, з достатньою кількістю кваліфікованих кадрів. Так, найбільше підприємств машинобудування розташовано в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях та в м. Києві: на них припадає понад 70 % виробництва продукції машинобудування. На дещо нижчих позиціях перебувають Одеська, Миколаївська області, де за останні роки обсяги виробництва галузей машинобудування скоротилися. Особливо низькою є частка машинобудування більшості західних областей України.

Виробництво металургійного, гірничошахтного, підйомно-транспортного й енергетичного устаткування, для яких характерні висока металомісткість, але низька трудомісткість і транспортабельність продукції, орієнту-

ються в розміщенні на сировинну базу і на споживача. Його центрами є Дніпро, Харків, Одеса, Кривий Ріг.

Транспортне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво промислового та будівельного обладнання орієнтуються здебільшого на споживача готової продукції (за винятком тих виробів, які відзначаються абсолютною транспортабельністю). Так, промислові електровози випускають у м. Дніпро. У багатьох інших містах - Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі працюють заводи з ремонту тепловозів. Залізничні вагони виробляють у Кременчуці, а в Маріуполі налагоджено виробництво металевих вагонів-цистерн (мал. 73).

Підприємства із суднобудування і судноремонту є в Миколаєві, Херсоні, Одесі, Чорноморську та Маріуполі.

Найбільшими центрами сільськогосподарського машинобудування є Харків, Кропивницький, Дніпро та Херсон. Наприклад, «Херсонський машинобудівний завод» - це єдиний в Україні завод, що спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки і має 125-річну історію. Тут випускають зернозбиральні комбайни «Славутич», які тривалий час були його візитною карткою. З 2012 року розпочато випуск зернозбиральних комбайнів «Скіф». Крім зернозбиральних комбайнів, підприємство також виробляє: жниварки для збирання зернових культур, кукурудзи та соняшнику, пристосування для збирання ріпаку та гірчиці, іншу техніку.


Важливими галузями машинобудування, які в розміщенні орієнтуються на наявність висококваліфікованих трудових ресурсів і наукових баз, є автомобілебудування, авіаційне та космічне машинобудування, верстатобудування, виробництво приладів, точних машин, інструментів, побутових приладів, електронне машинобудування тощо. Частка цих галузей машинобудування в Україні поки що залишається незначною. Нині виробництво на-укомісткої і трудомісткої галузей починає формуватися на новій економічній основі із залученням недержавного капіталу, імпортних комплектуючих, установлення кооперативних зв’язків із зарубіжними країнами.

Серед основних центрів автомобілебудування слід виділити Львів, Кременчук, Запоріжжя, Черкаси, Дніпро.

Корпорація «Богдан» має найсучасніше в Україні підприємство з повномасш-табного виробництва легкових автомобілів у м. Черкаси (ПАТ «Автомобільна компанія “Богдан Моторс”»). Потужність підприємства становить 120 000-150 000 легкових автомобілів на рік. Спеціалізується також на виробництві вантажних автомобілів. Завод випускає автобуси та тролейбуси різних модифікацій, зокрема туристичні, міжміські, приміські, міські, спеціалізовані та шкільні.

Крім цих центрів, ще в багатьох областях України розпочато розвиток автомобілебудування. Основною причиною цього є значний попит на продукцію галузі серед широких верств населення. Спеціалізацією нових підприємств галузі є випуск вітчизняних тролейбусів і збирання автомобілів іноземних марок.

Прикладом такої інтеграції є підприємство «Єврокар», що розташоване в Ужгородському районі Закарпатської області. Його було створено у 2001 році. Тут налагоджено повномасштабне виробництво автомобілів, яке включає такі основні виробничі процеси, як зварювання, фарбування і монтаж. Потужності виробництва розраховані на випуск 50 тисяч автомобілів на рік, а потенціал модернізації дає змогу збільшити їх до 100 тисяч одиниць на рік (мал. 74). Стратегічною метою проекту «Єврокар» є інтеграція України в європейську автомобільну промисловість. На сьогодні завод «Єврокар» випускає весь модельний ряд автомобілів марки SKODA.

Авіаційна промисловість набула розвитку в Києві і Харкові, де виробляють пасажирські та транспортні літаки. Головним підприємством галузі є «ДП АНТОНОВ» (раніше Київський авіаційний завод «АВІАНТ»), яке засновано ще 1920 року.

Космічна галузь розвинена у Дніпрі. Тут розміщується Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ПІВДЕНМАШ). За понад сімдесятирічну історію підприємство отримало статус світового лідера в галузі ракетобудування і нині є базою ракетно-космічної промисловості України. Починаючи з 50-х років XX ст. тут було створено чотири покоління ракетних комплексів стратегічного призначення,

близько 400 космічних апаратів 70 модифікацій, космічні ракети-носії: «Циклон», «Космос», «Зеніт» (мал. 75).

КТ-112 «Ангел» (мал. 76) - перший вітчизняний багатоцільовий легкий гелікоптер, створений в 1999-2001 роках конструкторським бюро «Вертикаль» на авіаційному заводі в Бородянці (Київська область). Учені, які розробили машину, стверджують, що вона є унікальною. За своїми характеристиками тримісний апарат не тільки відповідає сучасним вимогам, а й перевершує зарубіжні аналоги. Гелікоптеру не потрібні аеродроми, заправлятися він може на звичайній автозаправці. Уперше у світі на такій легкій машині встановлено два двигуни. За годину польоту «Ангел» долає відстань до 165 км, дальність польоту становить 340 км.

Приладо- й верстатобудування розмістилися в багатьох містах країни, зокрема Києві, Луцьку, Харкові, Житомирі, Львові, Сумах, Одесі. Засоби обчислювальної техніки виробляють у Києві, Вінниці, Чернівцях, Одесі.

Перспективи розвитку. Головне завдання сучасного українського машинобудування - виробляти якісну продукцію, яка б відповідала сучасним вимогам вітчизняного та світового ринків. Проте ці виробництва в Україні характеризуються переважанням металомістких галузей і недостатнім розвитком наукомістких. А саме останні визначають науково-технічний прогрес не тільки в машинобудуванні, але й в інших сферах господарства. У галузі спостерігається нераціональна матеріало- й енергоємність підприємств, що позначається на собівартості продукції. Недосконалою є і територіальна організація машинобудування. Підприємства галузі зазвичай сконцентровані у великих містах, а в малих і середніх містах їх майже немає.

Тому машинобудування України потребує суттєвих галузевих і територіальних змін. Від того, як будуть здійснюватися структурні зміни в цьому міжгалузевому комплексі, залежатиме розвиток усього національного господарства, його ефективність, зайнятість населення, використання науково-технічного потенціалу, розвиток зовнішньоекономічних відносин.

Структурні зміни в машинобудуванні передбачають насамперед формування нових видів підприємств і розширення міжгалузевих зв’язків. Крім того, нагальною потребою є розширення асортименту продукції машинобудування завдяки підвищенню частки галузей, що виробляють товари народного споживання. Докорінна модернізація машинобудівних підпри-

ємств, їхнє технічне переоснащення з використанням сучасних технологій і значне підвищення за рахунок цього якості товарів сприятимуть досягненню продукції машинобудування світових стандартів та їхньої конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

Варто також прискорити розвиток нових галузей і налагодити випуск нових товарів машинобудування, виробництво яких було б менш залежне від імпортних комплектуючих.

Необхідно налагодити виробництво високоефективних машин та їхніх систем для всіх галузей і сфер українського господарства, приладів і апаратів, комп’ютерної техніки нових поколінь, виробництва систем зв’язку, засобів управління та автоматизації. Сучасна стратегія промислової політики в галузі машинобудування має бути спрямована на потреби як внутрішнього ринку, так і збільшення експортного потенціалу галузі.


Загрузка...

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Підприємства машинобудування свого регіону. Користуючись додатковими джерелами інформації, створіть презентацію про підприємства машинобудування вашого регіону. Визначте чинники їхнього розміщення. Пригадайте, які ремонтні підприємства є у вашому населеному пункті або регіоні?

ГОЛОВНЕ

Виробництво машин та устаткування - одна з важливих галузей в економіці України і своєрідний індикатор промислового й економічного рівня розвитку нашої держави. Основною продукцією галузі є виробництво електротехніки та приладів, устаткування для електростанцій і металургійних підприємств, транспортних засобів (автомобілі, вагони, літаки), обладнання для хімічних і нафтохімічних підприємств, харчової промисловості, для сільського господарства та військово-оборонна продукція.

Підприємства з виробництва машин зосереджені нині переважно в регіонах з високим рівнем розвитку науково-дослідної та металургійної бази і з достатньою кількістю кваліфікованих кадрів: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях і в Києві.

Машинобудівний комплекс України потребує суттєвих галузевих і територіальних змін, що передбачають формування нових видів підприємств, розширення міжгалузевих зв’язків та асортименту продукції, докорінну їх модернізацію і технічне переоснащення з використанням сучасних технологій.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Яке значення має машинобудування для інших галузей економіки України?

2. Назвіть та знайдіть на карті найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції нашої держави.

3. Як ви вважаєте, що бракує українському машинобудуванню бути конкурентоспроможним у світі? Назвіть головні проблеми машинобудування в нашій державі.

4. Спрогнозуйте: які вироби машинобудування України можуть мати попит за її межами?

5. Порівняйте галузеву структуру машинобудування своєї області з будь-якою сусідньою. Що спільного і відмінного в них?

ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючись додатковими джерелами інформації, визначте передумови для розвитку транспортного машинобудування (автомобільний, авіаційний, залізничний, водний), які є в Україні. Створіть презентацію: «Виробництво транспортних засобів в Україні».

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів і пояснення чинників їх розміщення.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко