storinka.click » Географія » Виробництво машин і устаткування
Інформація про новину
  • Переглядів: 1251
  • Дата: 6-01-2018, 08:36
6-01-2018, 08:36

Виробництво машин і устаткування

Категорія: Географія


Яку роль відіграють різноманітні машини та механізми в житті й діяльності людини? Приклади продукції машинобудування, якою ви користуєтесь у своєму побуті та повсякденному житті.

Роль машинобудування в сучасному світі. Нині важко уявити життєдіяльність людини, де не використовувалася б продукція машинобудівних виробництв. У побуті це телевізори, комп’ютери, телефони, холодильники та інша домашня техніка, велосипеди, автомобілі тощо. На виробництві це верстати, прилади, транспортні засоби, обладнання, комп’ютерні системи управління та багато іншого.

Створення сучасної продукції машинобудування сприяє науково-технічному процесу, поліпшує умови життя та полегшує працю робітників.

Машинобудування - це важлива галузь вторинного сектору господарства, яка займається проектуванням і виробництвом машин, різноманітного обладнання та устаткування, приладів, інструментів і пов’язаної з ними продукції (товарів і послуг) для господарських потреб і потреб людини.

У наш час у будь-якій розвиненій країні машинобудування - це одна з провідних галузей промисловості. Рівень його розвитку є одним з основних показників економічної могутності країни. Це найбільш наукоміст-ка галузь усієї економіки. Її продукція втілює в собі всі можливі для практичного застосування досягнення науково-технічної революції.

Від інших галузей економіки машинобудування відрізняється низкою особливостей, які впливають на його розміщення. Серед них те, що в епоху

науково-технічної революції розвиток машинобудування неможливий без широкого впровадження наукових розробок. Тому виробництво продукції наукомістких галузей все більше орієнтується на райони, що мають розвинену наукову базу. Також галузь лідирує серед інших галузей промисловості у використанні високих технологій. Саме йому належить ключова роль у поширенні передових машин, устаткування і виробничих процесів в інших галузях економіки.


Загрузка...

Виробляючи машини, обладнання та комплектуючі для них, ця галузь має також тісні зв’язки зі сферою послуг, особливо з такими її сегментами, як ремонт та технічне обслуговування і навіть фінансові операції. Приблизно третина продукції машинобудування як проміжні товари поставляється на виробництва інших галузей господарства. Наприклад, електронне машинобудування, автомобілебудування, виробництво медичного обладнання або виробництво інструменту. Крім промисловості, значним споживачем продукції машинобудування є побутове обслуговування населення, сільське, лісове, рибне господарства, а також наука, наукове та інформаційно-обчислювальне обслуговування. У свою чергу, машинобудівний комплекс є найбільшим серед інших галузей промисловості споживачем продукції науки, тобто є наукомісткою галуззю. Найбільше потребують високих технологій і використовують досягнення науки електротехнічна, електронна, радіотехнічна, авіаційна галузі.

Така взаємозалежність робить внесок не тільки в підвищення продуктивності, а й у скорочення витрат виробництва. Велика частина біо- і на-нотехнологій, виробництва сучасних матеріалів, мікро- і фотоелектроніки значною мірою залежить від інновацій в машинобудуванні.

Машинобудування - це потужний міжгалузевий комплекс, який налічує близько 60 галузей і виробництв, що виготовляють понад 2 млн найменувань продукції. На підприємствах машинобудування виробляють електронні компоненти, різноманітні комплектуючі, наприклад до комп’ютерів, з масою в кілька грамів і гігантські турбіни, прокатні стани, морські судна масою сотні тонн. Така різноманітність асортименту виробів потребує спеціалізації підприємств галузі та кооперування з іншими підприємствами як своєї галузі, так і суміжних, особливо тих, що виробляють матеріали і напівфабрикати, специфічні деталі та інші частини для різноманітних машин і механізмів. Основними галузями машинобудування є виробництво транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, електротехнічної та електронної продукції виробничого та побутового призначення (мал. 69).

Крім галузевої структури машинобудівного комплексу, існують й інші класифікації. Так, за особливостями використання продукції, машинобудування поділяють на дві групи: цивільне та оборонне (військове). Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) виготовляють близько третини обсягів продукції машинобудування. Решта припадає на цивільне машинобудування, до якого належить більшість галузей, зазначених у таблиці. За галузями господарства виділяють промислове, сільськогосподарське, транспортне машинобудування. За матеріаломісткістю машинобудування поділяють на важке, загальне, середнє та точне.


Значний внесок у розвиток машинобудування як галузі знань, виду інженерної діяльності та проектування машин зробив визначний вчений, винахідник та інженер епохи Відродження Леонардо да Вінчі. Його винаходи набагато випередили епоху. До найвідоміших з них відносяться проекти ливарної печі, прокатного стану, ткацьких, деревообробних та друкарських верстатів, підводного човна та акваланга, танка, серії планерів, парашута, машини, що рухається самостійно, та інших.

Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення.

Машинобудування належить до галузей так званого вільного розміщення, оскільки на нього менше, ніж на інші галузі, впливають природні чинники. Однак є чинники, без урахування яких підприємства галузі не можуть ефективно розвиватися. Це наявність висококваліфікованих трудових ресурсів, близькість науково-дослідних баз, наявність сучасної виробничої бази - тих знарядь праці, які забезпечують високотехнологічне виробництво в машинобудівному комплексі, без них не може існувати жодне машинобудівне підприємство, а також наявність споживача та сировинний чинник (наявність металу).

Машинобудування, порівняно з іншими галузями промисловості, загалом потребує більше кваліфікованих кадрів. Так, на висококваліфіковані трудові ресурси насамперед орієнтуються електронне й електротехнічне машинобудування. Однак виробництво найпрогресивнішої техніки є не тільки трудомістким, а й наукомістким. Тому воно концентрується в районах з високо розвинутою науковою базою. До місць зосередження кваліфікованих кадрів тяжіють також такі галузі, як транспортне та верстатобудування. Стрімкий розвиток точного і складного машинобудування зумовив виникнення технополісів, де досягнення науки швидко впроваджуються у виробництво.

Від наявності сировини залежить розвиток металомістких галузей -енергетичного машинобудування, виробництво металургійного та гірничого обладнання тощо. Найефективнішим є розміщення машинобудівних підприємств поблизу джерел сировини і споживача. За таких умов вартість машин та обладнання істотно зменшується завдяки скороченню транспортних витрат на перевезення сировини й готових виробів.

Серед економічних чинників, які відіграють значну роль у розміщенні підприємств машинобудування, слід назвати спеціалізацію й умови кооперування, зокрема транспортний чинник - витрати на транспортування окремих деталей, вузлів і механізмів, сировини чи готової продукції.

На сучасному етапі існування світового господарства на розвиток і розміщення машинобудування значно впливає наявність ринків збуту готової продукції та міжнародна спеціалізація і кооперування в цьому комплексі. У сучасних умовах стає вигідним вивозити не тільки готову продукцію, а й переносити виробництва в ті країни, де є попит на певну продукцію.

Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні. Для виробництва сучасної продукції машинобудування необхідні різні метали, пластмаси, тканини та інші матеріали. Деякі складні вироби (наприклад, сучасний автомобіль або літак) налічують тисячі або навіть сотні тисяч деталей. Тому в машинобудуванні добре розвинена спеціалізація: поде-тальна - виготовлення окремих частин виробів, а також предметна - виготовлення готової продукції (автомобіль, верстат тощо).

Спеціалізація в машинобудуванні - це виробництво тільки тієї продукції, для якої на підприємстві склалися найкращі умови. Іншими словами, спеціалізація передбачає обмеження асортименту продукції конкретного підприємства. Уявіть, що на одному підприємстві необхідно виробити легковий автомобіль, який має безліч деталей, вузлів і механізмів. Чи здатне одне підприємство всі їх виготовити і до того ж скласти в єдине ціле? Ні, таке виробництво буде економічно невигідним. Саме спеціалізація підприємств ніби дає змогу «розділити» виготовлення машин на стадії: виробництво заготовок для деталей - виробництво деталей - зборка деталей у готові вироби. Кожна стадія зазвичай відбувається на спеціалізованому підприємстві. Тому в машинобудуванні розрізняють такі види спеціалізації:

предметну, вузлову, подетальну, технологічну (мал. 70).

Спеціалізація, у свою чергу, вимагає розвитку тісних виробничих зв’язків, або кооперування. Воно здійснюється між багатьма заводами і підприємствами галузі. Для зручності кооперування враховують насамперед територіальну близькість підприємств і розвиненість транспортної мережі.

Кооперування в машинобудуванні -це об’єднання підприємств з різною спеціалізацією задля створення кінцевого продукту. При цьому об’єднуватися можуть два, кілька або багато виробництв. Машинобудівні підприємства кооперуються не тільки всередині галузі, а й з іншими галузями господарства, зокрема хімічною, текстильною, лісовою. Вони постачають машинобудуванню напівфабрикати і вироби, необхідні для виготовлення машин і устаткування (мал. 71).

Внутрішньогалузеві зв’язки здійснюються безпосередньо між галузями машинобудування, що пов’язано з розгалуженою спеціалізацією машинобудівних підприємств, які обмінюються різними деталями, вузлами, комплектуючими виробами, напівфабрикатами для складання кінцевого продукту. Як виробництво, так і споживання продукції машинобудування пов’язані з діяльністю багатьох інших галузей промисловості і всього господарства, установлюючи міжгалузеві зв’язки. Підраховано, що кількісно машинобудування має найбільше міжгалузевих зв’язків (мал. 72).


Загрузка...

 

ГОЛОВНЕ

Машинобудування - галузь вторинного сектору господарства, яка виробляє машини, різноманітне обладнання й устаткування, прилади і пов'язану з ними продукцію для господарських потреб і потреб людини.

Машинобудування - це потужний міжгалузевий комплекс, який налічує близько 60 галузей і виробництв, що виготовляють понад 2 млн найменувань продукції.

На розміщення машинобудівних підприємств найбільше впливає наявність висококваліфікованих трудових ресурсів, близькість науково-дослідних і сучасних виробничих баз, а також наявність споживача та сировини.

Спеціалізація в машинобудуванні - це виробництво тільки тієї продукції, для якої на підприємстві склалися найкращі умови.

Кооперування в машинобудуванні - це об'єднання підприємств з різною спеціалізацією задля створення кінцевого продукту.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Поміркуйте, яка роль різноманітних машин і механізмів у житті й діяльності людини. Назвіть особливості машинобудівних виробництв.

2. Які чинники найбільше впливають на розміщення підприємств машинобудування?

3. Чому спеціалізація та кооперування відіграють важливу роль у діяльності машинобудівних підприємств? Поясніть, як спеціалізація пов'язана з кооперуванням.

4. Яку продукцію виготовляють підприємства промислового, сільськогосподарського та транспортного машинобудування? На що вони орієнтуються в розміщенні?

5. Назвіть наукомісткі галузі машинобудування. Що виробляють на підприємствах цих галузей? Де вони розташовуються?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко