storinka.click » Географія » Хімічне виробництво в Україні. Найбільші країни - виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків
Інформація про новину
  • Переглядів: 3566
  • Дата: 6-01-2018, 08:33
6-01-2018, 08:33

Хімічне виробництво в Україні. Найбільші країни - виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків

Категорія: Географія


Спираючись на знання з фізичної географії України, назвіть ті корисні копалини, які можна використати як сировину для хімічної промисловості.

Які види хімічного виробництва орієнтуються на споживача?

Хімічне виробництво в Україні. Хімічна промисловість України має складну структуру і охоплює виробництва різноманітних видів продукції. Загальна частка хімічного комплексу у промисловому виробництві України нині невисока і становить близько 4 %. Частка хімічної промисловості в експорті товарів - близько 5 %.

На сучасному етапі, як і у промисловості загалом, спостерігається спад обсягів виробництва хімічної продукції, зумовлений об’єктивними причинами. Серед них: геополітична ситуація на сході країни, анексія АР Крим, а також суттєве зменшення попиту на експортоорієнтовану продукцію хімічної промисловості. Проте окремі хімічні виробництва мали позитивні темпи приросту обсягів виробництва у 2016 р. порівняно з попередніми роками. За даними Державної служби статистики, зрушення щодо збільшення обсягів окреслилися у виробництві добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби і мастик, окремих фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, у виробництві гумових виробів.

У серпні 2016 р. за підтримки Європейського фонду управління якістю (EFQM) ТОВ «Київгума» (мал. 66) увійшло в каталог «Центральна і Східна Європа. Лідери якості-2015» як фіналіст 20-го Українського національного конкурсу якості, який проводився Українською асоціацією якості. З 2013 р. підприємство базується в м. Бровари (Київська область), успішно освоївши нові виробничі площі. Продукція ТОВ «Київгума» найрізноманітніша. Це й продукція для нафтогазової промисловості, товари особистого захисту (гумові рукавички, боти), гумові ущільнювачі, вироби медичного і сільськогосподарського призначення, товари для дітей, домашніх тварин та для реабілітації. Щорічно «Київгума» бере активну й результативну участь у міжнародних виставках, постійно розширюючи зв'язки і ринки збуту своєї продукції.


Загрузка...

Важливу роль у хімічному виробництві в Україні відіграють природні мінеральні ресурси. Так, для виробництва сірчаної кислоти використовують сірку, родовища якої зосереджені у Прикарпатті. Сировина для виробництва калійних добрив - калійні солі, родовища яких також розмістилися у Прикарпатті. Кухонна сіль, потужні запаси якої розташовані в Донецькій і Закарпатській областях, є сировиною для одержання хлору та соди. Для виробництва кальцинованої соди та карбіду додають ще вапняк і крейду, родовища яких є в багатьох областях України. Основою для виготовлення лакофарбової продукції є ільменіти, які зосереджені в Житомирські області. Є в надрах й поклади фосфатів, які не відрізняються

високою якістю і застосовуються лише для виробництва фосфоритного борошна та сумішей, а не мінеральних добрив. Важливим ресурсом для одержання хімічних продуктів є коксівне вугілля. Попутні продукти, що виділяються під час коксування вугілля, є важливою сировиною для виробництва барвників та окремих медичних препаратів. У промисловості органічного синтезу використовують нафту та нафтопродукти (низькоок-тановий бензин, гас), парафінові (етилен, пропілен та ін.) та ароматичні (бензол, ксилол) вуглеводні.


Залежно від дії основних чинників підприємства хімічної промисловості України поділяють на чотири групи: виробництва, що тяжіють до джерел сировини; виробництва, що орієнтуються на паливні та енергетичні ресурси; виробництва, що тяжіють до районів споживання; виробництва змішаної орієнтації.

Основними районами хімічної промисловості є Донецький, Придніпровський, Прикарпатський та Причорноморський. У цих районах розвинено виробництва кислот, добрив, соди, а також смол і пластичних матеріалів, гірничохімічна та нафтохімічна промисловість. Комбінація різних виробництв хімічної промисловості й супутніх виробництв зумовлює високу їх територіальну концентрацію в названих районах та створює серйозні екологічні проблеми, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища.

Виробництво азотних добрив зосереджене в центрах коксохімічної промисловості на Донбасі (Сєверодонецьк) та в Придніпров’ї (Кам’янське, Запоріжжя). У районах споживання розміщені окремі заводи, які використовують як сировину природний газ (Черкаси, Рівне). Районом калійного

виробництва є Прикарпаття, де видобувають калійні солі, проте обсяги виробництва суттєво знизилися.

Виробництво фосфатних добрив переважно тяжіє до районів споживання. Найбільшими центрами є Суми, Костянтинівка (Донецька область) та Одеса. Для виробництва фосфатних добрив використовуються як місцева сировина (фосфорити і відходи промислових підприємств), так й імпортний апатитовий концентрат.

Традиційним у хімічній промисловості України є виробництво соди, яка споживається скляною, миловарною, текстильною, нафтопереробною, харчовою, фармацевтичною промисловістю. Як матеріаломістке виробництво содова промисловість тяжіє до сировини і палива, тому найбільші підприємства з виробництва соди зосереджені на Донбасі, де достатня їх кількість (Слов’янськ, Лисичанськ). Виробництво соди розвивається також у Яни Капу (Красноперекопськ, Північний Крим), де використовується ропа Сиваша та високоякісні вапняки. Паливом слугує природний газ.

Найбільшими центрами виробів з гуми є Біла Церква, Бровари (Київська область), Дніпро, що випускають шини, гумові шланги, транспортні стрічки, різні товари широкого вжитку.

Хіміко-фармацевтичні виробництва в Україні спрямовані на виготовлення синтетичних лікарських засобів, медикаментів з рослинної і тваринної сировини, вітамінів, бактеріальних препаратів, антибіотиків, перев’язувальних матеріалів, дезінфекційних засобів тощо. Значна частка найменувань виготовляється з імпортної сировини, яка завозиться з Німеччини, Швейцарії, Іспанії та інших країн Європи і світу. Найбільшими центрами хіміко-фармацевтичного виробництва є Харків, Київ, Львів, Умань та ін. У хіміко-фармацевтичній промисловості відбуваються серйозні зміни як в технології виробництва, розширенні асортименту продукції, так і у структурі. Так, у 2005 р. в результаті злиття підприємств «Київмедпрепарат» (Київ) і Галичфарм (Львів) було створено корпорацію «Артеріум». Продукцію компанії нині експортують у понад 10 країн світу. На її підприємствах виробляють понад 140 медичних препаратів, серед яких багато оригінальних, створених за новими технологіями.

Виробництво товарів побутової хімії, зокрема мила, мийних засобів, засобів для чищення та ін., зосереджене в Києві, Харкові, Одесі та інших обласних центрах і невеликих містах України.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись інтернет-сайтами, знайдіть актуальну інформацію про виробництво товарів побутової хімії в різних областях України. Якими із цих товарів користуєтеся ви і члени вашої родини?

Найбільші країни - виробники хімічної продукції. Хімічна промисловість розвивається швидкими темпами і представлена в багатьох країнах і регіонах світу. Серед макрорегіонів світу за рівнем територіальної концентрації хімічних виробництв виділяється Європа, зокрема її західна частина. Потужну хімічну індустрію має також Центральна Європа. Північна Америка дещо поступається старому Світові, але за розвитком нафтохімії не має собі рівних. Хімічне виробництво концентрується переважно

на узбережжі Мексиканської затоки. Регіоном світового значення є Східна та Південно-Східна Азія, а ядром виробництва хімічної продукції є Японія.

Лідерами з розвитку багатопрофільної хімічної промисловості на сучасному етапі, як і раніше, залишаються розвинені країни Європи, США і Японія, на які припадає третина виробленої світової хімічної продукції. Ці країни лідирують і за їхнім споживанням.

У країнах з розвинутою економікою поряд з традиційними хімічними виробництвами (кислот і мінеральних добрив), прискореними темпами розвиваються наукоємні виробництва з виготовлення органічних хімікатів і полімерних матеріалів, ліків та інших медичних препаратів, товарів побутової хімії.

У світовому виробництві мінеральних добрив понад половину обсягу продукції припадає на азотні добрива, близько чверті - на фосфатні і близько 1/5 - на калійні. За виробництвом азотних добрив лідирують Китай, США, Росія, Індія, Японія, Мексика, Франція, Канада. Видобуток фосфатної сировини спостерігається в багатьох країнах світу, серед яких перші позиції нині за країнами Північної Африки. До провідних країн з виробництва фосфатних добрив належать США, Китай, Австралія, Мексика, Росія. Найбільші виробники калійних солей і добрив - США, Канада, ФРН, Білорусь, Іспанія, Ізраїль, Росія.

США, Японія, ФРН, Франція, Італія є також найбільшими виробниками пластмасових виробів та синтетичного каучуку. Виробництво останнього переважно на експорт представлено також у Бразилії, Канаді, Нідерландах, Бельгії.


Загрузка...

У Європі та США традиційно високими темпами розвиваються хімічні виробництва, продукція яких відрізняється підвищеним попитом у споживачів, - це хіміко-фармацевтична, парфумерно-косметична промисловість та виробництво кіно- і фотоплівки. Провідними європейськими виробниками цієї хімії є Франція, Німеччина, Велика Британія, країни Бенілюксу, Швеція і Латвія, а також Чехія.

Важливою тенденцією розвитку світової хімічної промисловості є суттєві зрушення в розміщені окремих виробництв до країн, що розвиваються. Так, на базі попутних газів нафтовидобутку або відходів з переробки нафти збудовано чимало підприємств, що виробляють мінеральні добрива, зокрема, у районі Перської затоки, в Індонезії, Венесуелі, Чилі. Потужний комплекс нафтохімічних підприємств представлено заводами в Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, Ірані, продукція яких переважно йде на експорт.

УХХст. у світовій хімічній промисловості стали формуватися великі міжнародні об’єднання, що перетворилися на сучасні транснаціональні корпорації (ТНК). Початок багатьом з них поклали великі хімічні фірми, що виникли ще наприкінці XIX ст. Найбільші з них склалися в С1ІІА («Дюпон» та «Доу Кемікал»), а також у країнах Західної Європи: «БАСФ», «Байєр», «Хехст» (ФРН), «ІКД» (Велика Британія). Усі вони створили десятки філіалів і підприємств у багатьох країнах. Частина ТНК мають вузьку спеціалізацію, у гумотехнічному виробництві наприклад «Мішлен», або частіше у фармацевтичному та інших виробництвах. Ці ТНК контролюють ринки збуту продукції у своїх країнах і за кордоном.

ГОЛОВНЕ

Хімічна промисловість України забезпечена різноманітною сировиною. Спостерігається спад обсягів виробництва хімічної продукції в Україні на сучасному етапі.

Залежно від дії основних чинників підприємства хімічної промисловості України поділяють на чотири групи: ті, що орієнтуються на сировину, на паливні та енергетичні ресурси, на споживача та змішаної орієнтації.

Для хімічної промисловості України характерна повсюдність розвитку і розміщення, проте основними районами є Донецький, Придніпровський, Прикарпатський та Причорноморський.

Світова хімічна промисловість розвивається швидкими темпами.

Найбільші виробники різноманітної хімічної продукції - економічно розвинуті країни світу.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які хімічні виробництва розвиваються в Україні на сучасному етапі?

2. Чим відрізняється виробництво і розміщення азотних і фосфатних добрив?

3. Чому розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості зосереджений переважно у великих містах України?

4. Чому розвиток світової хімічної промисловості представлений переважно в розвинутих країнах світу?

5. Користуючись сайтом http://www.rada.com.ua/ukr/ «Каталог провідних підприємств України», знайдіть інформацію щодо підприємств хімічної промисловості у вашому регіоні. Яка їх спеціалізація?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко