storinka.click » Географія » Електроенергетика світу
Інформація про новину
  • Переглядів: 3542
  • Дата: 6-01-2018, 08:27
6-01-2018, 08:27

Електроенергетика світу

Категорія: Географія


Які природні ресурси використовує людство для одержання електроенергії? Чим вирізняються відновлювані джерела електроенергії від інших?

Сучасний стан електроенергетики світу. Виробництво електроенергії у світі швидко зростає. Якщо в середині минулого століття було вироблено 972 млрд кВт/год енергії, у 2000 р. - 14,9 трлн кВт/год, то нині вже виробляється понад 22,5 трлн кВт/год. Це пов’язано насамперед зі зростанням попиту на електроенергію як з боку населення, так і економіки загалом. Крім того, висока транспортабельність електроенергії на значні відстані за допомогою ліній електропередач суттєво змінили територіальне розташування промислових підприємств, об’єктів сільського господарства. Вони стали менш залежними від місць первинних джерел енергії і змогли наблизитися до споживачів продукції.

Більше третини зростання вироблення електроенергії відбувається в тих регіонах, де значна частина населення не має належного доступу до електроенергії - Індія, інші країни Азії (за винятком Китаю) і Африки.

Нині понад 80 % населення планети має доступ до електроенергії. Найбільше електрифікація охопила міські райони - 95 % їхнього населення електрифіковані, найменше - сільські райони, де цей показник знижується до 70 %. Тенденція до глобальної електрифікації в довгостроковій перспективі продовжує зберігатися. За прогнозами, частка енергії, що використовується для вироблення електроенергії, зросте із 42 % у даний час до 45 % у 2035 р.

У структурі світового виробництва електроенергії провідна роль нині належить ТЕС, завдяки яким виробляється понад 80 % усієї електроенергії. Ще понад 11,5 % виробляють електростанції, що використовують нетрадиційні ресурси - біопаливо, відходи, сонце, вітер тощо. Близько 5 % постачають АЕС. Приблизно вдвічі менше за них виробляють електроенергію ГЕС.

Незважаючи на повсюдне використання електричної енергії, її виробництво поширене нерівномірно, а частка різних електростанцій у виробництві електроенергії помітно відрізняється за різними країнами (табл. 1).


Загрузка...

Таблиця 1

Структура виробництва електроенергії на електростанціях

різних типів

Найбільші країни-виробники електроенергії. Перші три місця серед країн світу посідають Китай, США і Росія. Більша частина електроенергії у цих країнах виробляється на ТЕС. Однак така ситуація спостерігається далеко не в усіх найбільших виробників електроенергії (мал. 56).


Лідерство Китаю зумовлено успіхами в розвитку економіки, яка у 2015 р. стала найбільшою у світі. Як наслідок, різко зросла потреба в електроенергії. Основним джерелом електроенергії в Китаї, подібно до інших провідних країн, є ТЕС (табл. 1). Разом з тим, через погіршення стану навколишнього середовища, зокрема забруднення повітря, Китай прагне нарощувати виробництво електроенергії й за рахунок більш екологічно чистих джерел. Звідси й велика увага до ГЕС. На початку поточного століття в Китаї було завершено спорудження найпотужнішої у світі ГЕС -Сан-Ся (Три ущелини) і однієї з найбільших за виробництвом електроенергії станцій такого типу. До того ж у 2015 р. Китай став світовим лідером з виробництва сонячної електроенергії.

Прагне до виробництва електроенергії за рахунок невикопного палива й Бразилія. Серед інших найбільших виробників ця країна вирізняється великим відсотком електроенергії за рахунок ГЕС. На кордоні Бразилії і Парагваю розташована друга у світі за потужністю і одна з найбільших за виробництвом електроенергії ГЕС - Ітайпу.

Світова тенденція щодо виробництва екологічно чистої електроенергії добре простежується і в паливно-енергетичному балансі Франції, що вважається одним з найбільших у світі експортерів екологічно чистої електроенергії. Адже частка електроенергії, виробленої на ТЕС Франції, помітно менша порівняно з іншими провідними країнами-виробниками електроенергії. Франція, зокрема, має найбільшу у світі частку електроенергії, що вироблена на АЕС.

Німеччина також інтенсивно розвиває альтернативну електроенергетику, на яку вже припадає понад 40 % усієї виробленої у країні електроенергії. Однак, на відміну від Франції, у Німеччині віддається перевага ВЕС, які, на думку німецького уряду, є більш небезпечними порівняно з АЕС.

Найбільші країни-споживачі електроенергії. Населення планети неухильно зростає, через що у світі підвищуватиметься і споживання електроенергії. Адже саме побутове споживання електроенергії є найбільшим, і лише потім іде промислове виробництво. Указані чинники визначають і світових лідерів щодо споживання електроенергії (мал. 57).

Найбільше електроенергії споживають Китай, США і Росія. При цьому Китай має найбільшу чисельність населення і найбільшу економіку світу. Саме тому він упевнено випереджає інші країни світу. США, які посіда-

ють друге місце за обсягами спожитої електроенергії, так само вирізняються серед інших країн як чисельністю населення (3-тє місце), так і рівнем розвитку економіки (2-ге місце). Далі, з великим відривом, третє місце обіймає Росія, що входить у десятку найчисельні-ших країн світу, а також належить до країн з найбільшою економікою.

За прогнозами, споживання електроенергії до 2040 р. зросте більш як на 30 %. Особливо різке зростання темпів споживання електрики буде спостерігатися в Індії з тієї причини, що населення країни менш ніж за 30 років збільшиться удвічі. Крім того, різке зростання у споживанні електроенергії буде зафіксовано у країнах Близького Сходу, Латинської Америки й Африки.


Загрузка...

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.2

Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу.

ГОЛОВНЕ

Виробництво електроенергії у світі швидко зростає, що зумовлено зростанням чисельності населення і розвитком економіки.

У структурі світового виробництва електроенергії провідна роль нині належить ТЕС. Найбільші виробники електроенергії - Китай, США, Росія, що вирізняються чисельністю населення та рівнем розвитку економіки.

Дедалі більше країн прагнуть виробляти екологічно чисту електроенергію.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть країни - лідери щодо виробництва та споживання електроенергії.

2. Поясніть структуру світового виробництва електроенергії.

3. Схарактеризуйте сучасні тенденції щодо виробництва електроенергії.

4. Визначте перспективи споживання електроенергії у світі.

5. Порівняйте структуру виробництва електроенергії в Україні та провідних державах світу. Зробіть висновки.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко