storinka.click » Географія » Видобування металічних руд
Інформація про новину
  • Переглядів: 925
  • Дата: 6-01-2018, 08:22
6-01-2018, 08:22

Видобування металічних руд

Категорія: Географія


Що називають рудними корисними копалинами?

У яких районах України зосереджені рудні корисні копалини?

Закономірності поширення рудних корисних копалин. Рудні корисні копалини, що утворюються в результаті остигання магми у тріщинах земної кори, приурочені до магматичних і метаморфічних гірських порід. Такі породи поширені в районах виходу фундаменту платформ (у кристалічних щитах), а також у горах зі слідами вулканічних процесів.

Одні з найбагатших рудних районів світу - Канадський щит Північноамериканської платформи (США, Канада) і Бразильський щит Південноамериканської платформи (Бразилія), а також Китайська (Китай) та Індо-станська (Індія) платформи. У відкладах цих тектонічних структур зосереджені великі запаси як чорних, так і кольорових металів.

У метаморфічних відкладах Африканської платформи, на кордоні Замбії і Демократичної Республіки Конго, утворилася смуга родовищ мідних руд - «мідний пояс» Африки.

Особливістю поширення бокситів є те, що їх утворення пов’язане з процесами фізико-хімічного вивітрювання в умовах вологого тропічного клімату. Тому близько половини всіх запасів знаходяться в Африці (у Гвінеї) і Австралії, а також у Південній Америці (у Бразилії).

На крайньому сході Євразії, де в мезозої тектонічні рухи супроводжувалися вулканізмом і потужними виливами лав, утворилася низка родовищ, відома як вольфрамово-олов’яний пояс Азії. Він простягається вздовж узбережжя Тихого океану через південь Китаю, Бірму, Таїланд, Малайзію та Індонезію. Тут зосереджені світові запаси олова і вольфраму.

З давнім вулканізмом пов’язане утворення багатих покладів кольорових металів в Андах. Уздовж тихоокеанського узбережжя в магматичних і метаморфічних породах на території здебільшого Колумбії і Перу простягається ще один рудний пояс - олов’яний. Мідний пояс Анд представлений багатими покладами міді на території передусім Чилі і Перу.


Загрузка...

В Україні з метаморфізованими давніми породами пов’язані великі поклади залізних руд (Криворізький басейн, Кременчуцьке і Білозерське родовища), нікелю (Побузьке, Деренюське і Липовеньківське родовища), титану (Самотканське, Стремигородське родовища), урану (Мічурінське, Ватутінське родовища). З явищами вулканізму і викидами гарячої води тріщинами земних надр пов’язані свинцево-цинкові руди Закарпаття (Берегівське, Беганське і Мужіївське родовища). В осадових відкладах прогину Українського щита (Причорноморської западини) утворилися поклади Нікопольського марганцевого басейну - одного з найбільших у світі. Складається з Нікопольського і Великотокмацького родовищ.

Видобування руд чорних металів. Рудні корисні копалини поділяються на руди чорних та кольорових металів. За масштабами видобутку й переробки перше місце належить чорним металам (залізо, марганець).

Залізні руди - природні мінеральні утворення з умістом заліза в таких кількостях, за яких його економічно вигідно видобувати. Залізна руда є основною сировиною для металургійної промисловості - виплавки сталі, чавуну та виробництва прокату.

Основний видобуток залізної руди - понад 70 % загальносвітового видобутку припадає на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Однак левову частку цього видобутку забезпечує Китай. Австралія, що посідає друге місце у світі за видобутком залізної руди, помітно поступається Китаю. Третім найбільшим виробником залізної руди є Бразилія. Україна посідає одне з провідних у світі місць за видобутком залізних руд (мал. 39).

Марганцеві руди, які постачають дуже важливий компонент для підвищення якості сталі, також досить поширені. Але родовищ цих руд, придатних для промислової розробки, не так уже й багато, і зосереджені вони у к ількох країнах світу. Південно-Африканська Республіка впевнено лідирує за видобутком марганцевої руди. Тут видобувають понад 1/3 її світового обсягу. Чимало її видобувають також у Китаї та Бразилії. Україна є одним зі світових лідерів за запасами марганцевої руди, поступаю-чися за цим показником лише ПАР. Порівняно значним у нашій країні є також і видобуток цієї мінеральної сировини (мал. 40).

Видобування руд кольорових металів. У нових наукоємних виробництвах дедалі більшого значення набувають кольорові метали.

Алюміній, що застосовується і як конструкційний метал, і в електротехніці, видобувають переважно з бокситів. Тут його вміст досягає 40-45 %, а в інших рудах він не перевищує 20 %.


Лідером щодо видобутку алюмінієвої руди є Австралія. Серед країн, що є провідними за видобутком бокситів, також Китай і Бразилія. Україна, якій не вистачає власних алюмінієвих руд, імпортує боксити з близького та далекого зарубіжжя.

Титан почали застосовувати пізніше, ніж алюміній, але нині він практично незамінний в авіаційній та аерокосмічній промисловості. Видобувають його зазвичай з ільменітів, найбільший видобуток яких здійснюють Китай, Австралія і ПАР (мал. 41).


Загрузка...

З важких металів найбільше використовують мідь. Завдяки своїм унікальним властивостям (висока електропровідність, хімічна стійкість, пластичність) цей метал використовують у різних галузях промисловості - електротехнічній, машинобудуванні, будівельній, харчовій і хімічній галузях. Чилі є беззаперечним лідером щодо видобутку міді. Чимало видобуває міді й Китай, якому поступається Перу, що посідає третє місце у світі (мал. 42).

Такі метали, як олово і вольфрам, зазвичай є супутниками. За видобутком олова та вольфраму помітно вирізняється Китай. Ця країна видобуває понад 80 % від світового обсягу вольфраму і понад третину видобутого у світі олова. Серед інших країн вирізняються за видобутком вольфраму передусім В’єтнам, Росія і Канада. За видобутком олова до лідерів належать Індонезія, Бірма, Перу. Найбільше у світі видобувають поліметалічних руд свинцю і цинку Австралія і Китай.

Австралія, Росія і ПАР чимало видобувають золота, але світовим лідером з видобутку дорогоцінного металу є Китай (490 т на рік). ПАР вирізняється також і видобутком платини (125 т на рік).

ГОЛОВНЕ

Рудні корисні копалини приурочені здебільшого до магматичних і метаморфічних гірських порід.

Одні з найбагатших рудних районів світу - щити давніх платформ, а також гірські області зі слідами вулканічних процесів.

Серед рудних копалин за масштабами видобутку перше місце належить рудам чорних металів.

Китай та Австралія вирізняються серед інших країн обсягами видобутку чорних і кольорових металів.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть країни з найбільшими обсягами видобутку руд чорних металів.

2. Визначте, на які руди кольорових металів багаті Китай та Австралія.

3. Яка країна найбагатша на дорогоцінні метали?

4. Поясніть, де і чому утворилися найбільші басейни та райони видобування руд металів.

5. Оцініть місце України у світовому обсязі видобутку рудних корисних копалин.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко