storinka.click » Географія » Видобування паливних мінеральних ресурсів
Інформація про новину
  • Переглядів: 926
  • Дата: 6-01-2018, 08:21
6-01-2018, 08:21

Видобування паливних мінеральних ресурсів

Категорія: Географія


Що називають паливними корисними копалинами?

Чим зумовлена різноманітність паливних корисних копалин?

Основні закономірності розміщення родовищ паливних корисних копалин. Поширення паливних корисних копалин зумовлено наявністю певних тектонічних структур. Адже поклади нафти, природного газу і вугілля зазвичай приурочені до осадового чохла платформ (так званих, плит), а також до осадових і вулканічних відкладів областей складчастості. Тектонічні западини, складені осадовими породами, утворення яких супроводжувалося накопиченням і збереженням у покладах

вуглеводнів, називають нафтогазоносними басейнами. Подекуди такі басейни частково вкриті морськими водами, тож деякі родовища нині є, по суті, морськими.

Так, всесвітньовідомий нафтогазоносний басейн Перської затоки приурочений до тектонічної западини на стику Аравійської платформи і Альпійсько-Гімалайської області складчастості. Кристалічний фундамент тут розташований на глибині в кілька кілометрів під товщею осадових порід, у яких і утворилися найбільші у світі родовища нафти та газу. Подібним чином у багатокілометрових осадових товщах Західносибірської плити, що перекривають фундамент молодої платформи, утворилися і відомі нафтогазові родовища Західносибірського басейну. В осадових відкладах плити Африканської платформи низка нафтових і газових родовищ утворила Сахарський нафтогазоносний басейн. До прогину Північноамериканської платформи приурочений Західноканадський нафтогазоносний басейн.

Нафтогазоносний басейн Мексиканської затоки, що є одним з найбільших у США, розташовується в межах гігантської западини молодої платформи (плити), найбільш прогнута частина якої вкрита водами Мексиканської затоки. В осадових відкладах тектонічних западин, частина яких на дні Гвінейської затоки біля західних берегів Африки, також розташовані численні родовища паливних ресурсів, що відомі як нафтогазоносний басейн Гвінейської затоки. Так само морськими водами зайнята й плита Європейської платформи в районі Північного та Балтійського морів, де утворився Північноморський нафтогазоносний басейн.


Загрузка...

З молодою Європейською платформою пов’язані не лише нафтогазоносні, а й вугільні басейни. Ланцюжок вугільних басейнів, що простягається вздовж північного краю молодої Європейської платформи (плити), утворює своєрідну «вугільну вісь Європи» - від родовищ Великої Британії до Донецького вугільного басейну включно. До неї, зокрема, належить і Верхньосілезький вугільний басейн, що розташований переважно на території Польщі, а також у Чехії. До прогину давньої Східноєвропейської платформи приурочений Львівсько-Волинський вугільний басейн, розташований на території України. У відкладах осадових порід давніх Китайської та Індостанської платформ розташовані родовища вугільних басейнів Китаю та Індії.

З осадовими відкладами областей складчастості пов’язані одні з найбільших у світі Карагандинський вугільний басейн, що в Казахстані, і Кузнецький кам’яновугільний басейн в Росії. Так само осадовим відкладам області складчастості зобов’язаний своїм утворенням Аппалацький кам’яновугільний басейн у США та вугільний басейн на сході Австралії.

Видобування вугілля, нафти і природного газу. За прогнозами, до 2020 р. кількість вилученої у світі з надр мінеральної сировини невпинно буде зростати. Загалом видобуток паливних корисних копалин збігається з їхнім розташуванням, хоча окремі країни (як-от, США) прагнуть «законсервувати» («притримувати») свої ресурси. Натомість вони використовують перспективні родовища за кордоном. Інша ситуація в деяких мало-розвинених країнах, які поки не в змозі приступити до повномасштабного освоєння свого природно-ресурсного потенціалу.

Паливні ресурси нині забезпечують понад 90 % сумарного споживання енергії у світі. При цьому світова енергетика продовжує базуватися на трьох основних «копалинах» - нафті, газі й вугіллі.

Нафта, як і раніше, продовжує залишатися основним видом паливних ресурсів. На нафту припадає 33 % світового споживання енергії.

Загалом у світі за рік видобувають близько 4,4 млрд тонн нафти (мал. 37).

Останнім часом світовий видобуток нафти збільшувався швидшими темпами, ніж споживання. Особливу роль у зростанні загальних обсягів видобутку відіграли такі країни, як Ірак і Саудівська Аравія, а також Бразилія, Росія, Велика Британія і Канада. Утім, якщо порівнювати щорічні обсяги, то найбільше видобуває нафти Саудівська Аравія. До обсягів її видобутку наближаються США. Третє місце за видобутком нафти у світі посідає Росія.


Для забезпечення себе повною мірою паливними ресурсами країни з недостатніми ресурсами імпортують (ввозять) паливо з країн, що мають надлишки цього палива. Водночас країни, багаті на паливо, експортують (вивозять) його надлишки до інших країн.

Найбільшим у світі експортером нафти серед регіонів є Близький Схід, де основними постачальниками цього виду палива є країни, що розвиваються, - Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ, Кувейт. В Євразії основний експортер - це Росія. В Африці до основних країн-експортерів нафти належать передусім Нігерія та Ангола. У Південній та Центральній Америці лідером з експорту нафти є Венесуела, а в Північній Америці - Канада.

Перелік країн - імпортерів нафти виглядає дещо інакше. Адже регіоном, що імпортує найбільше нафти, є країни Європи. Зазвичай основними споживачами є економічно розвинені країни - Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди та ін. Але світовими країнами-лідерами з обсягу імпорту нафти є США і Китай. Поряд з Китаєм чималим імпортом нафти вирізняються й деякі інші країни Азійсько-Тихоокеанського регіону - Індія та Японія.

На природний газ припадає 24 % світового споживання первинної енергії. Подібно до нафти, упродовж останніх років світовий видобуток природного газу також зростав швидше, ніж споживання. Найбільше зростання видобутку газу спостерігалося в Північній Америці, в Африці, а також в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Серед країн лідерами щодо зростання видобутку газу є США, Іран і Норвегія. Натомість у країнах Європейського Союзу мало місце падіння виробництва цього природного палива. Так само зниження видобутку газу відбулося і в Росії.

Загалом річний видобуток природного газу у світі становить 3,5 трлн м3. Найбільше газу видобувають США (мал. 38). Від них помітно відстає Росія. Вона, у свою чергу, випереджає за видобутком газу Іран, що за цим показником посідає третє місце у світі.

Найбільшими у світі країнами - експортерами природного газу є Росія, Катар, Норвегія і Канада. Натомість імпортують газу найбільше Японія, Німеччина, США і Китай.

В Україні за рік видобувають 17 млрд м3 газу (див. Додаток) і обсяги його останнім часом скорочуються. Інтенсивна експлуатація найбільших покладів нафти і газу в 1970-х роках призвела до того, що нині, маючи достатньо великі запаси нафти і газу, Україна за рівнем видобутку значно поступається країнам з порівняно близькими до неї запасами. Падіння рівня видобутку нафти і газу значно пов’язане з вичерпанням найбільших і добре розроблюваних родовищ. Інтенсивний видобуток вуглеводнів призводить до невиправдано значних втрат сировини в надрах і до передчасного виснаження родовища. Саме так, з метою негайного короткочасного зиску, видобувались нафта і газ із українських родовищ в останні 20-25 років існування СРСР. В умовах сьогодення ці негативні тенденції ще більше загострилися.

Нині в Україні дефіцитними є і нафта, і газ. Потреба в нафті задовольняється на 8 %, у газі - на 22 %. Понад 80 % видобутку нафти і газу в Україні припадає на Східний (Дніпровсько-Донецький) нафтогазоносний регіон. Найбільшими газовими родовищами є Шебелинське, Західнохрес-тищенське і Єфремівське; нафтовими - Леляківське, Глинсько-Розбишів-ське; нафтогазовими - Гнідинцівське, Качанівське, Яблунівське. Вважаються перспективними щодо газу і нафти глибинні ділянки земної кори та підводні надра Чорного моря. Перспективними щодо газу є ділянки Чорного моря на глибинах 700-750 м.

Вугілля як паливо за значимістю поступається лише нафті. Частка вугілля у світовому споживанні енергії нині становить трохи більше ніж 29 %. Слід зазначити, що, на противагу нафті і газу, роль вугілля у світі поступово знижується і глобальний його видобуток падає. Загалом у світі за рік видобувають 3,8 млрд тонн. Найбільше зниження видобутку цього виду палива спостерігається у США, Індонезії, Китаї.

Країнами, що найбільше видобувають вугілля, нині є Китай, США та Індія. Найбільшими у світі країнами-експортерами вугілля є Індонезія, Австралія, Росія і США. Найбільше імпортують вугілля Китай, Японія, Індія і Південна Корея.

Попри значні запаси вугілля в Україні, останнім часом його видобувають за рік дедалі менше. У 2015 р. - лише понад 16 млн т, а в 2012 р. обсяги видобутку сягали 38 млн т. Донедавна Україна входила до світової десятки країн - лідерів з видобутку вугілля. Проте сьогодні вона посідає лише 14-те місце у світі. Донецький басейн є основним у вугільній промисловості України. Та у зв’язку з подіями на Донбасі видобуток різко зменшився (за 2014 р. на 60 %). Адже чимало основних центрів видобутку басейну опинилися на не підконтрольній Україні території.


Загрузка...

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Добути викопне паливо на Донбасі непросто. Адже поклади вугілля тут характеризуються складними гірничо-геологічними умовами розробки. Шари вугілля малопотужні, значно обводнені й насичені небезпечним для життя шахтарів газом, крім того залягають на великій глибині. Як наслідок, Україна поступається більшості провідних вуглевидобувних країн світу за економічними показниками вугледобувного виробництва. Зважаючи на це, є прихильники закриття більшості збиткових шахт. Проте багато фахівців вважають, що потрібна модернізація і відродження вуглевидобування в Україні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючись сайтами Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, а також Державної служби геології та надр України, визначте проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного й Азовського морів.

ГОЛОВНЕ

Паливні корисні копалини зосереджені здебільшого в осадовому чохлі платформ, а також в осадових і вулканічних відкладах областей складчастості.

Глобальний видобуток нафти і природного газу зростає, натомість вугілля - падає. Найбільшим у світі експортером нафти серед регіонів є Близький Схід, а імпортером - країни Європи.

Найбільшим у світі експортером та імпортером природного газу і вугілля серед регіонів є країни Європи та Євразії.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть і укажіть на карті найбільші басейни нафти і природного газу.

2. Наведіть приклади найбільших експортерів нафти, природного газу, кам'яного вугілля.

3. Які країни світу імпортують нафту, природний газ, кам'яне вугілля?

4. Які регіони світу є найбільшими імпортерами паливних ресурсів?

5. Поясніть закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко