storinka.click » Географія » Мінеральні ресурси
Інформація про новину
  • Переглядів: 526
  • Дата: 6-01-2018, 08:20
6-01-2018, 08:20

Мінеральні ресурси

Категорія: Географія


Що називають корисними копалинами?

Чим різняться між собою рудні і нерудні корисні копалини?

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Слово «ресурс» означає запас, тобто те, що може бути використано в господарській діяльності людиною. Мінеральні ресурси - мінеральні утворення органічного і неорганічного походження. Вони утворюються в літосфері, де загалом міститься понад 200 видів корисних копалин. Вони є корисними в найрізноманітніших видах господарської діяльності. Залежно від того, як їх використовують, розрізняють паливні, рудні і нерудні корисні копалини.

Паливні корисні копалини використовують як паливо для вироблення енергії. Звідси й інша назва паливних корисних копалин - енергетичні, оскільки в них зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною. До паливних копалин належить вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці, торф. Значною мірою саме завдяки ним людство отримує електроенергію, бензин, керосин, водень і теплову енергію.

Варто пам’ятати, що утворене природним шляхом і накопичене в надрах планети викопне органічне паливо не здатне швидко відновлюватися і поповнювати свої запаси.

Рудні корисні копалини - це такі, з яких отримують метали. Рудні корисні копалини зазвичай поділяють на руди чорних і кольорових металів. Руди чорних металів - це залізна і марганцева руди. Група руд кольорових металів ширша і представлена алюмінієвими, титановими, мідними, вольфрамовими, олов’яними та іншими рудами. До руд кольорових металів належить також поліметалева руда, що містить водночас цілий комплекс різних металів: мідь, золото, срібло, олово тощо.

Нерудні корисні копалини - це неметалеві копалини, які є досить різноманітними. Загалом група нерудних корисних копалин налічує близько 100 видів. Єдиної, загальноприйнятої класифікації нерудних корисних копалин немає. Але зазвичай серед них окремо розрізняють різноманітну

сировину, яку одержують після спеціальної обробки (кам’яну і калійну сіль, фосфати, сірку самородну, каолін, бром, графіт, йод, слюда, азбест, тальк та ін.). Крім того, нерудні корисні копалини використовують у натуральному вигляді як будівельні матеріали (піски, глини, граніт, лабрадорит, діорит, вапняк, доломіт, мармур, мергель, туфи та ін.). До цієї групи корисних копалин належать також і дорогоцінні (коштовні) та виробні камені тощо.

Запаси і ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами.

Наша планета має значні запаси мінеральних ресурсів. Але запаси різних видів природних ресурсів неоднакові і поширені нерівномірно. Тому забезпеченість ними окремих регіонів світу і країн дуже різна (див. Додаток 6).

Загальносвітові запаси нафти перевищують 239 млрд тонн. Основні запаси нафти - понад 47 % світового обсягу - зосереджені на Близькому Сході (мал. 34). А серед країн цього регіону запасами нафти помітно вирізняється Саудівська Аравія.

Друге місце за запасами нафти серед регіонів посідає Південна і Центральна Америка (понад 19 %). Очевидним лідером тут є Венесуела, нафтовим запасам якої немає конкурентів в усьому світі.


Загрузка...

На третьому м ісці - Північна Америка, на яку припадає б ільш як 14 % світових запасів нафти. Основні поклади тут зосереджені в Канаді.

Щодо європейських та євразійських країн, то вони мають запаси нафти, частка яких становить менше ніж 10 % від загальносвітових. Ще менше нафти в Африці і зовсім її небагато в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Загальносвітові запаси природного газу становлять 187 трлн м3. Подібно до нафти основні запаси природного газу також зосереджені на Близькому Сході - 43 % світового обсягу. Саме в цьому регіоні розташована найба-гатша на природний газ країна світу - Іран.

Чималі запаси природного газу й у країнах Європи та Євразії, де зберігається понад 30 % світових запасів. Росія, яка є лідером у цьому регіоні, за запасами «блакитного» палива поступається у світі лише Ірану. Запаси природного газу в Україні відносно невеликі і становлять 600 млрд м3.

До лідерів належить також Азійсько-Тихоокеанський регіон, який володіє майже 8,5 % світових запасів природного газу. Найбільші у цьому

регіоні поклади виявлено в Китаї. Серед регіонів найменші запаси природного газу мають Африка та Америка (мал. 35).

Загальносвітові запаси вугілля становлять 892 млрд тонн. При цьому запаси цього палива розподілені більш рівномірно по різних регіонах світу. Найбагатші на вугілля надра європейських та євразійських країн містять 35 % світових його запасів. Азійсько-Тихоокеанський регіон володіє 32 % світового обсягу цих ресурсів, а Північна Америка - 28 %. Інші регіони світу мають значно менші ресурси вугілля (мал. 36).


До найбагатших на запаси вугілля країн належать США, Росія і Китай. За обсягом розвіданих запасів вугілля Україна також належить до однієї з провідних країн світу.

Свідченням нерівномірного розподілу мінеральних ресурсів є також поклади рудних корисних копалин. Так, підтверджені запаси залізних руд у світі становлять 190 млрд тонн. Але основні їх запаси - 45 % - зосереджені в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Щодо країн, то з-поміж інших помітно вирізняється запасами залізних руд Австралія. Україна посідає одне з провідних у світі місць за запасами залізних руд (див. Додаток 6).

Загальні запаси марганцевих руд значно поступаються запасам залізних руд і становлять 620 млн тонн. При цьому майже третина всіх запасів зосереджена в Африці, у Південно-Африканській Республіці (див. Додаток 6).

Загальні підтверджені запаси бокситів сягають 28 млрд тонн. Однак близько половини всіх запасів міститься в Африці (у Гвінеї) і Австралії, а також у Південній Америці (у Бразилії) (див. Додаток 6).

Доведені запаси ільменітів (титанових руд) становлять 740 млн тонн. Але основні з них містяться в родовищах Китаю, Австралії і ПАР. За запасами ільменітів вирізняється у світі й Україна (див. Додаток 6).

Майже половина запасів міді приурочена до низки родовищ, що утворюють своєрідний пояс, який тягнеться вздовж Тихоокеанського узбережжя обох Америк. Поклади міді, які належать Чилі, набагато перевершують запаси інших країн на цей метал. Значними ресурсами міді володіє також Австралія. Третє місце у світі за запасами мідних руд посідає ще одна південноамериканська країна - Перу (див. Додаток 6).

За покладами олова та вольфраму немає собі рівних Китай. Ця сама країна разом з Австралією володіє величезними покладами поліметаліч-них свинцю і цинку. Чималі запаси свинцю і в Росії. А Перу відома не лише своїми покладами свинцю, а й цинку. За запасами золота серед інших країн виділяються Австралія, Росія і ПАР.

Так само змінюється й перелік країн, що вирізняються запасами нерудних корисних копалин. У Мертвому морі (Ізраїль) містяться найбільші у світі поклади калійної солі. Марокко визнана країною, що є найбагатшою за запасами фосфатів. Найбільші поклади алмазів утворилися в Австралії, а також у таких африканських країнах, як-от: Демократична Республіка Конго та Ботсвана.

Ресурси будівельного каміння, вапняків, гіпсу, глини і піску настільки великі й поширені, що основним при оцінці родовищ є не їхня потужність і якість, а відстань до споживача й вартість транспортування.

За запасами нерудних корисних копалин Україна посідає одне з провідних місць у світі. Так, родовища самородної сірки і озокериту в Перед-карпатті - найбільші у світі. Україна також багата запасами цементної сировини і різноманітних будівельних матеріалів. За запасами гранітів, лабрадоритів (Житомирська область) Україна в Європі є поза конкуренцією. Крім того, Україна належить до однієї з провідних країн світу і за обсягом розвіданих запасів калійних солей.

Україна посідає друге місце у світі за кількістю запасів бурштину та відрізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах (24 % сировини). Перевагою українських родовищ є невелика глибина залягання - 2-3 м, що призводить до того, що вітчизняний бурштин-сирець на 20-40 % дешевше за калінінградський.


Загрузка...

Треба зазначити, що поняття ресурсозабезпеченості є досить умовним. Адже запаси енергетичних ресурсів вираховують не лише в тоннах або кубометрах. Часто вони визначаються через кількість років, упродовж яких певного ресурсу вистачить для виробництва енергії на сучасному кількісному рівні. Зважаючи на це, вугілля вистачить приблизно на 400 років, нафти і природного газу - на 40-50.

Показник ресурсозабезпеченості залежить також і від темпів використання паливних ресурсів, які не залишаються сталими. За прогнозами, до 2035 р. буде зберігатися виявлена ще у 1960-ті роки тенденція: споживання нафти й вугілля у світі загалом знижуватиметься, а споживання природ-

ного газу зростатиме. Серед причин такої тенденції, зокрема, прагнення використовувати щонайбільше екологічні види палива. З огляду на це, перспективними є невикопне паливо (наприклад, біопаливо) і нетрадиційні джерела енергії - геотермальної, сонячної, вітрової, енергії приливів тощо. Їхня частка в загальносвітових обсягах первинної енергії зросте з 3 % сьогодні до 9 % у 2035 р.

Отже, ресурсозабезпеченість - це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання. Вона обчислюється або кількістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами з розрахунку на душу населення.

У різних країнах світу можуть бути відмінності щодо використання різних ресурсів. Так, останніми роками в Україні спостерігається помітне зменшення споживання природного газу. Воно пов’язане насамперед зі спадом промислового виробництва і меншою мірою із заходами газозао-щадження, газозаміщення та енергоефективності. Одночасно в Україні скорочується імпорт газу. При цьому основним джерелом імпорту газу стали країни Євросоюзу, які значно замінили імпорт газу з Росії.

ГОЛОВНЕ

Мінеральні ресурси включають у себе паливні, рудні і нерудні корисні копалини. Серед паливних ресурсів найбільшими є запаси вугілля, що разом з нафтою та газом зосереджені здебільшого в Північній півкулі.

Серед рудних копалин найбільші запаси руд чорних металів.

Нерудні корисні копалини та їхні запаси в окремих регіонах світу і країнах дуже різні. Ресурсозабезпеченість - це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Що є мінеральними ресурсами?

2. Як розрізняють мінеральні ресурси за використанням?

3. Наведіть приклади країн, багатих на рудні корисні копалини.

4. Визначте регіони, що мають найбільші запаси паливних ресурсів.

5. Поясніть, від чого залежить ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко