storinka.click » Географія » Лісове господарство
Інформація про новину
  • Переглядів: 1445
  • Дата: 6-01-2018, 08:19
6-01-2018, 08:19

Лісове господарство

Категорія: Географія


У яких географічних поясах є лісові природні зони? Що таке лісистість?

Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. У земельному фонді світу на ліси припадає 40,3 млн км2 площі суходолу, або 27 %. Лісові ресурси мають надзвичайно велике значення для економіки будь-якої країни, оскільки вони є сировиною для різних промислових виробництв, а також виконують рекреаційну, захисну та екологічну функції.

Ліси на земній кулі зосереджені у двох поясах - північному і п івденно-му. Північний пояс розташований переважно в помірному географічному поясі Північної півкулі і представлений хвойними, мішаними й широколистими лісами. Південний пояс охоплює л іси екваторіального і тропічного географічних поясів.

Важливими показниками оцінки лісових ресурсів є лісистість території, лісозабезпеченість, запаси деревини. Лісистість указує на ступінь покриття території лісом. Вона обчислюється як відношення площі лісів до усієї площі країни чи регіону. Лісозабезпеченість - це показник площі лісу на душу населення. Запаси деревини, що використовується у меблевому, лісохімічному, будівельному та інших промислових виробництвах, не однакові в лісах північного і південного поясів. Найбільші запаси деревини північного лісового поясу зосереджені у США, Канаді, Росії, а південного - у Бразилії, Індонезії, Венесуелі, Конго.

Країни, багаті на лісові ресурси, розвивають лісове господарство. Це сфера економіки, що вирощує, вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулює їх раціональне використання. За статистичними даними Продовольчої і с ільськогосподарської організації ООН - FAO, обсяг заготівлі деревини у світі у 2015 р. становив понад 4000 млн м3. До п’ятірки найбільших країн - заготівельників деревини входять Індія, США, Китай, Бразилія і Росія (мал. 31).

Лісове господарство в Україні. Ліси України за своїм призначенням і розташуванням виконують переважно водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі функції і забезпечують потреби промисловості в лісових ресурсах. Особливості лісових ресурсів і лісового господарства України такі:

- відносно низький середній рівень лісистості території країни;

- поширення лісів у різних природних зонах і регіонах, що істотно відрізняються щодо лісорослинних умов і методів ведення лісового господарства;

- високий відсоток (15,8 %) заповідних лісів і висока частка (до 50 %) лісів з режимом обмеженого використання;

- значні лісові масиви розташовані в зоні радіоактивного забруднення;

- майже половина лісів України штучно створені й потребують посиленого догляду;

- для ведення лісового господарства ліси надані в постійне користування підприємствам, установам і організаціям кількох десятків міністерств і відомств.


Загрузка...

Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, з яких укритих лісовою рослинністю 9,6 млн га. Лісистість території країни становить 15,9 % (мал. 32). Україна, незважаючи на невелику лісистість території, посідає в Європі 8 місце за площею лісів. За 50 років площа лісів зросла на 21 %, а запас деревини - майже втричі.

Залежно від функцій, що виконують ліси, їх поділяють на експлуатаційні (38 %), захисні (33 %), рекреаційні (15 %), ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (14 %).

Державне агентство лісових ресурсів України, у підпорядкуванні якого перебуває 73 % лісів країни, є центральним органом виконавчої влади в галузі лісового та мисливського господарства.

Основними лісозаготівельними районами України є Українські Карпати, Полісся. До них приєднуються й області Центральної України, де головною умовою розвитку л ісозаготівлі є не наявність лісу взагалі, а наявність експлуатаційних лісів, де можливе проведення рубок і заготівля ділової деревини.


Лісопильне виробництво зосереджено в таких центрах, як Чернівці, Вигода, Надвірна (Івано-Франківська область), Рахів (Закарпатська область), Сколе, Стрий (Львівська область), Ковель (Волинська область), Коростень, Малин (Житомирська область).

Пріоритетами в роботі лісового господарства на найближчу перспективу є: підвищення рівня екологічної безпеки країни внаслідок збільшення лісистості її території завдяки залісненню деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель; ведення лісового господарства на засадах невиснажливого лісокористування; забезпечення охорони лісів від пожеж, зменшення кількості пожеж і мінімізація їхніх наслідків; забезпечення охорони лісів від незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства (зокрема, завдяки запровадженню єдиної державної системи електронного обліку деревини); здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб; охорона і відтворення мисливських тварин; розвиток лісової інфраструктури, будівництво лісових доріг; підвищення рівня екологічної культури населення в лісах. Зазначені пріоритетні напрямки стали основою Національної лісової стратегії, розробленої Держлісагент-ством України (мал. 33).

На основі інтеграції лісового господарства і промисловості, зокрема хімічної, в Україні функціонує лісопромисловий комплекс (ЛПК), що здійснює заготівлю, обробку і переробку деревини. Підприємства ЛПК виробляють тисячі різноманітних видів продукції.

Мал. 33. Основні пріоритети державної лісової стратегії ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ


Загрузка...

ГОЛОВНЕ

Ліси на земній кулі зосереджені у двох поясах - північному і південному.

Лісистість указує на ступінь покриття території лісом, а лісозабезпеченість - на показник площі лісу на душу населення.

Лісове господарство - це сфера економіки, що вирощує, вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулює їхнє раціональне використання. До п'ятірки найбільших країн - заготівельників деревини входять Індія, США, Китай, Бразилія і Росія.

Основними лісозаготівельними районами України є Українські Карпати, Полісся. Пріоритетами в роботі лісового господарства України є розробка і реалізація Національної лісової стратегії.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які лісові пояси виділяють на земній кулі?

2. Які пріоритетні напрямки розвитку лісового господарства в Україні?

3. Чим відрізняється показник лісистості в різних регіонах України?

4. Поясніть необхідність раціонального використання лісових ресурсів.

5. Користуючись картою атласу «Лісове господарство України», визначте обсяг ділової деревини в різних регіонах України.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко