storinka.click » Географія » Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України
Інформація про новину
  • Переглядів: 883
  • Дата: 6-01-2018, 08:17
6-01-2018, 08:17

Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України

Категорія: Географія


Які природні умови сприятливі для розвитку тваринництва в Україні?

Яка частка пасовищ і сіножатей у структурі сільськогосподарських угідь?

Структура і кормова база тваринництва. Тваринництво - важлива складова сільського господарства України, що забезпечує населення країни такими основними продуктами харчування, як м’ясо, молоко, яйця, а також сировиною легку, харчову, хіміко-фармацевтичну галузі промисловості. Найпродуктивнішими у тваринництві України є скотарство, свинарство, птахівництво (мал. 25). Менше значення мають вівчарство, конярство, бджільництво, ставкове рибництво, шовківництво.

Тваринництво тісно пов’язане з рослинництвом, адже забезпечує його органічними добривами, а землеробство формує кормову базу тваринництва - вирощує кормові і зернофуражні культури. Іншим важливим джерелом кормової бази є використання природних кормових угідь - пасовищ і сіножатей. Найбільші площі сіножатей розташовані в Поліссі та лісостепу, а пасовищ - у степовій зоні України та в Карпатах.

Виробництво комбінованих кормів (комбікормів) налагоджено на комбікормових заводах України та в кормоцехах, де використовують різні кормові домішки для підвищення якості кормів.


Загрузка...

Кормова база - один з головних чинників спеціалізації тваринництва. Так, наявність природних кормових угідь сприяє розвитку м’ясного і м’я-со-молочного скотарства, вівчарства. У районах вирощування кормових культур розвивається молочне, молочно-м’ясне скотарство і свинарство.

Скотарство - провідний напрямок тваринництва України. Спеціалізується насамперед на розведенні великої рогатої худоби, зокрема корів. Найбільше поголів’я великої рогатої худоби - на заході Полісся, на правобережжі лісостепу та в Карпатах.

Свинарство - другий за значенням і кількістю продуктивної худоби напрямок тваринництва. Воно розвивається переважно в районах потужного землеробства, вирощування фуражного зерна, картоплі, цукрового буряку, у районах харчової промисловості, де для відгодівлі свиней використовують відходи різноманітних виробництв. Найбільше поголів’я свиней у Київській, Рівненській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях, де вирощування свиней має м’ясо-сальний напрямок. У південних областях країни вирощують свиней переважно на сало.

Птахівництво надзвичайно продуктивний напрямок тваринництва, темпи розвитку якого в Україні найбільші (мал. 26). Птахівництво складається з комплексу спеціалізованих підприємств і виробництв, що займаються вирощуванням, переробкою, транспортуванням птиці і виробництвом кормів. Важливим чинником його розміщення є орієнтація на споживача.

Тому найбільше птахофабрик зосереджено поблизу великих міст і промислових центрів. Поширене птахівництво переважно в лісостеповій і степовій зонах, де для його розвитку є кормова база - зерно. З понад 200 млн свійських птахів 90 % припадає на курей. Комбікормове виробництво для потреб птахівництва найбільше розвинене у Дніпропетровській, Полтавській, Київській та Миколаївській областях.


Відкриття ринку Європейського Союзу у 2014 р. створило для українських сільськогосподарських виробників багато нових можливостей. Так, збільшення вітчизняного виробництва м'яса птиці (1,2 млн т) позитивно позначилося на зовнішньоторговельній діяльності. У 2013 р. обсяг експорту м'яса птиці становив 120 тис. т (1,2 % світового експорту), а в 2014 р. - 175 тис. т (1,5 % світового експорту). Експорт м'яса птиці до країн Європи у 2014-2015 рр. зріс в 3,1 раза, до 27,3 млн дол. Також зріс експорт яєць і яєчних продуктів: у першій половині 2015 р. обсяги експорту становили 4,5 млн дол.

Вівчарство за роки незалежності суттєво знизило виробництво і було на межі абсолютної руйнації. Нині вівчарство починає відроджуватися і тому має поки що допоміжне значення. Виняток становлять спеціалізовані господарства з розплоджування овець у передгірських і гірських місцевостях і у степових районах. Тут вівчарство має вовняний напрямок вирощування, а в горах - м’ясо-вовняний.

Рибне господарство становлять підприємства, які виловлюють рибу, добувають морського звіра, морепродукти і виробляють з них різноманітну продукцію. До рибного господарства належить також відтворення біоре-сурсів, а також виробництва з переробки сировини - засолення, коптіння, сушіння, в’ялення тощо.

Основою сировинної бази рибного комплексу України є Азово-Чорно-морський район, Середня та Південна Атлантика, Індійський океан, а також внутрішні прісноводні басейни річок, озер, ставків, водосховищ. Підприємства рибного господарства випускають продукцію понад 100 найменувань. Найбільшими рибопромисловими об’єднаннями є, наприклад, Чорноморське із центрами в Одесі, Ізмаїлі, Вилковому, Очакові, Херсоні, Північно-Азовське (центри - Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Зональна спеціалізація сільського господарства України.

У межах природних зон виділяють зональні сільськогосподарські комплекси, спеціалізація яких визначається здебільшого природними умовами - кліматичними та ґрунтовими (мал. 27). Зони сільськогосподарської спеціалізації вказують на виробництво тих чи інших видів переважно товарної продукції рослинництва і тваринництва в певній природній зоні. Виділяють три зони сільськогосподарської спеціалізації - мішаних лісів (Поліську), лісостепу, степу, а також позазональні приміські території та два гірські регіони - Карпатський і Кримський.

Поліська зона охоплює 19 % площі України, на ріллю припадає 35 % території цієї зони, 2 % - на болота, 30 % - ліси. Спеціалізація зони різноманітна. Це молочно-м’ясне скотарство, льонарство, картоплярство з виробництвом зерна. На основі переробки сільськогосподарської сировини тут сформувалися такі спеціалізовані АПК, як молокопромисловий, м’ясопромисловий, картоплепродуктовий, льонопромисловий та ін. Тут виробляють 95 % льону, 45 % картоплі, 20 % молока і м’яса країни.

На лісостепову зону припадає 37 % орних земель України. Її спеціалізація - виробництво цукрових буряків, зерна, скотарство і свинарство. Крім того, розвинуте птахівництво, виробництво картоплі, овочів, соняшнику, хмелю, м’яти. Найрозвинутішим АПК є бурякоцукровий, зернопро-дуктовий, м’ясопромисловий, плодоовочеконсервний. Тут виробляють 70 % цукрових буряків України, 40 % зерна, майже половину м’яса і молока.

Степова зона охоплює понад 40 % території України. Це основний район зрошувальної меліорації. Для цієї зони характерна висока розораність земель - понад 80 %. Сільськогосподарське виробництво спеціалізується на

вирощуванні зернових, соняшнику і на скотарстві. Додаткові галузі зони -це виноградарство, овочівництво, свинарство, вівчарство. Найбільш розвинені такі спеціалізовані АПК: м’ясопромисловий, молокопромисловий, зернопродуктовий, олійножиропродуктовий, плодоовочеконсервний. Тут виробляється 100 % рису, 95 % - винограду, 80 % - соняшнику, 48 % -зерна, 70 % - вовни, 35 % - овочів, 30 % - молока і м’яса.


Загрузка...

Гірські райони Карпат і Криму спеціалізуються переважно на тваринництві, зокрема розведенні овець і великої рогатої худоби м’ясо-молочного напрямку. У Криму на дуже обмежених площах вирощують високоякісні сорти винограду, деякі лікарські рослини та ефіроолійні культури.

Приміські зони спеціалізації, що розміщені біля великих міст і промислових центрів, покликані задовольняти потреби міських жителів у малотранспортабельній продукції землеробства і тваринництва, яка швидко псується. Це молоко, сир, сметана, свіжі овочі, фрукти тощо. Господарства цих зон переходять на цілорічне виробництво рослинницької (у теплицях, парниках) і тваринницької продукції.

ГОЛОВНЕ

Найбільш продуктивними галузями тваринництва України є скотарство, свинарство, птахівництво.

В Україні сформована кормова база, яка значно впливає на спеціалізацію тваринництва.

У межах природних зон виділяють зональні сільськогосподарські комплекси, спеціалізація яких визначається здебільшого природними умовами - кліматичними і ґрунтовими.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Яке значення тваринництва для людини та економіки України?

2. Чому кормова база впливає на спеціалізацію тваринництва?

3. Чим відрізняється спеціалізація скотарства в різних природних зонах України?

4. Поясніть потужний розвиток птахівництва в багатьох регіонах України.

5. Визначте сільськогосподарську спеціалізацію в кожній природній зоні України.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко