storinka.click » Географія » Структура сільськогосподарських угідь в україні. розміщення в Україні виробництва сільськогосподарських культур
Інформація про новину
  • Переглядів: 922
  • Дата: 6-01-2018, 08:16
6-01-2018, 08:16

Структура сільськогосподарських угідь в україні. розміщення в Україні виробництва сільськогосподарських культур

Категорія: Географія


Що належить до сільськогосподарських угідь?

Які природні умови сприятливі для розвитку рослинництва в Україні?

Які сільськогосподарські культури зазвичай є у вашому сімейному раціоні?

Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Земельний фонд України (60,4 млн га) характеризується високим рівнем освоєності. Основу земельних ресурсів становлять сільськогосподарські угіддя, які займають 41,5 млн га, або 68,8 % земельного фонду України. До сільськогосподарських угідь належать рілля (32,5 млн га), сіножаті (2,4 млн га), пасовища (5,4 млн га), багаторічні насадження (0,8 млн га), перелоги (0,2 млн га). Структура сільськогосподарських угідь - процентне відношення окремих складових цих угідь до їхньої загальної площі (мал. 23).

У результаті проведення земельної реформи в Україні суттєво змінилася структура сільськогосподарських угідь й за формами власності на землю. Так, у приватній власності нині перебуває 31 060 тис. га сільськогосподарських угідь, або 74,8 %; у державній власності відповідно 10 405 тис. га, або 25,1 %; у комунальній - 25,5 тис. га, або 0,06 %; у колективній власності -17,4 тис. га, або 0,04 %. Наведені дані свідчать про зміцнення в сільському господарстві України ринкової економіки.


Загрузка...

Розміщення виробництва зернових і зернобобових культур. Вирощування зернових культур - це основа рослинництва та й усього сільськогосподарського виробництва України, бо зерно формує продовольчі запаси країни, дає продукцію на експорт. Обсяги виробництва зерна в нашій країні останніми роками постійно нарощуються, що цілком задовольняє як власні потреби країни, так і потреби зовнішнього ринку (табл. 1).

У структурі виробництва зерна більша частина припадає на озиму пшеницю. Друге місце посідає ячмінь, третє - кукурудза, а на четвертому місці - жито. За обсягами виробництва їм значно поступаються гречка, овес, просо, рис і зернобобові.

Посіви озимої пшениці зосереджені переважно у степовій та лісостеповій зонах, де природні умови сприяють вирощуванню зерна високої якості.

Другою важливою продовольчою культурою є озиме жито. Воно невибагливе до ґрунтово-кліматичних умов, тому основні його посіви зосереджені в Поліссі та в Карпатах.

Основними продовольчими круп’яними культурами є рис, просо і гречка. Їхні посіви порівняно невеликі. Так, рис росте лише на півдні України

Таблиця 1

Виробництво основних сільськогосподарських культур, тис. т

(за даними Державної служби статистики)

на зрошуваних землях. Для вирощування гречки найбільш сприятливими умовами є північні райони лісостепу та Полісся, де й зосереджені основні її посіви. А просо вирощують переважно в степу завдяки його посухостійкості.

Зерновими культурами, що вирощують переважно на корм, є ячмінь, овес, кукурудза та зернобобові, хоча кожна із цих культур є частково продовольчою. Їхні посіви є в будь-якій природній зоні України.


Останніми роками Україна показує рекордні обсяги збору зернових культур (63,8 млн тонн зерна у 2014-2015 маркетинговому році) і тому є конкурентоспроможним гравцем на міжнародному ринку зерна. За офіційними даними, у 2014-2015 маркетинговому році за кордон було відвантажено 34,8 млн тонн зерна. Найбільшим експортером, як і в попередньому сезоні, стала компанія «Нібулон». За даними її прес-служби, у 2014-2015 маркетинговому році компанія поставила на зовнішні ринки 4,2 млн тонн зернових та олійних культур. У планах компанії на наступні роки - збільшення обсягу відвантаження до 5 млн тонн насамперед завдяки таким перспективним ринкам збуту, як Китай та Іран. В останні два роки «Нібулон» відкрив кілька нових напрямків: Китай, Таїланд і Мексика. Остання заслуговує окремої уваги з огляду на географічну віддаленість країни та наближеність провідних сільгоспвиробників - США й Аргентини. Ці країни традиційно мають сильні позиції на ринку Західної півкулі.

Виробництво технічних культур є важливою складовою рослинництва. Основними технічними культурами, що вирощуються в Україні, є цукровий буряк і соняшник, частка яких у структурі посівних площ технічних культур становить майже 90 %. Крім того, на українських землях вирощують льон-довгунець, льон-кудрявець, хміль, тютюн, ефіроолійні та лікарські рослини, які використовують як сировину для різних галузей промисловості. Найбільші посівні площі під цими культурами зосереджені у степовій і лісостеповій зонах. Значно менша їх площа в Поліссі.

Цукровий буряк є однією з найцінніших культур нашого рослинництва. Він потребує багато тепла і вологи. Такі умови склалися в лісостеповій зоні України, що й обумовлює концентрацію посівів цукрового буряку саме в цій зоні. Крім того, вирощування цукрових буряків дуже трудомістке виробництво. Тому при розміщенні його посівів обов’язково враховують і чинник наявності трудових ресурсів та переробних підприємств поблизу. В областях, що розміщені в лісостеповій зоні, зосереджено 80 % посівів цукрових буряків і збирається до 70 % усього врожаю цієї культури.

Найбільшу посівну площу серед технічних культур нині займає соняшник. За виробництвом соняшнику Україна входить у першу десятку країн-виробників цієї культури, посідаючи третє місце за обсягом виробництва. Найбільші посіви соняшнику зосереджені у степовій зоні.

Серед інших олійних культур, що вирощують в Україні, слід виокремити сою. Найбільші її площі зосереджені в Черкаській та Вінницькій областях. На півдні України вирощують рицину, в західних областях -ріпак. Ефіроолійні культури - коріандр, м’яту, лаванду, троянду, кмин -вирощують переважно на півдні Криму та на Поділлі.

Льон-довгунець - це невибаглива до тепла і вологолюбна рослина. Найбільш придатними для її вирощування є сірі лісові та підзолисті ґрунти. Тому ця рослина й культивується в поліських областях та в передгір’ях Карпат, де природні умови відповідають вимогам вирощуванню льону.

Вирощування картоплі, овочевих і баштанних культур забезпечує населення цінними вітамінними продуктами харчування, а також має велике технічне і кормове значення. Під посіви цих культур відведено понад 7 % посівних площ України. Серед усіх цих культур особливо виділяються посіви картоплі, яку вирощують по всій території України (мал. 24). Однак найсприятливішими для вирощування картоплі є кліматичні і ґрунтові умови Полісся. Потреби населення в картоплі забезпечуються повністю власним виробництвом.

В Україні вирощують майже 40 видів різних овочевих культур. Основні господарства з вирощування овочів тяжіють до великих міст, промислових центрів, курортів, які є основними споживачами овочевої продукції. Великі спеціалізовані підприємства з вирощування овочів розміщені навколо Києва, Харкова, Львова, Дніпра, промислових центрів Донбасу та інших міст. Крім того, у вирощуванні овочів простежується й зональна спеціалізація. Так, теплолюбні овочі - помідори, баклажани, перець - вирощують переважно у степовій зоні. У лісостепу культивують здебільшого огірки, а в Поліссі - холодостійкі культури, зокрема капусту, горох, столовий буряк, моркву.

Кавуни та дині, так звані баштанні культури, вирощують переважно на півдні та південному сході України. Провідною областю з їх вирощування є Херсонська, продукція якої знана далеко за межами області.


Загрузка...

 

Плодівництво. Це важливий напрямок рослинництва, до складу якого входять садівництво, виноградарство, ягідництво. Плодово-ягідні насадження розміщені по всій території країни, а найбільше їх у Закарпатті та в Одеській, Херсонській, Вінницькій, Запорізькій, Чернівецькій областях.

Ягідники розміщені здебільшого в Поліссі, а також навколо великих міст і промислових центрів.

Вітчизняне виробництво овочів, ягід і фруктів не задовольняє усіх потреб населення, тому значний їхній обсяг завозиться з інших країн світу.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

ГОЛОВНЕ

У структурі земельних ресурсів України переважають сільськогосподарські угіддя, які здебільшого представлені ріллею (орними землями).

Понад 74 % сільськогосподарських угідь приватизовано.

У структурі посівних площ переважають зернові культури.

До основних зернових культур, які вирощують в Україні, належить озима пшениця. Найбільші площі серед технічних культур припадають на соняшник і цукровий буряк. Овочівництво та плодівництво розміщені по всій території України і тяжіють до великих міст і промислових центрів.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Яка частка сільськогосподарських земель припадає на орні землі і пасовища?

2. Чим пояснити відмінності в розміщенні посівів озимої пшениці й озимого жита?

3. Поясніть, чому частка посівних площ під зерновими культурами найбільша.

4. Які причини значного ввезення до України різноманітних овочів і фруктів?

5. Користуючись офіційним сайтом своєї області, зберіть інформацію про найбільші сільськогосподарські підприємства, з'ясуйте їхню спеціалізацію.

6. Користуючись Додатком 2 підручника, з'ясуйте, які найбільші зернотрейдери в Україні.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко