storinka.click » Географія » Сільське господарство, його значення в сучасному світі
Інформація про новину
  • Переглядів: 1378
  • Дата: 6-01-2018, 08:14
6-01-2018, 08:14

Сільське господарство, його значення в сучасному світі

Категорія: Географія


Сільське господарство - складова первинного сектору економіки. Це один з найдавніших видів господарської діяльності людини і його виникнення пов’язане з переходом від полювання, збирання, так званого привласнювального господарства, до виробничого, зокрема землеробства і тваринництва.

За науковими свідченнями, сільське господарство зародилося в Середній Азії та Єгипті 10 тис. років тому. Швидкий розвиток сільського господарства відбувався також у Північному й Південному Китаї, у Новій Гвінеї, частині Індії та окремих країнах Америки. З тих часів воно зазнало значних змін, перетворившись на потужну продуктивну індустріалізовану сферу економіки.

Виробництво сільськогосподарської продукції завжди мало надзвичайно важливе значення для розвитку світової економіки. Адже воно спеціалізується на вирощуванні культурних рослин (рослинництво) і розведенні й вирощуванні домашніх тварин (тваринництво). Тим самим сільське господарство забезпечує населення продуктами харчування, а окремі види промислового виробництва - сировиною.

Сільське господарство для України є однією з пріоритетних сфер як внутрішньоекономічного, так і зовнішньоекономічного (мал. 19) розвитку країни, адже питання організації виробництва й підтримки продовольчого забезпечення для окремої держави актуальні в усі часи. Від цього залежить не тільки життєздатність і самодостатність країни, а й безліч найрізноманітніших напрямів людської діяльності.

Мал. 19. Місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції (відсоток світового виробництва)


Загрузка...

Роль сільського господарства у світовій економіці та економіці країни визначається його структурою і рівнем розвитку. Як показники розвитку сільського господарства найчастіше застосовують частку зайнятих у ньому серед економічно активного населення, а також його частку в структурі ВВП. Чи завжди значна кількість зайнятих у сільському господарстві осіб свідчить про значний рівень його розвитку? Нині в сільськогосподарському виробництві зайнято приблизно половину економічно активного населення світу (ЕАН). Проте у країнах, що розвиваються, цей показних пересічно становить 70-75 % економічно активного населення, тимчасом як у розвинутих країнах - менше від 10 %, а в деяких країнах Європи і США -тільки 2-3 %. При цьому обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в розвинутих країнах часто в кілька разів перевищує внутрішні потреби, тому ці країни є експортерами продукції сільського господарства на світовий ринок.

Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини.

У світовій економіці зазвичай до аграрних суспільств належать ті, що характеризують доіндустріальну стадію їхнього розвитку. Тобто це такий етап розвитку суспільства, коли найбільший внесок в економіку здійснює сільське господарство, впливаючи на різні сфери життя людей. При цьому промислове виробництво розвивається слабо, спостерігаються загалом низькі темпи виробництва продукції за значних затрат людської праці.

Аграрне суспільство ще часто називають «традиційне суспільство» та «селянське суспільство». Класичними прикладами аграрних суспільств вважають давні Китай, Нову Гвінею, Індію, Перу та інші країни. Про велику роль сільського господарства в цих країнах свідчить поява в них сільськогосподарських громад, що стали основою їхнього суспільного розвитку, а потім поширилися по всьому світу.


Попри велику роль сільського господарства в аграрних суспільствах, воно розвивалося екстенсивно. Тобто кількість продукції збільшувалася без підвищення її якості, переважно завдяки постійному розширенню посівних площ.

На сучасному етапі розвитку світового господарства в чистому вигляді аграрних суспільств немає. Проте в багатьох країнах, що розвиваються, зокрема у країнах Азії, Африки (мал. 20), аграрний сектор економіки посідає провідні позиції в національній економіці.

Аграрні відносини - це складова економічних відносин, які виникають у сільському господарстві насамперед щодо володіння й використання землі як головного засобу сільськогосподарського виробництва. Недарма слово «аграрний» у перекладі з латинської мови означає «земельний». У сільському господарстві земля - це не тільки засіб виробництва, а й предмет праці. Від її кількості і якості значною мірою залежить така особливість аграрних відносин, як виробництво, розподіл, обмін і споживання сільськогосподарської продукції і послуг. Тому землезабезпеченість у сільському господарстві - це основна його особливість.

Важливою особливістю аграрних відносин є форма власності на землю як основний засіб виробництва, яка в багатьох країнах світу буває державною, муніципальною (належить органам місцевого самоврядування) та приватною.

Суб’єктами аграрних відносин, тобто тими, хто користується землею з метою виробництва і обміну сільськогосподарською продукцією, є:

- держава;

- виробничі колективи, які, наприклад, в Україні представлені с ільсько-господарськими кооперативами, селянськими спілками тощо;

- підрядні та орендні формування;

- індивідуальні виробники сільськогосподарської продукції (фермери, сімейні господарства тощо).

Наявність різних форм власності на землю і землекористування є основою багатоукладності сільського господарства. Світова практика показує, що в аграрному секторі ефективно функціонують різноманітні за масштабом і формами власності види підприємств - дрібні, середні й великі, засновані на повній власності на землю, частковій власності й оренді; сімейні ферми, сільськогосподарські кооперативи і корпорації. Усі вони мають однакові права у відносинах з державою, іншими аграрними і несільсько-господарськими підприємствами та організаціями.

За час проведення земельної реформи, яка триває в Україні з 1990 року, відбулася демонополізація державної форми власності на землю. Об’єктом реформування стали землі майже 12 тис. господарств.

У приватну власність передано 72,4 % сільськогосподарських угідь, у т. ч. 80,9 % ріллі для використання за цільовим призначенням - сільськогосподарського виробництва. Право на земельну частку (пай) набули 6,9 млн осіб, з яких 6,8 млн (98,6 %) отримали сертифікати на земельну частку (пай). Повноправними власниками з отриманням державних актів стали 6,7 млн громадян - 98,2 % від кількості осіб, які отримали сертифікати. (За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України.)


Загрузка...

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Використавши офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України http://www.minagro.gov.ua/, відшукайте актуальну інформацію про земельну реформу в Україні і діяльність сільськогосподарських підприємств. Чи є серед них підприємства вашої області?

ГОЛОВНЕ

Сільське господарство займається вирощуванням культурних рослин і розведенням і вирощуванням домашніх тварин, забезпечує населення продуктами харчування, а окремі види промислового виробництва - сировиною.

Аграрні суспільства переважали в доіндустріальний етап розвитку суспільства. Аграрні відносини характеризуються наявністю різних форм власності на землю і суб'єктів землекористування.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Коли виникло сільське господарство?

2. Що таке аграрні відносини?

3. Чим відрізняються аграрні суспільства?

4. Поясніть, чому сільське господарство належить до первинного сектору економіки.

5. За офіційним сайтом своєї області і в бесіді із членами родини з'ясуйте, які форми власності на землю існують у вашій області, населеному пункті, у вашій родині.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко