storinka.click » Хімія » Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями
Інформація про новину
  • Переглядів: 972
  • Дата: 31-12-2017, 01:44
31-12-2017, 01:44

Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке закон простих об’ємних відношень;

• як проводити розрахунки за хімічними рівняннями, якщо реагенти та продукти реакції є газоподібними речовинами.

Зразок будь-якої речовини характеризують не тільки такими кількісними показниками, як маса, кількість речовини, але й її об’ємом. Особливо важливим є вимірювання об’ємів для газів.

У результаті численних досліджень газоподібних речовин французький учений Ж. Л. Гей-Люссак вивів закон об’ємних відношень:

об’єми газів, що реагують між собою за незмінних температури й тиску, відносяться один до одного, а також до об’ємів утворених газоподібних продуктів як невеликі цілі числа.

Наприклад, для реакції:

об’єми реагуючих між собою та утвореного газів відносять один до одного як 1 : 2 : 1.

Розглянемо, як здійснювати розрахунки, використовуючи цей закон.


Загрузка...

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Обчисліть об’єм продукту реакції, якщо нітроген(П) оксид прореагував з киснем об’ємом 5 л (н. у.). У яких відношеннях будуть об’єми реагуючих між собою речовин і продукту реакції?

2. Над формулами речовин записуємо дані з умови задачі про об’єми газоподібних речовин, а під формулами — стехіометричні співвідношення з урахуванням молярних об’ємів:

3. Визначаємо об’єм газоподібного продукту реакції з пропорції:

4. Обчислюємо об’єм нітроген(ІІ) оксиду, скориставшись пропорцією:

Таким чином, відношення об’ємів реагуючих між собою газів і газоподібного продукту реакції становить:


Приклад 2. Який об’єм (н. у.) водню вступить у реакцію гідрування етену, якщо об’єм утвореного при цьому етану становить 28 л? У яких ввідношеннях будуть об’єми реагуючих між собою речовин і продукту реакції?

3. Визначаємо з пропорції, який об’єм етену вступив у реакцію:

4. Обчислюємо об’єм водню, що вступив у реакцію:

Таким чином, відношення об’ємів реагуючих між собою газів етену й водню та утвореного при цьому етану становить:

Основні поняття. Закон об’ємних відношень.


Загрузка...

 

Жозеф Луї Гей-Люссак (1778-1850)

Французький хімік і фізик, відкрив газові закони, названі його ім’ям. Відкрив Бор, розробив способи добування калію та натрію, отримав синильну кислоту, удосконалив методи елементного й об’ємного хімічного аналізу, технологію виробництва сульфатної кислоти. Побудував перші діаграми розчинності.

Ім’я Гей-Люсака внесено до переліку найвидат-ніших учених Франції.

Запитання та завдання

1. У яких об’ємних відношеннях та об’ємах (н. у.) необхідно взяти кисень та метан, щоб спалити 64 г метана?

2. У яких об’ємних відношеннях та об’ємах (н. у.) необхідно взяти метан і хлор, щоб одержати 50,5 г хлорометану?

3. Складіть рівняння реакції:

Визначте відношення об’ємів реагуючих газів один до одного, а також до об’ємів утворених газоподібних продуктів реакції.

4. Повному згорянню етину C„H„ відповідає схема реакції:

Перетворіть схему на рівняння реакції. Визначте співвідношення об’ємів (н. у.) реагентів і продуктів реакції, якщо в реакцію вступило: а) 13 г етину; б) 0,25 моль етину; в) 56 л (н. у.) етину.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)