storinka.click » Хімія » Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій
Інформація про новину
  • Переглядів: 420
  • Дата: 31-12-2017, 01:24
31-12-2017, 01:24

Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• за якими ознаками класифікують хімічні реакції.

Хімічні реакції класифікують за певними ознаками.

1. За характером перебігу їх поділяють на реакції сполучення, розкладання, заміщення та обміну:

• реакції сполучення — реакції, під час перебігу яких з декількох речовин утворюється одна речовина, більш складна, аніж вихідні:

• реакції розкладу — реакції, під час перебігу яких з однієї складної речовини утворюється декілька речовин:

• реакції заміщення — реакції, під час перебігу яких атоми одного елемента заміщують атоми другого елемента в складній речовині, при цьому утворюються дві нові речовини — проста і складна:

• реакції обміну — реакції, під час перебігу яких складні речовини обмінюються між собою своїми складовими частинами, унаслідок чого з двох вихідних речовин утворюються дві нові речовини:


Загрузка...

2. За ознакою напрямку реакції поділяють на необоротні та оборотні.

• Необоротними називають реакції, що відбуваються тільки в одному напрямку. До них відносять реакції, що супроводжуються

утворенням малодисоційованих сполук (H2O), а також ті, кінцеві продукти яких видаляються з реакційного середовища:

• Оборотними називають реакції, що відбуваються одночасно у двох взаємно протилежних напрямках. Під час написання рівнянь таких реакцій замість знака рівності використовують протилежно напрямлені стрілки:

3. За ознакою зміни ступеня окиснення елементів реакції поділяють на окисно-відновні і такі, що відбуваються без зміни ступеня окиснення хімічних елементів.

• Окисно-відновними називають реакції, під час яких змінюються ступені окиснення деяких елементів:

Тут цинк — відновник, оскільки значення його ступеня окиснення збільшується з 0 до +2. Йон Гідрогену — окисник: значення його ступеня окиснення зменшується з +1 до 0.


4. За ознакою поглинання або виділення теплової енергії хімічні реакції поділяють на ендо- та екзотермічні, оскільки вихідні речовини та продукти реакції мають різний запас енергії.

• Екзотермічними називають реакції, перебіг яких супроводжується виділенням теплової енергії (її вимірюють у кілоджоулях, скорочено кДж):

• Ендотермічними називають реакції, які супроводжуються поглинанням теплової енергії:

5. За ознакою наявності або відсутності каталізатора під час перебігу реакції поділяють на каталітичні й некаталітичні.

• Каталітичними називають реакції, які відбуваються за участі каталізатора — речовини, що прискорює їхній перебіг, але сама залишається без змін:

• Некаталітичними називають реакції, які відбуваються без участі каталізатора, наприклад миттєво в розчинах:

Основні поняття. Реакції сполучення. Реакції розкладу. Реакції заміщення. Реакції обміну. Оборотні та необоротні реакції. Ендо-й екзотермічні реакції. 


Загрузка...

Каталітичні та некаталітичні реакції.

Запитання та завдання

°1. За якими ознаками класифікують хімічні реакції?

°2. Які реакції відносять до реакцій: а) сполучення та розкладу;

б) заміщення й обміну; в) оборотних і необоротних; г) ендо-і екзотермічних; ґ) каталітичних і некаталітичних; д) окисно-відновних? Наведіть приклади.

3. Яка з наведених реакцій — реакція сполучення?

4. Яка з наведених реакцій — реакція розкладу?

5. Яка з наведених реакцій — реакція заміщення?

6. Яка з наведених реакцій — реакція обміну?

*7. Реакція взаємодії магній хлориду з аргентумД) нітратом і реакція окиснення сульфур(^) оксиду киснем за ознакою напрямку реакції:

а) необоротні; в) перша необоротна, друга оборотна;

б) оборотні; г) перша оборотна, друга необоротна.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)